Alphabétiquement     [«   »]
τάχα 4
τάχιστα 1
ταχὺ 2
τε 48
τεθνᾶσιν 1
τέθνηκε 1
τεῖχος 1
Fréquences     [«    »]
48 μὴ
47 οἱ
47 ὑμῖν
48 τε
49 περὶ
50 τοὺς
52 οὐδὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τε


Discours, par.
[32, 85]   οἷος κἀγὼ καλός τε μέγας  τε;   ἀλλ´ ἔπι τοι κἀμοὶ θάνατος
[32, 35]   ταὐτὸ ξυνάγουσα πάντας καὶ δεικνύουσά  τε   ἀλλήλοις καὶ καθ´ ὅσον οἷόν
[32, 75]   ἐπὶ τὸ ῥεῦμα, καὶ τόν  τε   ἀφρὸν ἐντίθεσθαι ταῖς ἀγκάλαις καὶ
[32, 55]   ἐοικέναι Νύμφαις καὶ Σατύροις. ἱλαροί  τε   γὰρ ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες καὶ
[32, 35]   τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον.  τε   γὰρ Αἴγυπτος {ὑμῶν} τηλικοῦτον ἔθνος,
[32, 80]   ἁλισκομένης τῆς Τροίας, καὶ αὐτός  τε   διὰ τοῦτο κεραυνωθεὶς καὶ τοῦ
[32, 40]   τὴν Ἑλλάδα θεασόμενος οἶμαι τά  τε   ἔθη καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ἔλεγεν
[32, 60]   τέλειον γενναῖον ῥυθμὸν οἷός  τε   εἰπεῖν; ἀλλὰ ᾄσματα γυναικῶν καὶ
[32, 35]   τὴν ἔξωθεν ὑπερκειμένην ἔχετε, τήν  τε   Ἐρυθρὰν καὶ τὴν Ἰνδικήν, ἧς
[32, 35]   αὐτοῦ καὶ τὸ ὠφέλιμον, τήν  τε   θάλατταν τὴν καθ´ ἡμᾶς ἅπασαν
[32, 80]   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ  τε   θάμνοι πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς
[32, 35]   ἄλλους ἅπαντας λόγου μεῖζον, τό  τε   θαυμαστὸν αὐτοῦ καὶ τὸ ὠφέλιμον,
[32, 60]   δυσχεράνητε. ἔφη τοίνυν ἐκεῖνος περί  τε   Θρᾴκην καὶ Μακεδονίαν τὸν Ὀρφέα
[32, 40]   θεαμάτων πάντων κρεῖττον θέαμα, κόσμῳ  τε   ἱερῶν καὶ πλήθει πολιτῶν καὶ
[32, 20]   ἔφην, θαρρῆσαί μοι παρέσχεν, ὅς  τε   καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ
[32, 20]   ἀεὶ τὸν ὄχλον ὡς χαλεπόν  τε   καὶ ἀπειθῆ καὶ πρὸς ὕβριν
[32, 30]   οἶμαι καθ´ Ὅμηρον ὁρᾶται ἀφρός  τε   καὶ ἄχνη καὶ φυκίων πλῆθος
[32, 25]   ἐκ μυρίων· ὥστε πάνυ ποικίλον  τε   καὶ δεινὸν εἶναι θηρίον, οἷα
[32, 1]   τινὲς ἐπαινοῦσιν ὑμᾶς ὡς σοφούς  τε   καὶ δεινούς, ὅτι τοσαῦται μυριάδες
[32, 85]   ἀκολάστων ὑπῆρξε πολιτῶν. καίτοι μεγάλη  τε   καὶ ἔνδοξος ἦν· ἀλλ´ ὅμως
[32, 55]   οὐκοῦν ὑμῖν τὰ τῶν νεβρίδων  τε   καὶ θύρσων ἐνδεῖ καὶ τὸ
[32, 35]   περὶ μεγίστων δὲ ὡς οἷόν  τε.   καὶ νῦν εἶπον τὰ περὶ
[32, 1]   τῷ ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον μείζω  τε   καὶ σεμνότερον, ὅτι τοσοῦτοι ὄντες
[32, 25]   ποιηταὶ καὶ δημιουργοὶ πλάττουσι Κενταύρους  τε   καὶ Σφίγγας καὶ Χιμαίρας, ἐκ
[32, 55]   δὲ παρθένους, ὡς ἂν αἰδουμένας  τε   καὶ σώφρονας. τε μουσικὴ
[32, 20]   βασιλέων; καὶ ταῦτα ἀκούων Ὁμήρου  τε   καὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν ὑμνούντων
[32, 55]   ἕτερος δὲ αὖ τρόπος αὐλοῦ  τε   καὶ ᾠδῆς ἐν πένθεσιν, ἰωμένων
[32, 80]   οἱ δ´ ὑπὸ νίκης ἀλλήλοισί  τε   κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι χεῖρας
[32, 40]   ἰδεῖν ἔστι μέχρι πολλοῦ τήν  τε   λιγνὺν καὶ μέρη τινὰ φλεγόμενα.
