Alphabétiquement     [«   »]
ἀθύρμασιν 1
ἀθύρματα 1
ἀθυρμάτων 1
αἱ 43
Αἱ 2
αἵ 1
Αἳ 2
Fréquences     [«    »]
41 κατὰ
41 παρὰ
41 ὑμῶν
43 αἱ
43 γε
45 περὶ
45 ὑμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

αἱ


Paragraphes
[115]   τὸ φῶς, καὶ τῆς γνώσεως  αἱ   ἀκτῖνες ἀνατειλάτωσαν τὸν ἐγκεκρυμμένον ἔνδον
[119]   ἀλλ' αἱ τοῦ θεοῦ θυγατέρες,  αἱ   ἀμνάδες αἱ καλαί, τὰ σεμνὰ
[2]   ὑμῖν δὲ καὶ τῶν κακῶν  αἱ   ἀναγραφαὶ γεγόνασι δράματα καὶ τῶν
[102]   οὐδὲ Ἐνυώ. Ἔτι τε εἰ>  αἱ   ἀστραπαὶ καὶ οἱ κεραυνοὶ καὶ
[26]   Εἱμαρμένη, Αὐξώ (τε καὶ Θαλλώ,  αἱ   Ἀττικαί. Ἕκτος ἐστὶν εἰσηγητικὸς τρόπος
[122]   τῶν Χριστοῦ ὀπαδῶν· οἷαι μὲν  αἱ   βουλαί, τοῖοι καὶ οἱ λόγοι,
[17]   χοίρους ἐμβάλλουσιν; Ταύτην τὴν μυθολογίαν  αἱ   γυναῖκες ποικίλως κατὰ πόλιν ἑορτάζουσι,
[33]   δὲ Γανυμήδους ἐρῶντες. (Τούτους ὑμῶν  αἱ   γυναῖκες προσκυνούντων τοὺς θεούς, τοιούτους
[61]   αὗται τῶν συμπορνευόντων ὑμῖν θεῶν  αἱ   διδασκαλίαι· γὰρ βούλεται, τοῦθ'
[119]   τῆς κεραυνίας" ἀδελφαί, αἱ μαινάδες,  αἱ   δύσαγνον κρεανο μίαν μυούμεναι, ἀλλ'
[33]   νύκτας; οὐδὲ γὰρ αἱ νύκτες  αἱ   ἐννέα τῷ ἀκολάστῳ μακραί (ἅπας
[11]   συνέμποροι τῆσδε τῆς γοητείας αἶγες  αἱ   ἐπὶ μαντικὴν ἠσκημέναι καὶ κόρακες
[33]   βοώπιδι καὶ ἀποδυσάμεναι διὰ μῆλον  αἱ   θεαὶ γυμναὶ προσεῖχον τῷ ποιμένι,
[33]   οἴκοι ἑκάστη, φησὶν Ὅμηρος, αἰδούμεναι  αἱ   θεαὶ διὰ σεμνότητα Ἀφροδίτην (ἰδεῖν
[77]   θεμελιοῦσι τὴν ἀλήθειαν· γραφαὶ δὲ  αἱ   θεῖαι καὶ πολιτεῖαι σώφρονες σύντομοι
[61]   τὰ ἀρχέτυπα, αὗται τῆς ὕβρεως  αἱ   θεολογίαι, αὗται τῶν συμπορνευόντων ὑμῖν
[56]   ῥυσαί, παραβλῶπες ὀφθαλμῶν" αἱ Λιταὶ  αἱ   Θερσίτου μᾶλλον Διὸς θυγατέρες,
[19]   σέλινον ἐκπεφυκέναι· ὥσπερ ἀμέλει καὶ  αἱ   θεσμοφοριάζουσαι τῆς ῥοιᾶς τοὺς κόκκους
[119]   τοῦ θεοῦ θυγατέρες, αἱ ἀμνάδες  αἱ   καλαί, τὰ σεμνὰ τοῦ λόγου
[22]   νόθῳ προστρεπομένων. Οἷαι δὲ καὶ  αἱ   κίσται μυστικαί· δεῖ γὰρ ἀπογυμνῶσαι
