Alphabétiquement     [«   »]
τούτου 21
τούτους 21
τούτῳ 16
τούτων 66
τραγῳδίαν 1
Τράλλεις 1
τραπέντος 1
Fréquences     [«    »]
63 ἱππεῖς
62 οὐκ
61 ταῦτα
66 τούτων
71 πόλιν
72 ὑπὸ
73 δυνάμεως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τούτων


Livre, Chap.
[19, 31]   τῶν νεκρῶν, σπεύδων κρατεῖν τῆς  τούτων   ἀναιρέσεως καὶ τὴν νίκην ἀναμφισβήτητον
[19, 30]   ἱππέων τοὺς ἐλαφροτάτους καὶ διὰ  τούτων   ἀνεκαλέσατο τοὺς φεύγοντας καὶ παρὰ
[19, 55]   καὶ Μάρκος Πόπλιος. ἐπὶ δὲ  τούτων   Ἀντίγονος τῆς μὲν Σουσιανῆς ἀπέλιπε
[19, 75]   πολίτευμα. περὶ ταῦτα δ´ ὄντων  τούτων   Ἀντίγονος Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν· εἰς δὲ
[19, 27]   τῶν ἄνω κατοικιῶν. πρὸ δὲ  τούτων   ἁπάντων ἔταξεν ἐλέφαντας μὲν ἐν
[19, 49]   εἶναι καὶ τὴν θέαν τὴν  τούτων   ἀπεχθῆ καὶ τὴν δυσωδίαν ἀνυπομένητον
[19, 28]   ἱππεῖς ἐπίλεκτοι διακόσιοι. χωρὶς δὲ  τούτων   ἀπὸ πασῶν τῶν ἱππαρχιῶν ἐπιλελεγμένους
[19, 56]   ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν σατραπειῶν καὶ  τούτων   ἀποδείξεις ἔφερε τήν τε Πίθωνος
[19, 55]   τελεσθῆναι κατὰ τὰς τῶν ἀνδρῶν  τούτων   ἀποφάσεις· περὶ ἧς τὰ κατὰ
[19, 66]   Πόπλιος τὸ δεύτερον. ἐπὶ δὲ  τούτων   Ἀριστόδημος μὲν κατασταθεὶς ὑπ´
[19, 59]   πολιορκίαν. Ἐπὶ δὲ τῶν καιρῶν  τούτων   Ἀρίστων πιστευθεὶς ὑπ´ Εὐμενοῦς
[19, 9]   ὑπομενεῖν, ὧν ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι,  τούτων   αὐτὸν συνάρχοντα λόγον ἀποδιδόναι κατὰ
[19, 61]   παραγγελλομένοις ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ  τούτων   γενόμενος Ἀλεξάνδρῳ μὲν δοὺς πεντακόσια
[19, 58]   ἤμελλεν ὑπηρετεῖσθαι πάντα. ~Ἀπὸ δὲ  τούτων   γενόμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ Φοινίκην, σπεύδων
[19, 91]   εἰς Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ  τούτων   γενόμενος στρατιώτας συνήγαγεν καὶ συναγοράσας
[19, 9]   πένησι χώραν δωρήσεσθαι. ἀπὸ δὲ  τούτων   γενόμενος τοῦ μὲν ἔτι φονεύειν
[19, 62]   ναῦς μακρὰς ἐξηρτυμένας διακοσίας τεσσαράκοντα·  τούτων   δ´ ἦσαν τετρήρεις μὲν ἐννενήκοντα
[19, 12]   μετ´ αὐτοῦ συναγωνίσασθαι πρὸς Ἀντίγονον.  τούτων   δ´ μὲν Πίθων τῆς
[19, 6]   ἐμίσουν, ἀναγκαζόμενοι ποιεῖν τὸ προσταττόμενον.  τούτων   δ´ ὄντων μὲν τὸν ἀριθμὸν
[19, 82]   συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν μυρίων χιλίων·  τούτων   δὲ ἦσαν Μακεδόνες μὲν δισχίλιοι,
[19, 33]   εἴργεσθαι διὰ παντὸς ὡς ἀσεβοῦσαν.  τούτων   δὲ νομοθετηθέντων εἰς τοὐναντίον τὴν
[19, 76]   πάτριον ἔθος Μάνιον Φούλβιον ἵππαρχον.  τούτων   δὲ πλησίον τῆς Καπύης καταστρατοπεδευσάντων
[19, 16]   ἐν τοῖς δεσμοῖς γενομένην κακουχίαν.  τούτων   δὲ πρὸς ἀλλήλους διισταμένων ἔφθασαν
[19, 28]   ἔστησεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα καὶ τὰ  τούτων   διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν ἀνεπλήρωσεν.
