Alphabétiquement     [«   »]
ταύρου 1
ταῦτ 3
Ταῦτ 2
ταῦτα 17
ταῦτά 3
Ταῦτά 1
Ταῦτα 5
Fréquences     [«    »]
17 οὗ
17 ποτε
17 ταῖς
17 ταῦτα
17 Τίς
18 αὐτὸν
18 Διὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ταῦτα


Paragraphes
[4]   ἁρπακτικοὺς αἰνιττόμενος. Καὶ πάντα ἄρα  ταῦτα   ἀγριώτατα θηρία καὶ τοὺς τοιούτους
[27]   δὲ καὶ ὅσα γεγενῆσθαι ὑπείληπται,  ταῦτα   δὲ περὶ ἀνθρώπων αἰσχρῶν καὶ
[48]   ἐν Σικυῶνι. ~Καὶ τί περὶ  ταῦτα   διατρίβω, ἐξὸν αὐτὸν τὸν μεγαλο
[32]   καὶ σύμβουλος ἀγαθός· ἀλλ' οὐ  ταῦτα   Στερόπη λέγει οὐδὲ
[116]   ἡμᾶς ἀπόστολος εἰρηνικῶς ἐκτάττει·  (ταῦτα   ἡμῶν τὰ ὅπλα τὰ ἄτρωτα·
[65]   ἄναρχον θεόν, τὰ δὲ πτωχὰ"  ταῦτα   καὶ ἀσθενῆ" φησιν
[22]   τὰ ἄρρητα ἐξειπεῖν. Οὐ σησαμαῖ  ταῦτα   καὶ πυραμίδες καὶ τολύπαι καὶ
[115]   στείλασθαί σοι συγκεχώρηκεν· τὰ μεγάλα  ταῦτα   καὶ τοσαῦτά σοι δημιουργήματα καὶ
[82]   κυρίου" τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἐλάλησεν  ταῦτα.   Μὴ τοίνυν μηκέτι, φησίν, υἱέ
[95]   Τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν  ταῦτα"   νόμος ἀληθείας λόγος κυρίου· βούλεσθε
[91]   θεοσεβείας ἄξια πεπονθότες. Καὶ  ταῦτα   ὁρῶντες ἔτι τυφλώττετε καὶ οὐχὶ
[56]   (ἔκγονα, τῆς γῆς, τὰ πάντα  ταῦτα   ὅσα ὁρᾷς; Τί δὴ οὖν,
[102]   διδυμάονε παρ' ὑμῖν νομίζοιντο, πάθη  ταῦτα   περὶ τὰ ζῷα συμβαίνοντα φυσικῶς·
[56]   ἀναπλάττοντες θεοὺς καὶ τὰ γενητὰ  ταῦτα   πρὸ τοῦ ἀγενήτου μετιόντες (θεοῦ
[87]   κυρίῳ μήτε τῷ Παύλῳ, καὶ  ταῦτα   ὑπὲρ Χριστοῦ δεομένῳ. ~Γεύσασθε καὶ
[60]   ζωῆς περιπατεῖν" μεμελετηκότες. ~Ἀλλ' οὐ  ταῦτα   φρονοῦσιν οἱ πολλοί· ἀπορρίψαντες δὲ
[11]   (Τυρρηνῶν νεκυομαντεῖαι σκότῳ παραδιδόσθων. Μανικὰ  ταῦτα   ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπων ἀπίστων σοφιστήρια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009