Alphabétiquement     [«   »]
κύριον 11
κύριος 34
Κύριος 3
κυρίου 23
κυρίῳ 4
κυριώτατον 1
Κῦρον 1
Fréquences     [«    »]
23 ἐστι
22 σου
22 τί
23 κυρίου
23 μᾶλλον
23 που
24 ἄρα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

κυρίου


Paragraphes
[7]   γὰρ τὸν θεσπέσιον ἐκεῖνον τοῦ  κυρίου   ἀπόστολον χάρις τοῦ
[92]   καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ  κυρίου   αὐτοῦ, Ἰσραὴλ δέ με οὐκ
[94]   σονται ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ τοῦ  κυρίου   αὐτῶν εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.
[95]   ἐλάλησεν ταῦτα" νόμος ἀληθείας λόγος  κυρίου·   βούλεσθε ὑμῖν ἀγαθὸς γένωμαι (σύμβουλος;
[88]   τέκνα, λέγουσα, ἀκούσατέ μου, φόβον  κυρίου   διδάξω ὑμᾶς. Εἶτα ὡς ἤδη
[120]   λόγος τοῦ θεοῦ, βραχίων  κυρίου,   δύναμις τῶν ὅλων, τὸ θέλημα
[95]   κρίσις. Τὸ γὰρ στόμα  κυρίου   ἐλάλησεν ταῦτα" νόμος ἀληθείας λόγος
[2]   Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος  κυρίου   ἐξ Ἱερου σαλήμ" λόγος οὐράνιος,
[81]   γῆ φεύξεται ἀπὸ προσώπου  κυρίου.   ~(Καὶ μυρίας ἂν ἔχοιμί σοι
[94]   τοῖς πεπιστευκόσιν· οἱ δὲ ἅγιοι  κυρίου   κληρονομήσουσι τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
[78]   οὐρανὸς παρελεύσεται" τὸ δὲ ῥῆμα  κυρίου   μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ~Τί
[82]   φησίν, υἱέ μου, ὀλιγώρει παιδείας  κυρίου,   μηδ' ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος.
[87]   Ταύτῃ καὶ ἀπόστολος τοῦ  κυρίου   παρακαλῶν τοὺς Μακεδόνας ἑρμηνεὺς γίνεται
[9]   ἡμῖν. (Εὐθείας ποιεῖτε τὰς ὁδοὺς  κυρίου"   Πρόδρομος Ἰωάννης καὶ φωνὴ
[9]   φωνή· πρόδρομος ἦν κἀκείνη τοῦ  κυρίου,   στεῖραν εὐαγγελιζομένη γυναῖκα, ὡς Ἰωάννης
[114]   τὸν φόβον παραχωρεῖ τῇ ἡμέρᾳ  κυρίου·   τὰ πάντα φῶς ἀκοίμητον γέγονεν
[113]   ἀίδιον μνηστευομένη ἔρωτα· ἐντολὴ δὲ  κυρίου   τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλμούς" Ἀπόλαβε τὸν
[82]   ἐπιτελὴς γενομένη· τὸ γὰρ στόμα  κυρίου"   τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἐλάλησεν ταῦτα.
[81]   ψεῦδος; (Ὁ ἅγιος ἀπόστολος τοῦ  κυρίου   τοὺς Ἕλληνας αἰτιώμενος ἐξηγήσεταί σοι·
[103]   τί τολμᾷς ἐν τοῖς τοῦ  κυρίου   τρυφῶν ἀγνοεῖν τὸν δεσπότην; Κατάλειπε
[103]   συνηθείας. γῆ δὲ τοῦ  κυρίου,   φησί, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς"
[9]   ἔρημος καρποφορεῖ· αἱ πρόδρομοι τοῦ  κυρίου   φωναὶ δύο, ἀγγέλου καὶ Ἰωάννου,
[106]   τοὺς ἑρπηστικούς. Οἱ γὰρ ἐχθροὶ  κυρίου   χοῦν λείξουσι" φησίν {ἡ γραφὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009