Alphabétiquement     [«   »]
γραμμῆς 2
γυναῖκες 1
δ 51
δὲ 117
δέ 8
δεδεμένοις 1
δεήσει 1
Fréquences     [«    »]
114 γὰρ
87 εἶναι
81
117 δὲ
121 τὰ
126 τῶν
132 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III

δὲ


Livre, Chap.
[3, 4]   τοῦτο γὰρ πάντῃ ὄν· τὰ  δὲ   ἄλλα πὼς μὲν προστιθέμενα ποιήσει
[3, 5]   ᾤοντο τὸ σῶμα εἶναι τὰ  δὲ   ἄλλα (τούτου πάθη, ὥστε καὶ
[3, 1]   τὰς μὲν σοφίας τὰς  δὲ   ἄλλο τι λεκτέον αὐτῶν. Καὶ
[3, 3]   ἓν δὲ τὸ ἀδιαίρετον, ἀδιαίρετον  δὲ   ἅπαν κατὰ τὸ ποσὸν
[3, 2]   πλειόνων, ἀμφισβητήσιμόν ἐστιν (λέγω  (δὲ   ἀποδεικτικὰς τὰς κοινὰς δόξας ἐξ
[3, 2]   (αὐτοῖς καὶ ἄλλαι τέχναι) εἰ  δὲ   ἀποδεικτικὴ περὶ αὐτῶν ἐστί, δεήσει
[3, 4]   φθείρει τὰ ἄλλα. Καὶ ἅμα  δὲ   αὐτῆς τῆς μεταβολῆς αἴτιον οὐθὲν
[3, 4]   πῶς τὰ μὲν φθαρτὰ τὰ  δὲ   ἄφθαρτα, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν;
[3, 4]   γὰρ τὰ μὲν φθαρτὰ τὰ  δὲ   ἄφθαρτα ποιεῖ τῶν ὄντων ἀλλὰ
[3, 4]   εἰ αἱ ἀρχαὶ ἀναιρεθήσονται; εἰ  δὲ   ἄφθαρτοι, διὰ (τί ἐκ μὲν
[3, 1]   τῷ δὲ προηπορηκότι δῆλον. Ἔτι  δὲ   βέλτιον ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τὸ
[3, 4]   τε τὸ ἀδύνατον γενέσθαι· τὸ  δὲ   γεγονὸς ἀνάγκη εἶναι ὅτε πρῶτον
[3, 4]   μὴ ὄντος γενέσθαι ἀδύνατον· ἔτι  δὲ   γενέσεως οὔσης καὶ κινήσεως ἀνάγκη
[3, 3]   δὲ τὸ κατ᾽ εἶδος, τὰ  δὲ   γένη διαιρετὰ εἰς εἴδη, μᾶλλον
[3, 2]   δ᾽ ἕνεκα τὸ ἔργον, ὕλη  δὲ   γῆ καὶ λίθοι, τὸ δ᾽
[3, 6]   γὰρ τὸ (μὴ ὄν, οὐθὲν  δὲ   γίγνεται τῶν εἶναι ἀδυνάτων. Ταύτας
[3, 4]   γὰρ νεῖκος οὐκ ἔχει,  δὲ   γνῶσις τοῦ ὁμοίου τῷ ὁμοίῳ.
