Alphabétiquement     [«   »]
Φησὶ 3
φησὶ 16
φησὶν 21
φησίν 29
φησιν 44
Φησὶν 2
φθειρσί 1
Fréquences     [«    »]
29 λέγων
29 ταῖς
29 τούτων
29 φησίν
30 ἦν
30 οἶνον
31 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

φησίν


Livre, pages
[11, 474]   τοῖς πρὸς Ἀντίγονον περὶ Ζωγράφων  φησίν·   Ἀθήνησιν ἐν τῷ τοῦ Πειρίθου
[11, 464]   μεθύσκουσιν. Κἀν ἄλλῳ δὲ μέρει  φησίν·   Αἱ Ῥοδιακαὶ χυτρίδες γίνονται σμύρνης,
[11, 469]   τὴν δύσιν Στησίχορος μὲν οὕτως  φησίν·   Ἆμος δ´ Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινε
[11, 461]   εἴ γε τῆς φωνῆς μνημονεύω,  φησίν·   Εἰ δὲ οἱ ταῖς ἐξουσίαις
[11, 461]   κωμῳδιοποιὸς ἐν τοῖς Ἰάμβοις  φησίν·   Εἰς τὸ Κυλικράνων βαδίζων σπληνόπεδον
[11, 495]   Ἴων Χῖος ἐν Εὐρυτίδαις  φησίν·   Ἐκ ζαθέων πιθακνῶν ἀφύσσοντες ὄλπαις
[11, 495]   Καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ μέρει  φησίν·   Ἐκ πελλίδος δὲ τάργανον κατηγυίης
[11, 503]   τῷ περὶ Ὀνομάτων Τὸν ψυγέα,  φησίν,   ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι δῖνον. Νίκανδρος
[11, 479]   Πᾶν δὲ τὸ κοῖλον κοτύλην,  φησίν,   ἐκάλουν οἱ παλαιοί, ὡς καὶ
[11, 487]   καλεῖν. (ΜΑΘΑΛΙΔΑΣ Βλαῖσος ἐν Σατούρνῳ  φησίν·   Ἑπτὰ μαθαλίδας ἐπίχε´ ἡμῖν τῶ
[11, 488]   μὲν οὖν τορευτὴς ἐπεδείκνυεν,  φησίν,   ἡμῖν ἔν τισι Κορινθιακοῖς ἔργοις
[11, 482]   κύμβη Σοφοκλῆς ἐν Ἀνδρομέδᾳ  φησίν·   (Ἵπποισιν κύμβαισι ναυστολεῖς χθόνα;
[11, 477]   δὲ γένος τι ποτηρίου, ἴσως,  φησίν,   κατ´ ἀρχὰς ἐκ κισσίνου κατασκευασθὲν
[11, 472]   κάδον. Ἐπιγένης δ´ ἐν Μνηματίῳ  φησίν·   Κρατῆρες, κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´. {Β.
[11, 501]   ἐν τοῖς περὶ Κρατίνου βαλανειόμφαλοι,  φησίν,   λέγονται, ὅτι οἱ ὀμφαλοὶ αὐτῶν
[11, 476]   λοὺς κοτυλίσκους κεκολλημένους, ἐν οἷς,  (φησίν,   μήκωνες λευκοί, πυροί, κριθαί, πισοί,
[11, 460]   τὴν Ἀλκμαιωνίδα δὲ ποιήσας  φησίν·   Νέκυς δὲ χαμαιστρώτου ἐπὶ τείνας
[11, 497]   Περὶ δὲ τοῦ τρίτου λέγων  φησίν·   Βελλεροφόντης ἐστὶν ἀπὸ τοῦ
[11, 504]   ἔχοντες, ὃς ἐν τῷ Συμποσίῳ  φησίν·   δ´ αὖ Σωκράτης εἶπεν·
[11, 479]   ἀρχὴ Ἐν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ,  φησίν·   καλούμενος κότταβος παρῆλθεν εἰς
[11, 466]   κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις. (Κατασκευάζουσι δέ,  φησίν,   οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τὴν ὕαλον
[11, 466]   οὗ περὶ τῆς ἰδέας Σωκράτης  φησίν·   Οἱ μὲν ἐκ φιάλης πίνοντες
[11, 473]   δ´ ἐν τῇ τρίτῃ Φοινικηίου,  φησίν,   οἴνου κάδον. (ΚΑΔΙΣΚΟΣ. Φιλήμων ἐν
[11, 464]   Καὶ γὰρ Κτησίας Παρὰ Πέρσαις,  φησίν,   ὃν ἂν βασιλεὺς ἀτιμάσῃ, κεραμέοις
[11, 463]   (Καὶ χαρίεις δ´ Ἀνακρέων  φησίν·   Οὐ φιλέω ὃς κρητῆρι παρὰ
[11, 476]   ἐν τῷ ἐπι γραφομένῳ Δείπνῳ  φησίν   Πίνετο νεκτάρεον πῶμ´ ἐν χρυσέαις
[11, 475]   Συρακόσιος ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις  φησίν·   Στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς
[11, 498]   μετὰ προσαγορεύσεως. Πανύασσις τρίτῳ Ἡρακλείας  φησίν·   Τοῦ κεράσας κρητῆρα μέγαν χρυσοῖο
[11, 509]   Κυζικηνός, ὡς αὐτὸς Δημοχάρης  φησίν,   χρήματα καὶ σῖτον ἐπιδοὺς τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008