[32, 35]   καθ´ ἡμᾶς ἅπασαν ἐκδέχεσθε, κάλλει  τε   λιμένων καὶ μεγέθει στόλου καὶ
[32, 85]   οὐχ ὁράᾳς οἷος κἀγὼ καλός  τε   μέγας τε; ἀλλ´ ἔπι τοι
[32, 55]   αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας.  τε   μουσικὴ θεραπείας ἕνεκα τοῖς ἀνθρώποις
[32, 20]   Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ´ Εὖρός  τε   Νότος τε ὤρορ´ ἐπαΐξας πατρὸς
[32, 35]   ἀλλήλοις καὶ καθ´ ὅσον οἷόν  τε   ὁμοφύλους ποιοῦσα. ἴσως οὖν χαίρετε
[32, 60]   δὲ ἐν αὐτοῖς εἶναι τούς  τε   ὄρνιθας καὶ τὰ πρόβατα. τοὺς
[32, 35]   ἐστι, μᾶλλον δὲ προσθήκη, τοῦ  τε   ποταμοῦ τὸ ἴδιον τῆς φύσεως
[32, 60]   πτηνὰ καὶ τὰ πρόβατα μᾶλλόν  τε   προσιέναι καὶ μηκέτ´ ἀπαλλάττεσθαι· τὰ
[32, 40]   τῆς ταραχῆς· ἔτι δὲ ἔν  τε   συνόδοις καὶ στενωποῖς μένει καὶ
[32, 15]   εἰσι καὶ φύλακες τῶν οἵων  τε   σώζεσθαι, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τέλος
[32, 1]   ἵππων τ´ ὠκυπόδων ἐπιβήτορες, οἵ  τε   τάχιστα ἤγειραν μέγα νεῖκος ἀπαιδεύτοισι
[32, 5]   ἐργάζονται, κακὸν δ´ ὡς οἷόν  τε   τὸ μέγιστον, καταγελᾶν ἐθίζοντες τοὺς
[32, 60]   νεμόμενα· καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἔν  τε   τοῖς ὄρεσι καὶ περὶ τὰς
[32, 5]   χρείων τροφῆς· οὗτοι δὲ ἔν  τε   τριόδοις καὶ στενωποῖς καὶ πυλῶσιν
[32, 50]   ἀνόητον ποιοῦντες εἰκότως οἶμαι παρά  τε   τῶν ἄλλων καὶ τῶν ἡγουμένων
[32, 30]   ὃς οὐκ ἂν εἰσελθὼν καταπλαγείη  τε   ὑμᾶς καὶ τιμήσειεν· {ὥστε, εἰ
[32, 1]   ὑμᾶς εἰσιόντες, μῖμοί τ´ ὀρχησταί  τε   χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, ἵππων τ´ ὠκυπόδων
[32, 10]   οὐ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν διά  τε   χρησμῶν καὶ δι´ ὀνειράτων. μὴ
[32, 20]   μέν τ´ Εὖρός τε Νότος  τε   ὤρορ´ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007