Alphabétiquement     [«   »]
ἐρῶσι 2
ἐρῶσιν 4
ἐρώτα 1
ἔρωτα 21
ἐρωτᾷς 3
ἔρωτας 1
ἐρωτᾶτε 1
Fréquences     [«    »]
21
20 ἤδη
20 ὑπ
21 ἔρωτα
21 οὗ
21 πάνυ
21 τέχνῃ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἔρωτα


Pages
[255]   δὲ αὐτὸν καὶ οἴεται οὐκ  ἔρωτα   ἀλλὰ ~φιλίαν εἶναι. ἐπιθυμεῖ δὲ
[263]   οὐ πάνυ ~μέμνημαι εἰ ὡρισάμην  ἔρωτα   ἀρχόμενος τοῦ λόγου. ~(Φαῖδρος) νὴ
[243]   ἔγωγε αἰσχυνόμενος, καὶ αὐτὸν τὸν  ἔρωτα   δεδιώς, ἐπιθυμῶ ~ποτίμῳ λόγῳ οἷον
[266]   αὐτοῖς ἐφευρὼν ὀνομαζόμενον σκαιόν τινα  ἔρωτα   ἐλοιδόρησεν μάλ᾽ ἐν δίκῃ,
[263]   ἐρωτικοῦ ἠνάγκασεν ἡμᾶς ὑπολαβεῖν τὸν  ἔρωτα   ἕν τι τῶν ὄντων ~ὃ
[242]   τε οὖν ἡμαρτανέτην περὶ τὸν  ἔρωτα,   ἔτι τε εὐήθεια ~αὐτοῖν
[266]   ἐκείνῳ, θεῖον δ᾽ αὖ τινα  ~ἔρωτα   ἐφευρὼν καὶ (προτεινάμενος ἐπῄνεσεν ὡς
[243]   που ~τεθραμμένων καὶ οὐδένα ἐλεύθερον  ἔρωτα   ἑωρακότων, πολλοῦ δ᾽ ἂν δεῖν
[265]   ~γάρ τινα ἐφήσαμεν εἶναι τὸν  ἔρωτα.   γάρ; ~(Φαῖδρος) ναί. ~(Σωκράτης)
[231]   διέθεντο τῶν αὑτῶν διὰ τὸν  ἔρωτα   καὶ ~πεποιήκασιν εὖ, καὶ
[252]   ~(τὸν δ᾽ ἤτοι θνητοὶ μὲν  ἔρωτα   καλοῦσι ποτηνόν, ~ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα,
[253]   καὶ ~εὐδαιμονικὴ ὑπὸ τοῦ δι᾽  ἔρωτα   μανέντος φίλου τῷ φιληθέντι γίγνεται,
[257]   καθάπερ νῦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς πρὸς  ἔρωτα   ~μετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν βίον
[252]   μοι λόγος, ~ἄνθρωποι μὲν  ἔρωτα   ὀνομάζουσιν, θεοὶ δὲ καλοῦσιν
[242]   λέγεις. ~(Σωκράτης) τί οὖν; τὸν  ἔρωτα   οὐκ Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα
[263]   μήν; ~(Σωκράτης) ~τί οὖν; τὸν  ἔρωτα   πότερον φῶμεν εἶναι τῶν ἀμφισβητησίμων
[239]   κοινωνὸς οὐδαμῇ ~λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων  ἔρωτα.   ~τὴν δὲ τοῦ σώματος ἕξιν
[252]   ~καὶ προσφέρεται. τόν τε οὖν  ἔρωτα   τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται
[243]   ~(ἡμῖν ὁμολογεῖν ψέγομεν τὸν  ἔρωτα;   ~(Φαῖδρος) ἴσως νὴ Δί᾽
[265]   ~ἐμόν τε καὶ σὸν δεσπότην  ἔρωτα,   Φαῖδρε, καλῶν παίδων ἔφορον.
[252]   ἐπῶν δύο ~ἔπη εἰς τὸν  ἔρωτα,   ὧν τὸ ἕτερον ὑβριστικὸν πάνυ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007