Alphabétiquement     [«   »]
τετελεύτηκεν 2
τέτταρες 1
τέχνην 2
τῇ 30
τῇδε 2
τηλικόνδε 1
τηλικόσδε 1
Fréquences     [«    »]
29 ἄν
29 ἐστιν
30 οὔτε
30 τῇ
31 ὥσπερ
32 πρὸς
32 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τῇ


Page
[37]   δεῖ ζῆν ἐν δεσμωτηρίῳ, δουλεύοντα  τῇ   ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα;
[28]   γὰρ ἔχει, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τῇ   ἀληθείᾳ· οὗ ἄν τις ἑαυτὸν
[23]   ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι  τῇ   ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν” ταῦτ᾽ οὖν
[36]   δεῖ γε κατὰ τὴν ἀξίαν  τῇ   ἀληθείᾳ τιμᾶσθαι· καὶ ταῦτά γε
[27]   καὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν  τῇ   ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ δαιμόνια νομίζω,
[19]   γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν  τῇ   Ἀριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ
[31]   (φωνή) δὴ καὶ ἐν  τῇ   γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. ἐμοὶ
[27]   ἐναντία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν  τῇ   γραφῇ ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι·
[41]   πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ  τῇ   διανοίᾳ κατεψηφίζοντό μου καὶ κατηγόρουν,
[33]   ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ  τῇ   διατριβῇ γεγόνασιν, Νικόστρατος Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς
[25]   Μέλητε, μὴ οἱ ἐν  τῇ   ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς
[20]   ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ  τῇ   ἐμῇ λέγει. καί μοι,
[29]   ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι ἐν ταύτῃ  τῇ   ζητήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν· ἐὰν
[18]   ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ  τῇ   ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς ἐν
[17]   δήπου πρέποι, ἄνδρες, τῇδε  τῇ   ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους
[29]   οὐ νομίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν  τῇ   μαντείᾳ καὶ δεδιὼς θάνατον καὶ
[40]   βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντιπαραθέντα ταύτῃ  τῇ   νυκτὶ δέοι σκεψάμενον εἰπεῖν πόσας
[31]   πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα ἐν  τῇ   πόλει γίγνεσθαι, ~ἀλλ᾽ (ἀναγκαῖόν ἐστι
[36]   συνωμοσιῶν καὶ στάσεων τῶν ἐν  τῇ   πόλει γιγνομένων, ἡγησάμενος ἐμαυτὸν (τῷ
[31]   τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ  τῇ   πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε (ἂν κατανοήσαιτε·
[32]   ἀρχὴν οὐδεμίαν (πώποτε ἦρξα ἐν  τῇ   πόλει, ἐβούλευσα δέ· καὶ ἔτυχεν
[30]   ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν  τῇ   πόλει τὴν ἐμὴν τῷ
[34]   ἐμοὶ καὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ  τῇ   πόλει οὔ μοι δοκεῖ καλὸν
[35]   ἀποκτείνητε· οἳ ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην  τῇ   πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν τινα
[30]   μοι δοκεῖ θεὸς ἐμὲ  τῇ   πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς
[31]   τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον συμβουλεύειν  τῇ   πόλει. τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν
[30]   εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν προσκείμενον  τῇ   πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ
[36]   εὐεργέτῃ δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ  τῇ   ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ᾽ ὅτι
[17]   ἄν μοι εἰ ἐν ἐκείνῃ  τῇ   φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ
[40]   τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις  τῇ   ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005