[119]   ἐστὶ τοῦ πάντων βασιλέως· ψάλλουσιν  αἱ   κόραι, δοξάζουσιν ἄγγελοι, προφῆται λαλοῦσιν,
[56]   ἐκεῖναι καὶ ῥυσαί, παραβλῶπες ὀφθαλμῶν"  αἱ   Λιταὶ αἱ Θερσίτου μᾶλλον
[119]   αἱ Σεμέλης τῆς κεραυνίας" ἀδελφαί,  αἱ   μαινάδες, αἱ δύσαγνον κρεανο μίαν
[113]   θεοῦ πνεύματι ἁγίῳ μεταπεπλασμένος. ~Εἶθ'  αἱ   μὲν ἄλλαι συμβουλαί τε καὶ
[31]   ἐκέλευσε τιμᾶσθαι τὰ ἱερά. Καὶ  αἱ   μὲν Μοῦσαι τοιαίδε· δὲ
[33]   τοσαύτας ἡδυπαθήσας νύκτας; οὐδὲ γὰρ  αἱ   νύκτες αἱ ἐννέα τῷ ἀκολάστῳ
[27]   καὶ Ἀσκληπιὸν ἰατρόν. ~Αὗται μὲν  αἱ   ὀλισθηραί τε καὶ ἐπιβλαβεῖς παρεκβάσεις
[57]   ἀγάλματος, ἀλλ' ἦσαν τῶν θεατῶν  (αἱ   ὄψεις ἠπατημέναι ὑπὸ τῆς τέχνης.
[61]   τὸ καινότερον πρὸ τῆς (συμπλοκῆς  αἱ   ὄψεις ὑμῖν μεμοιχεύκασιν. βιασάμενοι
[55]   τῶνδε αὐτὰ ὑμῶν τὰ μυστήρια,  αἱ   πανηγύρεις, δεσμὰ καὶ τραύματα καὶ
[89]   ἐπανωρθώσαμεν; (Εἶτα ἐπὶ τῶν πάτων  αἱ   παρεκβάσεις καίτοι ἐπιζήμιοι καὶ ἐπισφαλεῖς
[122]   δὲ οἱ λόγοι, τοιαίδε καὶ  αἱ   πράξεις, καὶ ὁποῖα τὰ ἔργα,
[9]   εὐτεκνεῖ καὶ ἔρημος καρποφορεῖ·  αἱ   πρόδρομοι τοῦ κυρίου φωναὶ δύο,
[81]   ἐκτεινόμενοι καὶ συστελλόμενοι" (αὗται γὰρ  αἱ   προφητικαὶ φωναί) καὶ γῆ
[119]   βακχεύουσι δὲ ἐν αὐτῷ οὐχ  αἱ   Σεμέλης τῆς κεραυνίας" ἀδελφαί, αἱ
[56]   ὑμῶν οἱ θεοὶ τὰ εἴδωλα,  αἱ   σκιαὶ καὶ πρὸς τούτοις χωλαὶ"
[12]   τοὺς καλουμένους ὑμῶν θεούς, ὧν  αἱ   τελεταὶ μυστικαί, οἷον ἐπὶ σκηνῆς
[29]   αἵ γε πατρίδες αὐτοὺς καὶ  αἱ   τέχναι καὶ οἱ βίοι, πρὸς
[58]   ἐρώσης ἐπιβῆναι γυναικός. ~Τοσοῦτον οἶστρον  αἱ   τέχναι κακοτεχνοῦσαι τοῖς ἀνοή τοις
[89]   δήπουθεν συνείθισαν ἡμᾶς ἐκ γενετῆς  αἱ   τίτθαι; Τί δὲ αὐξάνομεν
[119]   δύσαγνον κρεανο μίαν μυούμεναι, ἀλλ'  αἱ   τοῦ θεοῦ θυγατέρες, αἱ ἀμνάδες
[10]   οὐρανῶν ἀναπετάσῃ πύλας· λογικαὶ γὰρ  αἱ   τοῦ λόγου πύλαι, πίστεως ἀνοιγνύμεναι
[79]   βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα" οὗ  αἱ   χεῖρες τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009