Alphabétiquement     [«   »]
πεπόνθῃ 1
πεπόντοῦτό 1
περαίνειν 1
περὶ 40
πέρι 3
περιαγαγόντα 1
περιγίγνεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
35 ἀλλὰ
39 εἰ
37 οὐκ
40 περὶ
41 οὐ
42 ὅτι
43 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

περὶ


Pages
[365]   κακίας, ὡς ἄνθρωποι καὶ θεοὶ  περὶ   αὐτὰ ἔχουσι τιμῆς, τί οἰόμεθα
[380]   δὲ ἡμᾶς ἀπατῶντα καὶ ποιοῦντα  περὶ   αὑτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν, ἁπλοῦν
[367]   καὶ ψεγόντων ἀδικίαν, δόξας τε  περὶ   αὐτῶν καὶ μισθοὺς ἐγκωμιαζόντων καὶ
[358]   Πάντων μάλιστα, ἦν δ’ ἐγώ·  περὶ   γὰρ τίνος ἂν μᾶλλον πολλάκις
[370]   σμινύην, οὐδὲ τἆλλα ὄργανα ὅσα  περὶ   γεωργίαν. οὐδ’ αὖ οἰκοδόμος·
[359]   τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν οὐδέν,  περὶ   δὲ (τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον
[364]   Σώκρατες, ~ἄλλο αὖ εἶδος λόγων  περὶ   δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας ἰδίᾳ
[358]   κατὰ νοῦν ἀπόδειξις γέγονεν  περὶ   ἑκατέρου· ἐπιθυμῶ γὰρ ἀκοῦσαι τί
[365]   πρόθυρα μὲν καὶ σχῆμα κύκλῳ  περὶ   ἐμαυτὸν σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον, τὴν
[379]   αὐτὸ δὴ τοῦτο, οἱ τύποι  περὶ   θεολογίας τίνες ἂν εἶεν; Τοιοίδε
[380]   ἐγώ, εἷς ἂν εἴη τῶν  περὶ   θεοὺς νόμων τε καὶ τύπων,
[383]   τύπον εἶναι ἐν δεῖ  περὶ   θεῶν καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν,
[377]   τις κακῶς (οὐσίαν) τῷ λόγῳ,  περὶ   θεῶν τε καὶ ἡρώων οἷοί
[364]   ἑτέρων. τούτων δὲ πάντων οἱ  περὶ   θεῶν τε λόγοι καὶ ἀρετῆς
[383]   ἐμόν— (ὅταν τις τοιαῦτα λέγῃ  περὶ   θεῶν, χαλεπανοῦμέν τε καὶ χορὸν
[373]   καὶ χρώματα, πολλοὶ δὲ οἱ  περὶ   μουσικήν, ποιηταί τε καὶ τούτων
[360]   τοῖς παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς  περὶ   οἰχομένου. καὶ τὸν θαυμάζειν τε
[378]   γίγνεσθαι· ὧν δὴ ἴσως ἕνεκα  περὶ   παντὸς ποιητέον πρῶτα ἀκούουσιν
[374]   περὶ τὸν πόλεμον πότερον οὐ  περὶ   πλείστου ἐστὶν εὖ ἀπεργασθέντα;
[382]   κυριωτάτῳ που ἑαυτῶν ψεύδεσθαι καὶ  περὶ   τὰ κυριώτατα οὐδεὶς ἑκὼν ἐθέλει,
[382]   δὲ λέγω ὅτι τῇ ψυχῇ  περὶ   τὰ ὄντα ψεύδεσθαί τε καὶ
[359]   κατὰ μῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ  περὶ   τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον
[373]   τε μιμηταί, πολλοὶ μὲν οἱ  περὶ   τὰ σχήματά τε καὶ χρώματα,
[371]   αὐτοῦ γὰρ δεῖ μένοντας (αὐτοὺς  περὶ   τὴν ἀγορὰν τὰ μὲν ἀντ’
[371]   ἄλλων προσδεήσεται τῶν ἐπιστημόνων τῆς  περὶ   τὴν θάλατταν ἐργασίας. Συχνῶν μέντοι.
[368]   ἐποίησεν Γλαύκωνος ἐραστής, εὐδοκιμήσαντας  περὶ   τὴν Μεγαροῖ μάχην, εἰπών— παῖδες
[368]   τί τέ ἐστιν ἑκάτερον καὶ  περὶ   τῆς ὠφελίας αὐτοῖν τἀληθὲς ποτέρως
[368]   τοιοῦτον, (Σώκρατες, ἐν τῇ  περὶ   τὸ δίκαιον ζητήσει καθορᾷς; Εγώ
[369]   προσθήσομεν τιν’ ἄλλον τῶν  περὶ   τὸ σῶμα θεραπευτήν; Πάνυ γε.
[373]   τῶν τε ἄλλων (καὶ τῶν  περὶ   τὸν γυναικεῖον κόσμον. καὶ δὴ
[374]   οὖν; ἦν δ’ ἐγώ·  περὶ   τὸν πόλεμον ἀγωνία οὐ τεχνικὴ
[374]   καλῶς ἀπεργάσεσθαι· τὰ δὲ δὴ  περὶ   τὸν πόλεμον πότερον οὐ περὶ
[362]   ἔφη, Σώκρατες, ἱκανῶς εἰρῆσθαι  περὶ   τοῦ λόγου; Αλλὰ τί μήν;
[360]   ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φήσει  περὶ   τοῦ τοιούτου λόγου λέγων· ἐπεὶ
[379]   ἄλλου (ποιητοῦ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν  περὶ   τοὺς θεοὺς ἀνοήτως ἁμαρτάνοντος καὶ
[358]   καὶ πρῶτον ἔφην ἐρεῖν,  περὶ   τούτου ἄκουε, τί ὄν τε
[363]   δὲ ἀδίκων διῆλθε τιμωρήματα, ταῦτα  περὶ   τῶν ἀδίκων λέγουσιν, ἄλλα δὲ
[363]   κακὰς δόξας ἄγοντες, ἅπερ Γλαύκων  περὶ   τῶν δικαίων δοξαζομένων δὲ ἀδίκων
[377]   δ’ ἐγώ, τὸ μέγιστον καὶ  περὶ   τῶν μεγίστων ψεῦδος εἰπὼν
[382]   μὴ εἰδέναι ὅπῃ τἀληθὲς ἔχει  περὶ   τῶν παλαιῶν, ἀφομοιοῦντες τῷ ἀληθεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006