Alphabétiquement     [«   »]
Ταῦρον 2
Ταύρου 1
ταῦτ´ 5
ταῦτα 61
ταύταις 6
ταύτας 5
ταύτῃ 8
Fréquences     [«    »]
61 Ἀντίγονος
58 αὐτὸς
60 παρὰ
61 ταῦτα
62 οὐκ
63 ἱππεῖς
66 τούτων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ταῦτα


Livre, Chap.
[19, 72]   ἡγεμονίαν ἐχόντων Συρακοσίων. ~μετὰ δὲ  ταῦτα   Ἀγαθοκλῆς ὁρῶν ἔρημον οὖσαν τὴν
[19, 3]   αὐτὸν οὐσίαν συλλέξασθαι, μετὰ δὲ  ταῦτα   αἱρεθεὶς ἐπ´ Ἀκράγαντα στρατηγός, ἐπειδὴ
[19, 52]   οἰκείαν ἐκέλευε γίνεσθαι. μετὰ δὲ  ταῦτα   βασιλικῶς ἤδη διεξάγων τὰ κατὰ
[19, 48]   ἔτι δὲ ἐκ τῶν λαφύρων·  ταῦτα   γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα, καὶ
[19, 89]   ἧτταν, ἀγνοῶν δὲ τὸ μετὰ  ταῦτα   γεγονὸς εὐτύχημα κατὰ σπουδὴν ἧκεν
[19, 72]   ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς μετὰ  ταῦτα   γενομένους ἕως τῶν καθ´ ἡμᾶς
[19, 63]   τῆς τῶν Στυμφαλίων πόλεως· περὶ  ταῦτα   δ´ αὐτοῦ διατρίβοντος τῶν Ἀργείων
[19, 46]   τὴν ἐπὶ θάλασσαν κατάβασιν ποιήσηται.  ταῦτα   δ´ ἐμηχανήσατο σπεύδων τῆς μὲν
[19, 9]   τῶν πολλῶν ἑαυτὸν ἀποδείξας ἕνα.  ταῦτα   δ´ ἔπραττε τὸν δημοτικὸν ὑποκρινόμενος
[19, 73]   τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. περὶ  ταῦτα   δ´ ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες
[19, 103]   τοῦ νεωτερισμοῦ πάντας ἀπέσφαξε. περὶ  ταῦτα   δ´ ὄντος τοῦ δυνάστου Καρχηδόνιοι
[19, 75]   αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν τὸ πολίτευμα. περὶ  ταῦτα   δ´ ὄντων τούτων Ἀντίγονος Τράλλεις
[19, 37]   διερριμμένοις κατὰ κώμας καὶ ῥᾳθυμοῦσι.  ταῦτα   δὲ διανοηθεὶς τοῖς μὲν στρατιώταις
[19, 79]   δ´ ἐνοικοῦντας μετήγαγεν εἰς Πάφον.  ταῦτα   δὲ διαπραξάμενος τῆς μὲν Κύπρου
[19, 13]   ὑπ´ Ἀλεξάνδρου ναυπηγηθέντων περὶ Βαβυλῶνα.  ~ταῦτα   δὲ προσαγαγόντες πρὸς τὴν ἔκβασιν
[19, 94]   ὥστε γίνεσθαι πλευρὰν ἑκάστην πλέθρου.  ταῦτα   δὲ τὰ ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος
[19, 88]   Λευκάδος ὑπὸ Κασάνδρου. μετὰ δὲ  ταῦτα   Δεινίου βοηθήσαντος τοῖς ἐλαττουμένοις ἐγένετο
[19, 70]   αὐτῷ καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες. διὰ  ταῦτα   δὴ ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιθυμῶν ἀσμένως
[19, 66]   τῶν οἰκιῶν διεφθάρησαν. μετὰ δὲ  ταῦτα   διαπλεύσαντος εἰς Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι,
[19, 18]   περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην  ταῦτα   διοικούντων Ἀντίγονος, ἐπειδὴ προάγων μετὰ
[19, 63]   χώραν τῶν Κορινθίων, μετὰ δὲ  ταῦτα   δύο φρούρια κατὰ κράτος ἑλὼν
[19, 5]   συμμάχων ἑπτακοσίους ἄνδρας. ~Μετὰ δὲ  ταῦτα   ἐν ταῖς Συρακούσσαις αἱρεθέντος Ἀκεστορίδου
[19, 50]   παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε. διὰ δὲ  ταῦτα   ἐπαιρόμενος καὶ τὸν Εὐμενοῦς θάνατον
[19, 78]   στρατιώτας ὑποχειρίους ἔλαβε. μετὰ δὲ  ταῦτα   Ἐρετριεῖς καὶ Καρυστίους εἰς τὴν
[19, 26]   τὸν κίνδυνον. τοῦ δὲ περὶ  ταῦτα   θορυβουμένου καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος
[19, 42]   μὲν τὰ θηρία, μετὰ δὲ  ταῦτα   καὶ τὸ τῶν ἱππέων πλῆθος.