[19, 11]   τῶν συμπτωμάτων ταπεινωθεῖσα. Ὀλυμπιὰς δὲ  τούτων   διαφθαρέντων ἀνεῖλε μὲν τὸν Νικάνορα
[19, 27]   ὄντων ἑκατὸν πεντήκοντα, πρόταγμα δὲ  τούτων   εἴλας δύο ξυστοφόρων ἐπιλέκτων, βάθος
[19, 16]   ἱππεῖς δὲ τετρακόσιοι, χωρὶς δὲ  τούτων   ἐκ τῶν ἐγχωρίων ἄλλοι παντοδαποὶ
[19, 29]   καὶ αὐτὸς ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ  τούτων   ἐκ τῶν ἰδίων παίδων εἶλαι
[19, 56]   χρήματα, τάλαντα μύρια. χωρὶς δὲ  τούτων   ἐκπίπτειν ἐκ τῶν προσόδων αὐτῷ
[19, 40]   τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένους, καὶ πρὸ  τούτων   ἐλέφαντας καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς
[19, 40]   ἱππέων ἐπιλέκτων καὶ αὐτὸς μετὰ  τούτων   ἔμελλε κινδυνεύειν· συνῆν δ´ αὐτοῖς
[19, 99]   εἰς τὴν λίμνην· ἐπὶ δὲ  τούτων   ἐπικάθηνται οὐ πλείω τριῶν, ὧν
[19, 29]   τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας ὑπὸ  τούτων   ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων, ὧν ἁπάντων
[19, 85]   πρὸς Δημήτριον· οὐ γὰρ περὶ  τούτων   ἔφασαν διαφέρεσθαι πρὸς Ἀντίγονον, ἀλλ´
[19, 17]   ἐχούσης ὑψηλὰς καὶ πυκνὰς ἐπὶ  τούτων   ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν
[19, 73]   καὶ Γάιος Σουλπίκιος. ἐπὶ δὲ  τούτων   Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες ἐν τοῖς ἐν
[19, 98]   ποταμῶν μεγάλων τῇ γλυκύτητι διαφόρων  τούτων   μὲν περιγίνεται κατὰ τὴν δυσωδίαν,
[19, 73]   παρατάξεως νικήσας καὶ πολλοὺς ἀνελὼν  τούτων   μὲν τοὺς ὑπολειφθέντας ἐδίωξεν ἐκτὸς
[19, 97]   ἐκέλευσεν αὐτοὺς πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ  τούτων·   οἱ δὲ Ἄραβες ἐξέπεμψαν τοὺς
[19, 105]   καὶ Πόπλιον Δέκιον. ἐπὶ δὲ  τούτων   οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Πτολεμαῖον
[19, 95]   ἱππέων διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ  τούτων   οἱ πλείους τραυματίαι. Οἱ μὲν
[19, 29]   τῶν συμμάχων πεντακόσιοι, ἐχόμενοι δὲ  τούτων   οἱ προσαγορευθέντες ἑταῖροι χίλιοι, Δημήτριον
[19, 94]   διελθεῖν τὰ νόμιμα τῶν Ἀράβων  τούτων,   οἷς χρώμενοι δοκοῦσι τὴν ἐλευθερίαν
[19, 75]   φίλος Ἀντιγόνῳ. δοὺς δὲ περὶ  τούτων   ὅμηρον Ἀγάθωνα τὸν ἀδελφὸν καὶ
[19, 57]   τοῦ πολέμου. εἰ δὲ μηδὲν  τούτων   ποιήσει, συστάντες ἅπαντες ἔφασαν πολεμήσειν
