Alphabétiquement     [«   »]
τάχα 1
ταχέων 1
ταχθῇ 1
τε 47
τέ 3
τεθναίην 1
τεθνάναι 8
Fréquences     [«    »]
46 Ἀθηναῖοι
47 ταῦτα
43 τὸ
47 τε
47 τὴν
49 ἀλλ
49 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τε


Page
[19]   Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, φάσκοντά  τε   ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν
[28]   ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν οἵ  τε   ἄλλοι καὶ τῆς Θέτιδος
[26]   οὔτε αὐτὸν νομίζειν θεοὺς τούς  τε   ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. ταῦτα λέγω,
[36]   πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως, τῶν  τε   ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν (αὐτὸν
[21]   δ᾽ οὔ. (ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ  τε   ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων·
[35]   περὶ ἐμοῦ ὅπῃ μέλλει ἐμοί  τε   ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν. (τὸ
[38]   χαλεπώτατον πεῖσαί τινας ὑμῶν. ~ἐάν  τε   αὖ λέγω ὅτι τῷ θεῷ
[34]   δικαστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων, παιδία  τε   αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος ἵνα ὅτι μάλιστα
[18]   ὅτι οὐδὲ τὰ (ὀνόματα οἷόν  τε   αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν
[41]   ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά  τε   γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ
[35]   πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· νομίζω  τε   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς
[37]   ὄντες πολῖταί μου οὐχ οἷοί  τε   ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς (διατριβὰς
[31]   κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί  τε   ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι (παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς
[33]   διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ  τε   εἴ πού τι ἔπραξα τοιοῦτος
[21]   γὰρ ἴστε που. ~οὗτος (ἐμός  τε   ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου καὶ
[20]   μισθώσασθαι ὃς (ἔμελλεν αὐτὼ καλώ  τε   κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν,
[34]   ἐμοὶ ἀλλ᾽ τὸν ὀρθόν  τε   καὶ δίκαιον, ὅτι συνίσασι Μελήτῳ
[18]   ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν  τε   καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. ἀξιώσατε
[29]   παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενός  τε   καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ
[20]   ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις φησὶ ψεύδεταί  τε   καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ
[20]   ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην  τε   καὶ ἡβρυνόμην ἂν εἰ ἠπιστάμην
[40]   ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας νύκτας  τε   καὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου
[34]   τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος ἐδεήθη  τε   καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ
[18]   πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν  τε   καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον οὐδὲν
[20]   περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα τοσαύτη φήμη  τε   καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή
[42]   ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός  τε   καὶ οἱ ὑεῖς. ἀλλὰ γὰρ
[36]   ἀμελήσας ὧνπερ οἱ πολλοί, χρηματισμοῦ  τε   καὶ οἰκονομίας καὶ στρατηγιῶν καὶ
[17]   λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, (ῥήμασί  τε   καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽
[26]   ἐὰν προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως  τε   καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα; ἀλλ᾽
[20]   τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης  τε   καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι
[41]   καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως  τε   καὶ Ραδάμανθυς καὶ Αἰακὸς καὶ
[21]   καὶ ὑμῶν τῷ πλήθει ἑταῖρός  τε   καὶ συνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην
[17]   εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ  τε   καὶ τῷ τρόπῳ (ἔλεγον ἐν
[28]   θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ ᾠήθην  τε   καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν
[28]   ἀλλ᾽ τῶν πολλῶν διαβολή  τε   καὶ φθόνος. δὴ πολλοὺς
[19]   καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδάσκειν  τε   καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε
[35]   μήτε (δίκαια μήτε ὅσια, ἄλλως  τε   μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ
[18]   τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά  τε   μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ
[24]   ὧδε· Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς  τε   νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὓς
[19]   εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας  τε   Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος
[20]   τοῦτο ἐμοὶ πεποίηκεν τό  τε   ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε
[21]   δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις  τε   πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ,
[35]   ἀρετήν, οὓς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν  τε   ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις
[39]   μοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ  τε   τῷ τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι.
[22]   ᾖα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς  τε   τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν
[19]   ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά  τε   ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ
[29]   ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός  τε   ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005