[19, 53]   εἰς τὴν πατρίδα. μετὰ δὲ  ταῦτα   κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκστρατευσάντων
[19, 3]   πλουσιωτάτων εἷς ἠριθμεῖτο. μετὰ δὲ  ταῦτα   Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις ὑπὸ Βρεττίων οἱ
[19, 94]   τῷ νόμῳ τούτῳ διαλαμβάνοντες τοὺς  ταῦτα   κτωμένους ἀναγκασθήσεσθαι ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν
[19, 9]   ἰδιωτεύειν ἴσος ὢν πᾶσι. καὶ  ταῦτα   λέγων τὸ μὲν χλαμύδιον αὑτοῦ
[19, 104]   τοὺς ἐπιφανεστάτους τοῖς σκύλοις ἐκόσμησεν.  ταῦτα   μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον
[19, 99]   μολύβδῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις· καὶ  ταῦτα   μὲν πολὺ βραδύτερον καταφέρεται τῶν
[19, 18]   δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ τὰ πλοῖα  ταῦτα   μὲν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν
[19, 2]   μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς καὶ μετὰ  ταῦτα   ὀλίγον βιώσας χρόνον ἐτελεύτησεν.
[19, 58]   εἰσκομιζομένης. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου περὶ  ταῦτα   ὄντος καὶ πλησίον τῆς θαλάσσης
[19, 14]   ἑκατὸν εἴκοσι· τὰ δὲ θηρία  ταῦτα   παρέλαβε μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν
[19, 15]   τινος δημοκρατουμένης πόλεως. μετὰ δὲ  ταῦτα   παρελθόντων αὐτῶν εἰς Σοῦσα παρὰ
[19, 59]   πεντακοσίαις. ~Ὄντος δ´ αὐτοῦ περὶ  ταῦτα   παρῆν Ἀγησίλαος πεμφθεὶς εἰς
[19, 12]   πλείοσιν· ἔτι γὰρ τὰ σκάφη  ταῦτα   περιῆν ἐκ τῶν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου
[19, 53]   Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ μετὰ  ταῦτα   περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις μετὰ τετάρτην
[19, 94]   κατασκευάζειν· ὃς δ´ ἂν παρὰ  ταῦτα   ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ πρόστιμον
[19, 60]   ἀνεκτήσατο τὴν σατραπείαν. μετὰ δὲ  ταῦτα   πορευθεὶς διὰ Βιθυνίας καὶ Ζιβύτην
[19, 78]   ἠλευθέρωσε τὰς Θήβας. μετὰ δὲ  ταῦτα   πορευθεὶς εἰς τὴν Φωκίδα καὶ
[19, 55]   καὶ μετὰ τῆς δυνάμεως ἔχων  ταῦτα   προῆγεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. ἐν
[19, 55]   ἀγώνων καὶ κινδύνων. μετὰ δὲ  ταῦτα   προσελθόντων αὐτῷ τῶν Χαλδαίων καὶ
[19, 47]   βουλομένων συναφίστασθαι Μήδων, μετὰ δὲ  ταῦτα   πυθόμενοι καταπεφρονηκότως στρατοπεδεύειν τόν τε
[19, 76]   πρῶτον ἐπεχείρουν ἀγωνίζεσθαι, μετὰ δὲ  ταῦτα   πυθόμενοι τὴν τῶν Σαμνιτῶν ἧτταν
[19, 72]   πρὸς Σαμνίτας συνθέσθαι. μετὰ δὲ  ταῦτα   Ῥωμαίων Σατικόλαν πολιορκούντων ἐπεφάνησαν μετὰ
[19, 68]   πόλιν περιχαρακώσας ἐπολιόρκει. μετὰ δὲ  ταῦτα   Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν εἰς Κῶν,
[19, 55]   παρ´ αὐτοῖς ἐστιν περὶ  ταῦτα   σπουδή· δοκοῦσι δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ
[19, 9]   δὲ λοιποὺς ἐφυγάδευσε. ~Μετὰ δὲ  ταῦτα   συναγαγὼν ἐκκλησίαν κατηγόρησε μὲν τῶν
[19, 109]   δ´ ἐχούσης τῆς ἀποχωρήσεως καὶ  ταῦτα   σχεδὸν πάσης πεδινῆς οὔσης ἐπεδίωκον
[19, 54]   συμμαχίας αὐτῷ προσθέσθαι, μετὰ δὲ  ταῦτα   τὰς ἐν τῇ Μεσσήνῃ πόλεις
[19, 67]   διὰ πρεσβείας προσηγάγετο. μετὰ δὲ  ταῦτα   τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν
[19, 53]   αὐτῶν ἔθνους προστάντων, μετὰ δὲ  ταῦτα   τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητησάντων
[19, 69]   στρατόπεδον εἰς χειμασίαν. μετὰ δὲ  ταῦτα   τὸν στόλον ἐκ Φοινίκης μετεπέμψατο
[19, 87]   ἀποκατέστησεν τῷ θεῷ. μετὰ δὲ  ταῦτα   τὸν Τελεσφόρον πείσας παρέλαβεν τὴν
[19, 102]   ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων. μετὰ δὲ  ταῦτα   τοὺς ἐναντιουμένους ἐν τοῖς ἔμπροσθεν
[19, 59]   αὐτὸν φιλίαν συντέθεινται. ἀκούσας δὲ  ταῦτα   τρισχιλίους μὲν στρατιώτας καὶ στρατηγὸν
[19, 73]   παρέλαβε τὴν πόλιν. μετὰ δὲ  ταῦτα   τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ τοὺς Ἰστριανοὺς
[19, 5]   προκεχειρισμένης πράξεως διήμαρτον. μετὰ δὲ  ταῦτα   τῶν Συρακοσίων καταδεξαμένων τοὺς μετὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006