Alphabétiquement     [«   »]
καί 3
καὶ 1232
Καί 4
Καὶ 41
καινὴ 1
καινῆς 1
Καινὸν 1
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ
40 λόγος
40 σοι
41 Καὶ
41 κατὰ
41 παρὰ
41 ὑμῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

Καὶ


Paragraphes
[31]   πάντα ἐκέλευσε τιμᾶσθαι τὰ ἱερά.  Καὶ   αἱ μὲν Μοῦσαι τοιαίδε·
[80]   (αὐτοῦ, ἀνορθοῖ ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν.  Καὶ   αὕτη πρώτη τοῦ παραπτώματος ἀνάστασις·
[62]   διπόδων, πτηνῶν θηρῶν τε φόνοισιν.  (Καὶ   γὰρ δὴ καὶ ἀπηγόρευται ἡμῖν
[44]   καὶ θυσίας (παραστῆσαι πρῶτοι μεμύθευνται.  Καὶ   γὰρ δὴ καὶ κατὰ χρόνους
[95]   μεταδιωκτέον, τὸ δ' ἀγαθὸν> (ἐκπονεῖν.  Καὶ   γὰρ εἴ τῳ μεθυστέον, φέρε
[36]   ἀνθρωποπαθεῖς ἐκ παντὸς εἰσάγειν τρόπου.  Καὶ   γάρ θην κείνοις θνητὸς χρώς"
[122]   κεκλῆσθαι πατήρ, οὐ τῶν ἀπειθούντων.  Καὶ   γὰρ οὖν ὧδέ πως ἔχει
[113]   φωσφόρα" τῆς ψυχῆς ἀποξύνας (ὄμματα"  Καὶ   γὰρ ὥσπερ ἡλίου μὴ ὄντος
[52]   θεός, μόνος ὄντως θεός.  ~Καὶ   δὴ ἔμπαλιν ἐν αὐταῖς που
[112]   μαθηταὶ καὶ κατειλήφασι καὶ ἀνεκήρυξαν.  Καὶ   δὴ καὶ πᾶς, ὡς ἔπος
[20]   δὴ (τοῦτο Ἀθήνησι γένος ἤνθησεν.  Καὶ   δὴ (οὐ γὰρ ἀνήσω μὴ
[5]   ὅλων φθόγγους τούτους κιρνὰς ἐμμελῶς.  Καὶ   δὴ τὸ ᾆσμα τὸ ἀκήρατον,
[47]   ἐξ ἄλλων ὀστῶν Ἰνδικοῦ θηρίου.  Καὶ   δὴ τὸν ἱστοροῦντα Διονύσιον ἐν
[52]   καὶ αὐτὰ ἐχώνευσαν (τὰ ἀγάλματα.  Καὶ   εἰ Καμβύσης τις Δαρεῖος
[14]   λέγξω ἀπάτης καὶ τερατείας ἔμπλεα.  Καὶ   εἰ μεμύησθε, ἐπιγελάσεσθε μᾶλλον τοῖς
[30]   αἴθων δὲ κεραυνὸς ἔσκηψε μόρον.  (Καὶ   Εὐριπίδης· Ζεὺς γὰρ κατακτὰς παῖδα
[23]   καὶ ἀπόστολος διελέγχει ἡμᾶς  Καὶ   ἦτε ξένοι" λέγων τῶν διαθηκῶν
[5]   κόσμος αὐτῷ ἁρμονία γένηται.  Καὶ   θάλατταν μὲν ἀνῆκεν λελυμένην, γῆς
[38]   ὥς φησι Καλλίμαχος ἐν Αἰτίοις.  Καὶ   Κονδυλῖτις ἐν Μηθύμνῃ ἑτέρα τετίμηται
[63]   οὐρανῷ, (ἀλλὰ γοῦν ἀνθρώποις δεδημιούργηται.  Καὶ   μὴ τὸν ἥλιόν τις ὑμῶν
[81]   τῇ κτίσει παρὰ τὸν (κτίσαντα.  Καὶ   μὴν γε θεὸς οὗτος,
[118]   οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνέβη" τινός.  (Καὶ   μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν
[47]   ἀγαλματουργόν· ὁπότερον αὐτοῖν βούλει ἐπίγραφε.  Καὶ   μὴν Τελεσίου τοῦ Ἀθηναίου, ὥς
[82]   γῆ φεύξεται ἀπὸ προσώπου κυρίου.  ~(Καὶ   μυρίας ἂν ἔχοιμί σοι γραφὰς
[31]   μητρός· τί δ' οὐκ ἔμελλε;  Καὶ   Μυσὰς θεραπαινίδας ταύτας τοσαύτας τὸν
[51]   ἐστιν ἀτιμότερα ζῴου, τὰ (ἀγάλματα.  Καὶ   ὅπως γε τεθείασται τὰ ἀναίσθητα,
[54]   ἀνθρώπου πρόσωπον (ὑβρίσαι σπεύδων κέρατι.  Καὶ   οὔτι γε βασιλεῖς μόνον, ἀλλὰ
[76]   βίας ταῦτ' ὄργανα εὑρημέν' ἀνθρώποισιν.  ~Καὶ   οὐχὶ μόνος Μένανδρος, ἀλλὰ
[4]   ἐν ἀνθρώπων μορφαῖς ἁρπακτικοὺς αἰνιττόμενος.  Καὶ   πάντα ἄρα ταῦτα ἀγριώτατα θηρία
[67]   Δημοκρίτου καὶ αὐτὸς κατασύρεται εἴδωλα.  ~(Καὶ   πολύς μοι ἐπιρρεῖ τοιοῦτος ὄχλος,
[39]   ἐμπαίζοντες καὶ ἐνυβρίζοντες (σφίσιν αὐτοῖς.  Καὶ   πόσῳ βελτίους Αἰγύπτιοι κωμηδὸν καὶ
[22]   Ταῦτ' ἔστιν αὐτῶν τὰ ἅγια.  (Καὶ   προσέτι τῆς Θέμιδος τὰ ἀπόρρητα
[33]   αἰγῶν Θμουιτῶν τράγος.  ~Καὶ   σοῦ, Ὅμηρε, τεθαύμακα τὰ
[79]   χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν (αὐτόν;  Καὶ   τὰ ἐπὶ τούτοις. Μὴ οὖν
[91]   μᾶλλον θεοσεβείας ἄξια πεπονθότες.  Καὶ   ταῦτα ὁρῶντες ἔτι τυφλώττετε καὶ
[18]   χρύσεα καλὰ παρ' Ἑσπερίδων λιγυφώνων.  ~Καὶ   τῆσδε ὑμῖν τῆς τελετῆς τὰ
[89]   ἡμῖν ἔθος ἀνατρέπειν οὐκ εὔλογον.  Καὶ   τί δὴ οὐχὶ τῇ πρώτῃ
[20]   Ἄττιν προσαγορεύεσθαι θέλουσιν, αἰδοίων ἐστερημένον.  ~Καὶ   τί θαυμαστὸν εἰ Τυρρηνοὶ οἱ
[48]   νυχίας Ἀρτέμιδος ξόανον ἐν Σικυῶνι.  ~Καὶ   τί περὶ ταῦτα διατρίβω, ἐξὸν
[117]   ἑνὶ λόγῳ ζωήν σοι (χαρίζεται.  Καὶ   τίς ἐστιν οὗτος; Μάθε συντόμως·
[25]   πέριξ ἔχονθ' ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις;  Καὶ   τὸ γῆς ὄχημα κἀπὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009