[3, 5]   οὐκ οὐσία τις οὖσα. Ὁμοίως  δὲ   δῆλον ὅτι ἔχει καὶ περὶ
[3, 6]   δύναμις ἐκείνης τῆς αἰτίας, τὸ  δὲ   δυνατὸν οὐκ ἀναγκαῖον ἐκείνως πᾶν
[3, 5]   ὁτὲ μὲν μία ἁπτομένων ὁτὲ  δὲ   δύο διαιρουμένων γίγνονται· ὥστ᾽ οὔτε
[3, 2]   λόγου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν) ἔτι  δὲ   δύο στερεὰ ἐν τῷ αὐτῷ
[3, 4]   τοῦτο εἶναι τὸ ὄν. (Ἀμφοτέρως  δὲ   δύσκολον· ἄν τε γὰρ μὴ
[3, 2]   ἄλλ᾽ αἰσθητὰ ἀΐδια. Ἔτι  δὲ   εἴ τις παρὰ τὰ εἴδη
[3, 4]   αὐταὶ ἀρχαί, τοσαῦτα εἰρήσθω· εἰ  δὲ   ἕτεραι ἀρχαί, μία μὲν ἀπορία
[3, 2]   πρώτοις λόγοις περὶ (αὐτῶν· πολλαχῇ  δὲ   ἐχόντων δυσκολίαν, οὐθενὸς ἧττον ἄτοπον
[3, 1]   παρὰ τὸ καθ᾽ ἕκαστον. Μάλιστα  δὲ   ζητητέον καὶ πραγματευτέον πότερον ἔστι
[3, 4]   εἴρηται πρότερον δι᾽ ὅ· ἐὰν  δὲ   ᾖ, αὐτὴ ἀπορία καὶ
[3, 4]   παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα, τὰ  δὲ   καθ᾽ ἕκαστα ἄπειρα, τῶν δ᾽
[3, 3]   ἀρχαὶ τὰ γένη· εἰ  δὲ   καὶ αὗται ἀρχαί, ἄπειροι ὡς
[3, 2]   ποιεῖν πάσχειν πέφυκεν. Ἔτι  δὲ   καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ
[3, 2]   τετραγωνίζειν, ὅτι μέσης εὕρεσις· ὁμοίως  δὲ   καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων) περὶ
[3, 6]   ἔσονται καὶ ἀριθμῷ ὡρισμέναι- ὁμοίως  δὲ   καὶ ἐπὶ τῶν μεταξύ· ἄπειρα
[3, 4]   τοῦτο μικρόν τι λαμβάνοντες. Πάντων  δὲ   καὶ θεωρῆσαι χαλεπώτατον καὶ πρὸς
[3, 4]   οἷον ἐπίπεδον καὶ γραμμή, στιγμὴ  δὲ   καὶ μονὰς οὐδαμῶς) ἀλλ᾽ ἐπειδὴ
[3, 2]   γὰρ ἀκίνητον εὔλογον εἶναι, κινούμενον  δὲ   (καὶ παντελῶς ἀδύνατον· ὁμοίως δὲ
[3, 2]   δὲ (καὶ παντελῶς ἀδύνατον· ὁμοίως  δὲ   καὶ περὶ ὧν ὀπτικὴ
[3, 4]   ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλογον. Ἅμα  δὲ   καὶ πῶς γίγνεται ὕλη
[3, 2]   (μὲν πλείονος λόγου διελθεῖν, ἱκανὸν  δὲ   καὶ τὰ τοιαῦτα θεωρῆσαι. Οὔτε
[3, 2]   τὸ γιγνώσκειν περὶ αὐτῶν. Ἅμα  δὲ   καὶ τίνα τρόπον ἔσται αὐτῶν
[3, 3]   καὶ μίαν εἶναι ἑκάστην, ἀδύνατον  δὲ   κατηγορεῖσθαι τὰ εἴδη τοῦ
[3, 2]   χεῖρον λέγεσθαι πάντα, τὰς  δὲ   μαθηματικὰς οὐθένα ποιεῖσθαι λόγον περὶ
[3, 5]   καὶ οὐθὲν τόδε τι)  δὲ   μάλιστ᾽ ἂν δόξειε σημαίνειν οὐσίαν,
