Alphabétiquement     [«   »]
τάττειν 1
ταῦτ 1
ταῦτά 1
ταῦτα 24
ταὐτὰ 3
ταύτας 5
Ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
23 μόνον
24 ὄντων
23 τί
24 ταῦτα
25 εἴδη
25 μᾶλλον
26 ἀλλ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre I

ταῦτα


Livre, Chap.
[1, 7]   μεγεθῶν διὰ τὸ τὰ πάθη  ταῦτα   ἀκολουθεῖν τοῖς τόποις ἑκάστοις, πότερον
[1, 9]   καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα. Ἀλλὰ  ταῦτα   ἄλλου μὲν λέγοντος συνέφησεν ἂν
[1, 8]   ἀριθμός, οὐδ' ἔσται τις διὰ  ταῦτα   ἀριθμός. Ἔτι ἐκ πολλῶν ἀριθμῶν
[1, 3]   τοῖς εἰρημένοις γῆν προστιθεὶς τέταρτον  (ταῦτα   γὰρ ἀεὶ διαμένειν καὶ οὐ
[1, 8]   ὑποκειμένου φάσκοντες εἶναι διαφορὰς ταύτας·  ταῦτα   γάρ ἐστιν ὑπεροχή τις καὶ
[1, 8]   ἔσται οὔτε τίνα ἔχει δύναμιν·  ταῦτα   γὰρ οὔτε εἴδη οἷόν τε
[1, 2]   ὑποκείμενἀ, σχεδὸν δὲ καὶ χαλεπώτατα  ταῦτα   γνωρίζειν τοῖς ἀνθρώποις, τὰ μάλιστα
[1, 2]   τούτων τἆλλα γνωρίζεται ἀλλ' οὐ  ταῦτα   διὰ τῶν ὑποκειμένων) ἀρχικωτάτη δὲ
[1, 7]   καίτοι κἀκεῖνος ἀριθμοὺς οἴεται καὶ  ταῦτα   εἶναι καὶ τὰς τούτων αἰτίας,
[1, 2]   καὶ τὰ αἴτια (διὰ γὰρ  ταῦτα   καὶ ἐκ τούτων τἆλλα γνωρίζεται
[1, 5]   προσηγόρευσε, τὰ δ' αἰσθητὰ παρὰ  ταῦτα   καὶ κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα·
[1, 7]   ἀρχὰς καὶ τὰ αἴτια εἰς  ταῦτα   καταναλίσκουσιν, ὡς ὁμολογοῦντες τοῖς ἄλλοις
[1, 8]   τε κινήσεως, εἰ μὲν ἔσται  ταῦτα   κίνησις, δῆλον ὅτι κινήσεται τὰ
[1, 5]   αἰσθητὰ παρὰ ταῦτα καὶ κατὰ  ταῦτα   λέγεσθαι πάντα· κατὰ μέθεξιν γὰρ
[1, 5]   ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης,  ταῦτα   μὲν καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν·
[1, 5]   δ' ἄρρεν πολλὰ πληροῖ· καίτοι  ταῦτα   μιμήματα τῶν ἀρχῶν ἐκείνων ἐστίν.
[1, 8]   ἀπαθεῖς οὖσαι; Οὔτε γὰρ εὔλογα  ταῦτα   οὔτε ὁμολογούμενα τῇ νοήσει. Ἔτι
[1, 4]   συνηδρευκότων ἤδη τῷ λόγῳ σοφῶν  ταῦτα   παρειλήφαμεν, παρὰ μὲν τῶν πρώτων
[1, 7]   δ' αὐτὸ κἂν εἴ τις  ταῦτα   πλείω τίθησιν, οἷον Εμπεδοκλῆς τέτταρά
[1, 8]   Ἔτι δὲ ὧν ἐστὶν αἴσθησις,  ταῦτα   πῶς ἄν τις μὴ ἔχων
[1, 4]   καὶ πρὸς τὴν ὅλην διακόσμησιν,  ταῦτα   συνάγοντες ἐφήρμοττον. Κἂν εἴ τί
[1, 8]   ἔσται τὸ εἶναι τι παρὰ  ταῦτα,   τὸ ἓν ἐπὶ πολλῶν; Καὶ
[1, 1]   ἐγγίγνεται. (β) Καὶ διὰ τοῦτο  ταῦτα   φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα τῶν μὴ
[1, 3]   σῶμἀ, αἴτια δὲ τῶν ὄντων  ταῦτα   ὡς ὕλην. Καὶ καθάπερ οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2007