Alphabétiquement     [«   »]
ταῦθ´ 8
Ταῦθ´ 1
Ταῦτ´ 2
ταῦτ´ 29
Ταῦτα 6
ταῦτά 5
ταῦτα 61
Fréquences     [«    »]
29 ἐγὼ
28 πάντα
29 πρῶτον
29 ταῦτ´
30 γνώμην
30 δύναμιν
31 αὐτῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ταῦτ´


Livre, Chap.
[8, 31]   τοὺς δὲ τοῖς πολεμίοις παραδέδωκα.  ταῦτ´   ἐὰν οἱ κατήγοροι λέγωσι, τί
[8, 27]   μικρὰ καὶ οὐκ ἄξια λόγου  ταῦτ´   εἶναί σοι δοκεῖ καὶ δέον
[8, 41]   τὸν τόπον, χαίρετε. ὡς δὲ  ταῦτ´   εἶπεν, ἡμεῖς μὲν αἱ δυστυχεῖς
[8, 72]   καὶ μετὰ τοῦτο σιωπῆς· Οὐχὶ  ταῦτ´,   εἶπεν, Κάσσιε, καὶ σὺ
[8, 10]   τῶν δικαίων ἀποτυγχάνοντας. ~Ὡς δὲ  ταῦτ´   εἶπον οἱ πρέσβεις, ἐβουλεύοντο κατὰ
[8, 41]   οὐκ ἐπιδέχεται. ~Ἡ μὲν δὴ  ταῦτ´   εἰποῦσα καὶ πολλὰ προεμένη δάκρυα
[8, 41]   ἕως εἰς ἄνδρας ἔλθητε, τραφήσεσθε.  ταῦτ´   εἰπὼν ἄλλ´ οὐθὲν οὔτε διοικησάμενος
[8, 54]   εὐσεβῆ καὶ φιλόστοργον υἱὸν ἀπολώλεκας.  ταῦτ´   εἰπὼν ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀπῄει
[8, 4]   Ῥωμαῖοι δίκας παρασχόντες τῆς παρανομίας.  ταῦτ´   εἰπὼν καὶ παραθήξας ἀνθρώπους ἀγανακτοῦντας
[8, 51]   τὴν ψυχήν. δανείσματα γὰρ ἔχεις  ταῦτ´   ἐμά, καὶ οὐκ ἀφαιρήσεταί με
[8, 56]   μὲν οὖν βουλὴ ὡς  ταῦτ´   ἔμαθεν ἐψηφίσατο θυσίας ἄλλας καὶ
[8, 52]   ὑπὲρ τῆς ἀριστοκρατίας τοῖς δημοτικοῖς,  ταῦτ´   ἐμοὶ φόβου μεστὰ ἦν ἐνθυμουμένῃ
[8, 28]   βίους, οἰκτρὰς δ´ ὑπομένουσι τελευτάς.  ταῦτ´   ἐνθυμηθείς, Μάρκιε, μετάγνωθι καὶ
[8, 91]   καὶ παρακλήσει χρησάμενος. καὶ μετὰ  ταῦτ´   ἐξῆγον τὰς δυνάμεις οἱ ὕπατοι·
[8, 15]   εὐτρεπῆ γένηται. καὶ δῆμος  ταῦτ´   ἐπεκύρωσεν. ἦν δὲ βραχὺς
[8, 28]   τῶν ἡσσόνων καὶ δι´ ἄμφω  ταῦτ´   ἐπιβουλαὶ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ
[8, 73]   διαφθείροντος, ἔπειτ´ αὐτοὶ κοινῇ γνώμῃ  ταῦτ´   ἐπικυρώσουσιν ὡς δίκαια καὶ συμφέροντα·
[8, 72]   μέν, εἶπεν, Κάσσιε, ἀμφότερα  ταῦτ´   ἐπιψηφίζειν ἀξιοῖς τὸν δῆμον, σὺ
[8, 31]   ἀξιοῦτε, κατελήλυθα, τίς μετὰ  ταῦτ´   ἔσται μου διάνοια καὶ τίνα
[8, 25]   παραιτεῖσθαί σε περὶ τῶν δημοτικῶν,  ταῦτ´   ἐστιν, δ´ ὑποτίθεσθαί σοι
[8, 8]   καὶ πίστεως εἰρημένα ὑπ´ ἐμοῦ,  ταῦτ´   ἐστίν, δὲ παρ´ αὐτὰ
[8, 50]   κτησαμένη κατέσχε, καὶ τρίτον ἤδη  ταῦτ´   ἔτος εἰς πολλὴν τῶν ἀναγκαίων
[8, 68]   τροφὰς ἀποφέρειν. ἕως δ´ ἂν  ταῦτ´   εὐπορήσωσι, τάξας τινὰ χρόνον ἡμερῶν
[8, 70]   καὶ σώζειν τὸ δημοτικόν· καὶ  ταῦτ´   ἔφη ποιήσειν οὐκ εἰς μακράν.
[8, 59]   τῷ πάθει καὶ οἱ μετὰ  ταῦτ´   ἤδη νεκροῦ ὄντος ἀφικόμενοι τόν
[8, 85]   ἐτράποντο. μαθόντες δ´ οἱ Οὐολοῦσκοι  ταῦτ´   οἵ τε δόξαν παρασχόντες φυγῆς,
[8, 64]   ἄνδρα τῶν ὑπατικῶν. ἐγίνετο δὲ  ταῦτ´   οὐ διὰ μακροῦ. ~Ἀκύλλιος μὲν
[8, 51]   ἐμά, καὶ οὐκ ἀφαιρήσεταί με  ταῦτ´   οὐθεὶς οὔτε τόπος οὔτε καιρός,
[8, 35]   τὸν πόλεμον, πρότερον δὲ οὔ.  ταῦτ´   οὖν ἀπαγγέλλετε αὐτοῖς, καὶ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009