[3, 5]   μὲν οὐσία τὸ σῶμα, τούτου  δὲ   μᾶλλον ταῦτα, μὴ ἔστι δὲ
[3, 4]   πῶς ὁτὲ μὲν ἀριθμὸς ὁτὲ  δὲ   μέγεθος ἔσται τὸ γενόμενον, εἴπερ
[3, 2]   ὁμοίως μὲν ὁποιασοῦν ἐστίν, ἁπασῶν  δὲ   μὴ ἐνδέχεται, (ὥσπερ οὐδὲ τῶν
[3, 4]   ἐστι καθόλου μάλιστα πάντων, εἰ  δὲ   μὴ ἔστι τι ἓν αὐτὸ
[3, 6]   αἱ ἀρχαί, ταῦτα συμβαίνει· εἰ  δὲ   μὴ καθόλου ἀλλ᾽ ὡς τὰ
[3, 4]   τὰ λεγόμενα καθ᾽ ἕκαστα) ἔτι  δὲ   μὴ ὄντος τοῦ ἑνὸς οὐσίας,
[3, 5]   σωμάτων καὶ αἱ στιγμαί, ταῦτα  δὲ   μὴ ὁρῶμεν ποίων ἂν εἶεν
[3, 4]   αὗται ὑπάρχουσιν ἀριθμῷ ἕτεραι) εἰ  δὲ   μὴ οὕτως ἀλλ᾽ αἱ τῶν
[3, 3]   τὰ εἴδη (τῶν σχημάτων· εἰ  δὲ   μὴ τούτων, σχολῇ τῶν γε
[3, 2]   θετέον τὴν ἐπιστήμην ταύτην; τὸ  δὲ   μίαν πασῶν οὐκ εὔλογον· καὶ
[3, 4]   μὲν γὰρ ἀριθμὸς μονάδες,  δὲ   μονὰς ὅπερ ἕν τί ἐστιν)
[3, 4]   (φθαρτὰ πλὴν τῶν στοιχείων.  δὲ   νῦν λεγομένη ἀπορία ἐστὶ διὰ
[3, 4]   ὂν τὸ μὲν ἓν τὸ  δὲ   ὄν ἐστιν, δεῖ ζητεῖν
[3, 4]   πολλοῦ λόγου δεῖται. Ἔτι  δὲ   οὐδ᾽ ἐγκεχείρηκεν οὐδεὶς ἑτέρας, ἀλλὰ
[3, 3]   τὰ εἴδη τῶν ἀριθμῶν· ὁμοίως  δὲ   οὐδὲ σχῆμα παρὰ τὰ εἴδη
[3, 2]   καὶ αὐτὸ τὸ ὑγιεινόν. Ἅμα  δὲ   οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὡς
[3, 5]   φθείρεσθαι, ὁτὲ μὲν οὔσας ὁτὲ  δὲ   οὐκ οὔσας. Ὅταν γὰρ ἅπτηται
[3, 4]   δὲ φθείρεται τῶν ὄντων. Ἐπεὶ  δὲ   οὔτε αἰτίαν λέγουσιν οὔτε εὔλογον
[3, 4]   τὸ σύνολον ἄμφω ταῦτα; Ἔτι  δὲ   περὶ τῶν ἀρχῶν (καὶ τόδε
[3, 4]   ἑνὶ εἶναι καὶ ὄντι· οἱ  δὲ   περὶ φύσεως, οἷον Ἐμπεδοκλῆς ὡς
[3, 6]   ἄλλῳ μέν τινι διαφέρει, τῷ  δὲ   πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδῆ εἶναι οὐθὲν
[3, 2]   οὔσας τὰς ἀρχὰς γνωρίζειν; ἔτι  δὲ   πολλοῖς τῶν ὄντων οὐχ ὑπάρχουσι
[3, 2]   εἴτ᾽ (ἐκ τούτων μία. Ἔτι  δὲ   πότερον περὶ τὰς οὐσίας μόνον
[3, 2]   τοῦτο γὰρ ἀποδοῦναι παγχάλεπον. Ἔτι  δὲ   πότερον τὰς αἰσθητὰς οὐσίας μόνας
[3, 2]   πράξεώς τινός ἐστι τέλος, αἱ  δὲ   πράξεις πᾶσαι μετὰ κινήσεως; ὥστ᾽
[3, 1]   τούτῳ μὲν οὐ δῆλον τῷ  δὲ   προηπορηκότι δῆλον. Ἔτι δὲ βέλτιον
[3, 4]   μὲν γὰρ οὐ ποιήσει πλεῖον  δὲ   προστιθέμενον τὸ τοιοῦτον) ἀλλὰ πῶς