[19, 64]   αἰχμαλώτων τινὰς ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ  τούτων   πρεσβείας παρ´ Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ
[19, 24]   συναγωνιστάς. Οὕτως δὲ αὐτοῦ περὶ  τούτων   πρὸς τὸ μέλλον στρατηγοῦντος ἧκόν
[19, 28]   τοὺς ἴσους ἔχον ἱππεῖς, καὶ  τούτων   πρόταγμα τῶν Εὐμενοῦς παίδων εἴλας
[19, 50]   τὰς πόλεις· ἤλπιζε γὰρ παρὰ  τούτων   πυθομένους τοὺς Μακεδόνας τὴν Ὀλυμπιάδος
[19, 17]   Πίθωνι· προσλαβόμενος δὲ καὶ παρὰ  τούτων   στρατιώτας ἔζευξε πλοίοις τὸν Τίγριν
[19, 29]   {δ´} ἐπικάμπιον, καὶ τὰ διαστήματα  τούτων   συνεπλήρωσε τοῖς ψιλοῖς τάγμασιν ἐπιλέκτοις·
[19, 87]   πιστευόμενον ἁπάντων, ἐγκαλέσας Ἀντιγόνῳ περὶ  τούτων   τὰς μὲν ναῦς ἃς εἶχεν
[19, 31]   στρατοπεδεῦσαι, κύριος δὲ γενόμενος τῆς  τούτων   ταφῆς ἠμφισβήτει τῆς νίκης, ἀποφαινόμενος
[19, 28]   ὑπασπιστῶν, ὄντας πλείους τρισχιλίων, ἀφηγουμένου  τούτων   τε ἅμα καὶ τῶν ἀργυρασπίδων
[19, 104]   οἱ δὲ περὶ τὸν Πασίφιλον  τούτων   τε πολλοὺς κατὰ τὴν φυγὴν
[19, 39]   τοῖς θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος  τούτων   τε ῥᾳδίως κυριεύσειν καὶ τῶν
[19, 83]   πρώτην ἔφοδον τοῖς ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι  τούτων   τε τὰ πλεῖστα συνέτριψαν καὶ
[19, 54]   δὲ κατασκευάσας σχεδίας ἐπὶ μὲν  τούτων   τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν εἰς Ἐπίδαυρον,
[19, 23]   ἐπλάσατο ψευδεῖς ἐπιστολάς, διὰ δὲ  τούτων   τούς τε στρατιώτας εὐθαρσεῖς πρὸς
[19, 77]   στάδιον Παρμενίων Μιτυληναῖος. ἐπὶ δὲ  τούτων   τῶν χρόνων Ἀντίγονος ἀπέστειλεν εἰς
[19, 53]   τὰς Θήβας κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ  τούτων   τῶν χρόνων διαμενούσης τῆς πόλεως
[19, 81]   δυνάμεων ἡγησάμενοι μέχρι τῶν καιρῶν  τούτων   ὑπῆρχον ἀνίκητοι. δ´ οὖν
[19, 22]   μάλιστα τιμώμενοι. ἐν μέσῳ δὲ  τούτων   ὑπῆρχον βωμοὶ θεῶν καὶ Ἀλεξάνδρου
[19, 94]   ὑπὸ τῶν δυνατῶν ἕνεκα τῆς  τούτων   χρείας ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. τρέφουσι
[19, 107]   τῶν Γελῴων, πυνθανόμενος ἐν τῇ  τούτων   χώρᾳ πάσας εἶναι τὰς τῶν
[19, 11]   βρόχον καὶ κώνειον καὶ συνέταξε  τούτων   βούλοιτο καταχρήσασθαι πρὸς τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006