Alphabétiquement     [«   »]
τούτους 4
τούτω 3
τούτῳ 3
τούτων 25
Τραγικῶς 1
τραγῳδία 1
τραγῳδίαν 2
Fréquences     [«    »]
25 κατὰ
25 ταῦτα
25 Τί
25 τούτων
25 ὥσπερ
28 αὖ
29 οὐδὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τούτων


Pages
[402]   ἐλευθεριότητος καὶ μεγαλοπρεπείας καὶ ὅσα  τούτων   ἀδελφὰ καὶ τὰ τούτων αὖ
[402]   ὅσα τούτων ἀδελφὰ καὶ τὰ  τούτων   αὖ ἐναντία πανταχοῦ περιφερόμενα γνωρίζωμεν
[391]   προσαναγκάζωμεν τοὺς ποιητὰς μὴ  τούτων   αὐτὰ ἔργα φάναι τούτους
[415]   ὡς τοὺς ἐκγόνους, ὅτι αὐτοῖς  τούτων   ἐν ταῖς ψυχαῖς παραμέμεικται, καὶ
[401]   ἦν δ’ ἐγώ, Γλαύκων,  τούτων   ἕνεκα κυριωτάτη ἐν μουσικῇ τροφή,
[390]   κραδίην δ’ ἐλάφοιο ~(καὶ τὰ  τούτων   ἑξῆς ἆρα καλῶς, καὶ ὅσα
[397]   τι λέγοντες τῷ ἑτέρῳ  τούτων   ἐπιτυγχάνουσιν τύπῳ τῆς λέξεως
[389]   δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ, καὶ τὰ  τούτων   ἐχόμενα, τὰ ἴσαν μένεα πνείοντες
[388]   τις ἄνθρωπον ὄντα ἀνάξιον ἡγήσαιτο  τούτων   καὶ ἐπιπλήξειεν, εἰ καὶ ἐπίοι
[388]   ἄνδρα ἕκαστον. πολὺ δ’ ἔτι  τούτων   μᾶλλον δεησόμεθα μήτοι θεούς γε
[412]   διαιρετέον εἴη; ἆρ’ οὐκ αὐτῶν  τούτων   οἵτινες ἄρξουσί τε καὶ ἄρξονται;
[394]   ἴσως δὲ καὶ πλείω ἔτι  τούτων·   οὐ γὰρ δὴ ἔγωγέ πω
[396]   καὶ γυναῖκας, ποιητέον δὲ οὐδὲν  τούτων   οὐδὲ μιμητέον. Ἀληθέστατα, ἔφη. Τί
[396]   γε οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν  τούτων   οὐδενὶ ἐξέσται; Τί δέ; ἵππους
[417]   τε καὶ ἄλλη πόλις.  τούτων   οὖν πάντων ἕνεκα, ἦν δ'
[390]   ὡς, μόνος ἐγρηγορὼς ἐβουλεύσατο,  τούτων   πάντων ῥᾳδίως (ἐπιλανθανόμενον διὰ τὴν
[399]   μεταπείθοντι ἑαυτὸν ἐπέχοντα, καὶ ἐκ  τούτων   πράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ μὴ
[392]   ἀπερεῖν λέγειν, τὰ δ’ ἐναντία  τούτων   προστάξειν ᾄδειν τε καὶ μυθολογεῖν.
[403]   ὅπως μηδέποτε δόξει (μα( κρότερα  τούτων   συγγίγνεσθαι· εἰ δὲ μή, ψόγον
[415]   γεωργούς, καὶ ἂν αὖ ἐκ  τούτων   τις ὑπόχρυσος ὑπάργυρος φυῇ,
[400]   δὲ καὶ (βραχύτητας προσῆπτε. καὶ  τούτων   τισὶν οἶμαι τὰς ἀγωγὰς τοῦ
[393]   Οἶσθ’ οὖν ὅτι μέχρι μὲν  τούτων   τῶν ἐπῶν καὶ ἐλίσσετο πάντας
[386]   ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ περὶ  τούτων   τῶν μύθων τοῖς ἐπιχειροῦσιν λέγειν,
[415]   αὐτοὶ οὗτοι· ὅπως μεντἂν οἱ  τούτων   ὑεῖς καὶ οἱ ἔπειτα οἵ
[395]   οὔ; Μιμήματα. Καὶ ἔτι γε  τούτων,   Ἀδείμαντε, φαίνεταί μοι εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006