Alphabétiquement     [«   »]
κύριε 1
κύριον 11
Κύριος 3
κύριος 34
κυρίου 23
κυρίῳ 4
κυριώτατον 1
Fréquences     [«    »]
34 αὐτῶν
32 ἔτι
33 μοι
34 κύριος
34 ὑπὸ
35 ἀλλὰ
35 Τί
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

κύριος


Paragraphes
[111]   θαύματος μυστικοῦ· κέκλιται μὲν  κύριος,   ἀνέστη δὲ ἄνθρωπος καὶ
[106]   καὶ ἀβλαβεῖς· τάχα που  κύριος   ἁπλότητος ὑμῖν δωρήσεται πτερόν (πτερῶσαι
[111]   Τῶν δεσμῶν λῦσαι τοῦτον  κύριος   αὖθις ἠθέλησεν, καὶ σαρκὶ ἐνδεθείς
[80]   Ἰσραήλ· κύριος θεός σου,  κύριος   εἷς ἐστι" καὶ κύριον τὸν
[95]   τὴν ζωήν. Πειράζει σε  κύριος   ἐκλέξασθαι τὴν ζωήν, συμβουλεύει σοι
[6]   τὸ ὄργανον τοῦ θεοῦ·  κύριος   ἐλεεῖ, παιδεύει, προτρέπει, νουθετεῖ, σῴζει,
[80]   πατρικός, ἀγαθὸς λύχνος,  κύριος   ἐπάγων τὸ (φῶς, τὴν πίστιν
[87]   γίνεται τῆς θείας φωνῆς,  κύριος   ἤγγικεν" λέγων, εὐλαβεῖσθε μὴ καταληφθῶμεν
[80]   Δράξασθε παιδείας, μή ποτε ὀργισθῇ  κύριος,   καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας,
[6]   τοῦ θεοῦ λόγος,  κύριος,   καὶ τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν
[120]   γίνομαι μυούμενος, ἱεροφαντεῖ δὲ  κύριος   καὶ τὸν μύστην σφραγίζεται φωταγωγῶν,
[8]   φθέγγονται, αὐτὸς ἐν Ἡσαΐᾳ  κύριος   λαλῶν, (αὐτὸς ἐν Ἠλίᾳ, ἐν
[118]   σωτηρίαν παρακαλέσαιμι σωφρονοῦσαν, ὅτι καὶ  κύριος   μετάνοιαν ἁμαρτωλοῦ καὶ οὐχὶ θάνατον
[103]   τὴν ἐμήν, ἐρεῖ σοι  κύριος,   μὴ θίγῃς τοῦ ὕδατος
[80]   παγκάλως ἀνακέκραγε Μωυσῆς· Ἄκουε Ἰσραήλ·  κύριος   θεός σου, κύριος εἷς
[79]   εἰμι, ἐγώ εἰμι" φησίν,  κύριος   λαλῶν δικαιοσύνην καὶ ἀναγγέλλων
[84]   καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστὸς  κύριος,   τῆς ἀναστάσεως ἥλιος,
[94]   τὰ ἄριστα· δίκαιοι γένεσθε, λέγει  κύριος·   οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ,
[5]   μόνον αὐτὸν ἰάσατο. Καλὸν  κύριος   ὄργανον ἔμπνουν τὸν ἄνθρωπον ἐξειργάσατο
[8]   πῦρ, αὐτός σοι λαλήσει  κύριος,   ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων
[92]   οὐκ ἔγνω. Τί οὖν  κύριος;   (Οὐ μνησικακεῖ, ἔτι ἐλεεῖ, ἔτι
[82]   διδάσκαλος οὐδ' ὡς οἰκέταις  κύριος   οὐδ' ὡς θεὸς ἀνθρώποις, (πατὴρ
[110]   ἄνευ θείας κομιδῆς ἐξήνυσεν  κύριος,   ὄψει καταφρο νούμενος, ἔργῳ προσκυνούμενος,
[78]   τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; Λέγει  (κύριος.   Πάλιν δὲ αὖ διὰ Ἡσαΐου
[85]   πεπιστευκότας. Φιλάνθρωπος δὲ ὢν  κύριος   πάντας ἀνθρώπους εἰς ἐπίγνωσιν τῆς
[84]   καταδίκη; Οὐ κάμνει δὲ  κύριος   παραινῶν, ἐκφοβῶν, προτρέπων, διεγείρων, νουθετῶν·
[7]   ἐπίκουρος καὶ βοηθὸς ἡμῖν  κύριος,   προμηνύων ἀρχῆθεν προφητικῶς, νῦν δὲ
[79]   ὕλη. Ἔτι φησίν·  κύριος   σείσει πόλεις κατοικουμένας καὶ τὴν
[100]   εἰς οὐρανούς; Ὁδός" ἐστιν  κύριος,   στενὴ" μέν, ἀλλ' ἐξ οὐρανῶν,
[95]   κολάσεως ἀπειλήν, δι' ὧν  κύριος   σῴζει, φόβῳ καὶ χάριτι παιδαγωγῶν
[81]   ~Ἤδη δὲ ὑπεροικτείρων ἡμᾶς  κύριος   τὸ σωτήριον ἐνδίδωσι μέλος, οἷον
[83]   δὲ προσκοπεῖτε, ἡτοίμασεν  κύριος   τῷ διαβόλῳ (καὶ τοῖς ἀγγέλοις
[99]   παραμένεις, προστετηκὼς ἡδοναῖς; Τίνι λαλήσει  κύριος   ὑμῶν ἐστιν βασιλεία τῶν
[92]   μὴ νόθους ἡμᾶς ἐξελέγξῃ  κύριος   ὥσπερ ἥλιος τοὺς ἀετούς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009