Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκμὰν 1
Ἀλκμάων 1
Ἀλλ´ 11
ἀλλ´ 30
ἄλλ´ 3
ἀλλὰ 26
ἀλλά 1
Fréquences     [«    »]
28 αὐτὸν
29 αὐτοῦ
29 οὖν
30 ἀλλ´
31 εἶναι
31 ὑπὸ
33
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ἀλλ´


Livre, pages
[4, 135]   φιλέουσι περισσῶς τέκτονες ἄνδρες, τρηχεῖ´  ἀλλ´   ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὐ γὰρ ἔγωγε
[4, 132]   βέλτιστε σύ, κἀκεῖνο καὶ τοῦτ´,  ἀλλ´   ἀδύνατα βούλομαι· (οὔτε στόματα γὰρ
[4, 154]   δῆμος τὴν παρανομίαν ταύτην,  ἀλλ´   ἄκυρον τὴν διαθήκην ἐποίησεν. Ἐρατοσθένης
[4, 147]   παρῆλθ´ οὐ κάκκαβος, φιλότας,  ἀλλ´   ἀλλοπλατεῖς τὸ μέγιστον πάντ´ ἔπαθεν
[4, 149]   ἐποιοῦντο οὐκ ἀπονιψάμενοι τὰς χεῖρας,  ἀλλ´   ἀποματτόμενοι τοῖς ψωμοῖς καὶ τὴν
[4, 167]   προετρέποντο καὶ ζῆν μὴ κοσμίως,  ἀλλ´   ἀσώτως καὶ τοῖς λῃσταῖς παραπλησίως.
[4, 146]   τ´ οὐχὶ τῶν θεῶν ἕνεκ´,  ἀλλ´   ἑαυτῶν. λιβανωτὸς εὐσεβὲς (καὶ
[4, 134]   πάντες λαχάνοις ἐπὶ χεῖρας ἴαλλον,  ἀλλ´   ἐγὼ οὐ πιθόμην, ἀλλ´ ἤσθιον
[4, 167]   ἄλλης Ἑλλάδος, οὐκ ἀριστίνδην ἐξειλεγμένοι,  ἀλλ´   εἴ τις ἦν ἐν τοῖς
[4, 154]   ὄνομα οὐκ ἐκ τοῦ μάχη,  ἀλλ´   ἐκ ῥήματος τοῦ μάχεσθαι μᾶλλον
[4, 171]   τῇ νουμηνίᾳ ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ´,  ἀλλ´   ἕνῃ τε καὶ νέᾳ; {ΦΕΙΔ.
[4, 161]   τούτων οὐδέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ·  ἀλλ´   ἐξ ἀνάγκης, οὐκ ἔχοντες οὐδὲ
[4, 167]   χρημάτων οὐκ ἀνάλωσεν αὐτὰ ταχέως,  ἀλλ´   ἐξέβαλε καὶ ἔρριψε, πάντων ἀνθρώπων
[4, 134]   ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις χάρις·  ἀλλ´   ἐπὰν δὴ τὸν γόητα Θεόδοτον
[4, 145]   οὗτοι δὲ οὐ συνδειπνοῦσιν αὐτῷ,  ἀλλ´   ἔστιν οἰκήματα δύο καταντικρὺ ἀλλήλων,
[4, 166]   καὶ τὰς ἡδονὰς οὐ μέλλειν,  ἀλλ´   ἤδη βιῶναι. ~(Περὶ δὲ τῆς
[4, 159]   οἱ σοφοὶ οὗτοι τοὺς φακούς,  ἀλλ´   ἡμῖν γε ποίησον δοθῆναι ἄρτον,
[4, 134]   ἴαλλον, ἀλλ´ ἐγὼ οὐ πιθόμην,  ἀλλ´   ἤσθιον εἴδατα πάντα, ~(βολβοὺς ἀσπάραγόν
[4, 142]   ὥστε μήθ´ ὑπεραίρειν μήτ´ ἐλλείπειν,  ἀλλ´   ἱκανὰ ἅπασι γίνεσθαι καὶ μὴ
[4, 142]   τίς εἵσεται καὶ κατακλιθήσεται πρῶτος,  (ἀλλ´   πρεσβύτατος ἡγεῖτο ἐπὶ τὰς
[4, 141]   ἐνίοτε οἱ πολλοί, οὐ μὴν  ἀλλ´   οἵ γε πλούσιοι καὶ ἄρτον
[4, 140]   Πολέμων, οἱ γαλαθηνοὶ χοῖροι,  ἀλλ´   ὀρθραγορίσκοι, ἐπεὶ πρὸς τὸν ὄρθρον
[4, 166]   καλός; {Α. Οὐ δῆτ´,  ἀλλ´   ὅτι ἄρρην ὑπὸ θηλειῶν κατεκόπης.
[4, 140]   τὴν μετὰ τὸ δεῖπνον μοῖραν,  ἀλλ´   οὐδὲ τὰ διδόμενα τοῖς φιδίταις
[4, 163]   κυνικέ, μηδέποτε ταῖς Χάρισιν,  ἀλλ´   οὐδὲ ταῖς Μούσαις θύσας. φυγοῦσα
[4, 132]   οὖν ἔχει τὰ τοιαῦτα ποικίλην,  ἀλλ´   οὐθέν ἐστι τοῦτο πρὸς τὴν
[4, 166]   νέος ποτ´ ἐγενόμην κἀγώ, γύναι·  ἀλλ´   οὐκ ἐλούμην πεντάκις τῆς ἡμέρας
[4, 171]   θαυμάσῃς· τῶν γὰρ προτενθῶν ἐσμέν,  ἀλλ´   οὐκ οἶσθα σύ. Καὶ Φιλύλλιος
[4, 132]   ἁλμίοις μὲν οὐ πάνυ ἁλίσκετ´,  ἀλλ´   οὕτως παρέργως ἅπτεται· τὰς δ´
[4, 158]   τὴν περὶ τῆς φακῆς πολυμάθειαν  ἀλλ´   ὑμεῖς γε, ἔφη, οἱ ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008