Alphabétiquement     [«   »]
φήσει 2
φήσειε 1
φήσειέν 1
φησί 35
φησι 54
φησὶ 16
Φησὶ 3
Fréquences     [«    »]
34 Β
35 ἐξ
34 ποτηρίου
35 φησί
37
39 δέ
40 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

φησί


Livre, pages
[11, 467]   παρὰ τοῖς ἱστορικοῖς Λέξεων ζητουμένων  φησί·   Γυάλας ποτηρίου εἶδος, ὡς Μαρσύας
[11, 497]   Κτησιβίου τοῦ μηχανοποιοῦ ῥυτοῦ μνημονεύων  φησί·   Ζωροπόται, καὶ τοῦτο φιλοζεφύρου κατὰ
[11, 478]   Διὶ κακουμένῳ Τὸν κότυλον φέρει  φησί,   καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις. Εὔβουλος
[11, 466]   δεπάεσσιν ἀλλήλους δεξιοῦνται. Ἐλευθέριον δέ,  φησί,   καὶ ἐμμελῶς ἐν οἴνῳ διάγειν,
[11, 477]   τῷ περὶ τῆς Νεστορίδος Σκύφει,  φησί,   καὶ κισσυβίῳ τῶν μὲν ἐν
[11, 496]   κατὰ Μειδίου Ῥυτὰ καὶ κυμβία,  φησί,   καὶ φιάλας» Δίφιλος δ´ ἐν
[11, 501]   Μυρλεανὸς μὲν φιάλη,  φησί,   κατ´ ἀντιστοιχίαν ἐστὶ πιάλη,
[11, 475]   Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος  φησί·   Κήρυκας ἀθανάτοισι φέρειν μέλανος οἴνοιο
[11, 486]   ἐν τῷ τῶν ποτηρίων καταλόγῳ  φησί·   Κρατῆρες, κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´. {Β.
[11, 477]   ἀμπέλων γάνος. Τὸ γὰρ κισσύβιον,  φησί,   λέγεται ἐπὶ συνόδου ἀγροικικῆς, ἔνθα
[11, 504]   ὥσπερ ἐναντιούμενος ἐν τρίτῳ Νόμων  φησί·   ~(Μαντεύομαι δὲ περὶ Κύρου τὰ
[11, 485]   Νίκανδρος δ´ Θυατειρηνὸς κύλιξ,  φησί,   μείζων, παρατιθέμενος Τηλεκλείδου ἐκ Πρυτάνεων·
[11, 478]   τῷ περὶ τοῦ Δίου Κῳδίου  φησί·   (Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τελετὴν
[11, 468]   Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος  φησί·   Πάντα μάλ´ ὅσς´ Ἄδρηστος ἐποιχομένους
[11, 497]   πρώτῳ τῶν πρὸς Ἀδαῖον Ποτήρια,  φησί,   παραπλήσια Σελευκίς, Ῥοδιάς, Ἀντιγονίς. ~(ΣΚΑΛΛΙΟΝ
[11, 506]   αὐτὸν ἀποδύσαντας θεωρεῖν· ὀφθήσεται γάρ,  φησί,   περίβλεπτον ἀξίωμα περικείμενος κάλλους οὐκ
[11, 499]   ἀργειοφόνται. Αἰσχύλος δ´ ἐν Περραιβίσι  φησί·   Ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα
[11, 484]   καὶ ἄλλα γένη καταλέγων ποτηρίων  φησί·   Πρίστις, τραγέλαφος, βατιάκη, λαβρώνιος. Ἀνδραποδιον
[11, 486]   Ἡρόδοτός τε ἐν τῇ ἑβδόμῃ  φησί·   Προβόλους δύο Λυκοεργέας. Μήποτ´ οὖν
[11, 464]   τῷ περὶ Μέθης Αἱ Ῥοδιακαί,  φησί,   προσαγορευόμεναι χυτρίδες διά τε τὴν
[11, 487]   Καὶ πάνυ τις εὐκαίρως προπίνω,  φησί,   σοί, πατριῶτα. Μάνην δ´ εἶχε
[11, 502]   τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένους Πέρσας  φησί·   Στεφάνους τε πᾶσι κὠμφαλωτὰς χρυσίδας.
[11, 500]   Μέθης καὶ τὸ μεθύσαι σκυθίσαι  φησί·   (συγγενὲς γὰρ εἶναι τὸ φ>
[11, 505]   τῷ περὶ Γοργίου Ὡς ἐπεδήμησε,  φησί,   ταῖς Ἀθήναις Γοργίας μετὰ τὸ
[11, 490]   τὴν ἀμβροσίαν τὰς Πελειάδας φέρειν  φησί·   Τῇ μέν τ´ οὐδὲ ποτητὰ
[11, 487]   Ἕρμιππος Μοίραις Ῥάβδον δ´ ὄψει,  φησί,   τὴν κοτταβικὴν ἐν τοῖς ἀχύροισι
[11, 462]   ἐσχάραν τινὰ εἶναι, ἀφ´ ἧς,  φησί,   τὴν κύλικα ναυστολοῦσιν ἀναπλέοντες μέχρι
[11, 501]   Ἑρμοῦ (Πεπαῖχθαί τις ἂν οἰηθείη,  φησί,   τὴν λέξιν, διότι τὰ πλεῖστα
[11, 478]   ἐν πρώτῳ περὶ Ἑορτῶν Αἰγυπτίων  φησί·   Τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν
[11, 486]   (Ἀριστοφάνης τε γὰρ ἐν Εἰρήνῃ  φησί·   Τὸ δὲ πλοῖον ἔσται Ναξιουργὴς
[11, 470]   Διηγούμενος γὰρ περὶ τῆς τερμίνθου  φησί·   Τορνεύεσθαι δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ
[11, 508]   τῆς Πλάτωνος διατριβῆς Τοὺς πολλούς,  φησί,   τῶν διαλόγων αὐτοῦ ἀχρείους καὶ
[11, 466]   Ἐπιστολαῖς τὰ Περσικὰ λάφυρα (Ποτηρίων,  φησί,   χρυσῶν σταθμὸς τάλαντα Βαβυλώνια ογʹ
[11, 503]   δὲ Ἐφέσιος Ὃν ἡμεῖς,  φησί,   ψυγέα καλοῦμεν, ψυκτηρίαν τινὲς ὀνομάζουσιν.
[11, 497]   τῇ γελοιότητι τοῦ ὀνόματος προσπαίξας  φησί·   (ω( Σαννάκρα) ἱπποτραγέλαφοι, βατιάκια, σαννάκια.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008