Alphabétiquement     [«   »]
δασάμενος 1
δάσσαιντ´ 1
δάφναισι 1
δέ 39
δε 1
δὲ 471
δεδήλωκε 1
Fréquences     [«    »]
35 ἐξ
37
35 φησί
39 δέ
40 ὑπὸ
41 δύο
41 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

δέ


Livre, pages
[11, 485]   ἐοικὸς ταῖς λεγομέναις πτωματίσιν, ἐκπεταλώτερον  δέ.   Ἀρτεμίδωρος δ´ Ἀριστοφάνειος ποτήριον
[11, 481]   οὐδὲ κόγχην, ἐμφερῆ γευστηρίοις· σφίσι  δέ   γ´ αὐταῖσιν βαθείας κύλικας ὥσπερ
[11, 481]   ποτήρια καὶ μικρὰ Σιμάριστος. Δωρόθεος  δέ·   Γένος ποτηρίων βαθέων τὰ κυμβία
[11, 494]   ὀξύβαφον οἰνηρὸν ἔτι κεκτήσεται. Ὅτι  δέ   ἐστι τὸ ὀξύβαφον εἶδος κύλικος
[11, 466]   κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ ἀμβροσίαν. Οὐ πόρρω  δέ   ἐστι τοῦ ἀρυστίχου ἀρύβαλλος,
[11, 469]   χωρεῖν χοᾶς, Ἄλκωνος ἔργον. Προὔπιεν  δέ   μοί ποτε ἐν Κυψέλοις Ἀδαῖος.
[11, 488]   ἄρ´ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν  δέ   οἱ ἧλοι χρύσειοι πάμφαινον· ἀτὰρ
[11, 484]   Ἑστίας. {Α. λαβρώνιος χρυσῶν  δέ,   παῖδες, εἴκοσι. (Δίδυμος δ´ ὅμοιον
[11, 498]   δῶκε σκύφος, ᾧπερ ἔπινεν. Ἀρίσταρχος  δέ·   Πλησάμενος δ´ ἄρα οἱ δῶκε
[11, 482]   ποιοῦσιν ἐν τοῖς φιδιτίοις. Εἰ  δέ   ποτε πλεῖον πιεῖν βουληθεῖεν, προσπαρετίθεσαν
[11, 466]   δὲ καὶ λιθοκολλήτοις ἐκπώμασι. Μένανδρος  δέ   πού φησι καὶ ποτήριον τορνευτὸν
[11, 494]   ἐξ ὀξυβαφίων κεραμέων ἐπίνομεν· τούτῳ  δέ,   τέκνον, πολλὰ κἀγάθ´ οἱ θεοὶ
[11, 489]   τὰ ὦτα τὰς περιστεράς· ὡσπερεὶ  δέ   τινα ῥοπάλια δύο ὑποκεῖσθαι τῷ
[11, 465]   Βακχίου νεορρύτοισι δακρύοισι Νυμφᾶν. (οἶδα  δέ   τινας, ἄνδρες θιασῶται, καὶ μέγα
[11, 502]   καὶ γε ἐ- Ἐκαλεῖτο  δέ   τις καὶ βαλανωτὴ φιάλη, ἧς
[11, 472]   ἐν τοῖς ἑξῆς λεχθήσεται. Καλεῖται  δέ   τις καὶ θηρίκλειος κρατήρ, οὗ
[11, 502]   δέ τις ψυκτῆρ´,  δέ   τις κύαθον χαλκοῦν κλέψας ἀπορῶν
[11, 479]   ἀρυσθῆναι δυνάμενον. Καὶ ἐν κοτύλῃ  δέ   τις παιδιὰ καλεῖται, ἐν
[11, 502]   κύαθον, κυμβία. Στράττις Ψυχασταῖς·  δέ   τις ψυκτῆρ´, δέ τις
[11, 499]   Ἀττικὰς δώδεκα. Καὶ ἐν Πάτραις  δέ   φασι τοῦτ´ εἶναι τὸ μέτρον
[11, 501]   ἀλλὰ κατὰ τὸ στόμα. Τινὲς  δέ   φασιν, ὃν τρόπον ἀμφιφορεὺς λέγεται
[11, 505]   νέον τοῦτον Ἀρχίλοχον ἐνηνόχασιν. Ἄλλοι  δέ   φασιν ὡς ἀναγνοὺς Γοργίας
[11, 466]   γοῦν δεπάεσσιν ἀλλήλους δεξιοῦνται. Ἐλευθέριον  δέ,   φησί, καὶ ἐμμελῶς ἐν οἴνῳ
[11, 502]   προὔπινον, ὥς φησι Πάμφιλος. Δημοσθένης  δέ   φησι· Καὶ φιλοτησίας προὔπινεν. Ἄλεξις·
[11, 468]   ἐμοῖσι κείαται. Κἀν τοῖς ἑξῆς  δέ   φησι· Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ
[11, 482]   καλὰ κύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. Σιληνὸς  δέ   φησι· κύπελλα ἐκπώματα σκύφοις ὅμοια,
[11, 499]   τριῶν γενῶν ἀμφιβολίαν ἔχει. Ἐρατοσθένης  δέ   φησι λέγεσθαι τὴν πέτασον καὶ
[11, 487]   ἐπίχε´ ἡμῖν τῶ γλυκυτάτω. Πάμφιλος  δέ   φησι· Μήποτε ἐκπώματός ἐστιν εἶδος,
[11, 498]   ἔπινεν, οἴνου ἐνίπλειον. Καὶ Ἀλκμὰν  δέ   φησι· ~(Πολλάκι δ´ ἐν κορυφαῖς
[11, 477]   ἐξοινῶν (καὶ μεθύων) ἐνεούρησε. Δίδυμος  δέ   φησι ποτηρίου εἶδος εἶναι, (καὶ
[11, 467]   οὔθ´ σαμφόρας. Καὶ Πίνδαρος  δέ   φησι. Πρὶν μὲν ἧρπε σχοινοτένειά
[11, 485]   πρὶν αὐτῷ δῶκε λεπαστήν. (Ἀμερίας  δέ   φησι τὴν οἰνοχόην λεπαστὴν καλεῖσθαι.
[11, 479]   δὲ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ. (Μαρσύας  δέ   φησι τὸ ἐν τῷ ἰσχίῳ
[11, 477]   μάλιστα τὸ ξύλινον ποτήριον. Κλείταρχος  δέ   φησιν Αἰολεῖς τὸν σκύφον κισσύβιον
[11, 466]   ἀκούειν, ἔξω λειότητος ὄν. Πείσανδρος  δέ   φησιν Ἡρακλέα Τελαμῶνι τῆς ἐπὶ
[11, 475]   ῥά οἱ προφερέστερον ἦεν. Ἀλλαχοῦ  δέ   φησιν· Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ
[11, 489]   ἔχον τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη. (Ἐγὼ  δέ,   φησὶν Μυρλεανός, τάδε λέγω
[11, 466]   πολλῆς κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις. (Κατασκευάζουσι  δέ,   φησίν, οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τὴν
[11, 503]   μητρὶ προὔπιε πᾶσι φιλοτησίαν. Ἐπειπὼν  δέ·   ~(Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνεᾶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008