[3, 4]   τοῦ ἓν εἶναι πᾶσιν) ἕτεροι  δὲ   πῦρ, οἱ δ᾽ ἀέρα φασὶν
[3, 3]   ἀρχαὶ εἶναι τῶν γενῶν· πάλιν  δὲ   πῶς αὖ δεῖ ταύτας ἀρχὰς
[3, 4]   τι παρὰ ταῦτα ἕτερον, λέγω  δὲ   πῶς ἔσται πλείω ἑνὸς τὰ
[3, 4]   εἰ βαδίζει εἰς ἄπειρον· ἔτι  δὲ   πῶς ἔσται τὰ φθαρτά, εἰ
[3, 5]   καὶ φθείρεσθαι ταῦτα πάσχειν· τὰς  δὲ   στιγμὰς καὶ τὰς γραμμὰς καὶ
[3, 4]   ἀτὰρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον, στοργὴν  δὲ   στοργῇ, νεῖκος δέ τε νείκεϊ
[3, 5]   σώματος ἐνδέχεσθαι δοκεῖ εἶναι τὸ  δὲ   σῶμα ἄνευ τούτων ἀδύνατον. Διόπερ
[3, 5]   τοιαῦτα πάθη, οὐκ οὐσίαι, τὸ  δὲ   σῶμα τὸ ταῦτα πεπονθὸς μόνον
[3, 3]   (γνωρίζομεν διὰ τῶν ὁρισμῶν, ἀρχαὶ  δὲ   τὰ γένη τῶν ὁρισμῶν εἰσίν,
[3, 3]   γένη μέχρι τῶν ἀτόμων (νῦν  δὲ   τὰ μὲν δοκεῖ τὰ δ᾽
[3, 4]   γὰρ μὴ ἓν εἶναι· ἅπαντα  δὲ   τὰ ὄντα ἓν
[3, 2]   τὰς ἐν τῷ οὐρανῷ, ταύτας  δὲ   τὰς αὐτὰς φάναι τοῖς αἰσθητοῖς
[3, 2]   καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων) περὶ  δὲ   τὰς γενέσεις καὶ τὰς πράξεις
[3, 5]   δὲ μᾶλλον ταῦτα, μὴ ἔστι  δὲ   ταῦτα μηδὲ οὐσίαι τινές, διαφεύγει
[3, 2]   γίγνεται καὶ ἔστι τἆλλα, τὸ  δὲ   τέλος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα
[3, 4]   ἀναγκαῖον μὲν ὂν μεταβάλλειν· αἰτίαν  δὲ   τῆς ἀνάγκης οὐδεμίαν δηλοῖ. Ἀλλ᾽
[3, 2]   γε ὄντα τοῖς αἰσθητοῖς. Ὅλως  δὲ   τίνος ἕνεκ᾽ ἄν τις θείη
[3, 3]   ἀρχοειδὲς τὸ ἕν ἐστιν, ἓν  δὲ   τὸ ἀδιαίρετον, ἀδιαίρετον δὲ ἅπαν
[3, 4]   ἕκαστον, τὸ ἀριθμῷ ἕν, καθόλου  δὲ   τὸ ἐπὶ τούτων. (Ὥσπερ οὖν
[3, 3]   ποσὸν κατ᾽ εἶδος, πρότερον  δὲ   τὸ κατ᾽ εἶδος, τὰ δὲ
[3, 1]   τῶν φθαρτῶν φθαρταί; ἔτι  δὲ   τὸ πάντων (χαλεπώτατον καὶ πλείστην
[3, 1]   τι παρὰ τὸ (σύνολον (λέγω  δὲ   τὸ σύνολον, ὅταν κατηγορηθῇ τι
[3, 3]   δοκεῖ μάλιστα εἶναι γένη) ἐν  δὲ   τοῖς ἀτόμοις οὐκ ἔστι τὸ
[3, 1]   χωρὶς τούτων τυγχάνει παρεωραμένον. Ἔστι  δὲ   τοῖς εὐπορῆσαι βουλομένοις προὔργου τὸ
[3, 4]   νέκταρ καὶ ἀμβροσία, εἰ  δὲ   τοῦ εἶναι, πῶς ἂν εἶεν
[3, 2]   τῆς οὐσίας, οὐ δοκεῖ  δὲ   τοῦ τί ἐστιν ἀπόδειξις εἶναι·
[3, 4]   οὐθὲν ἔσται τὸ παράπαν, εἰ  δὲ   τοῦτο ἀδύνατον, ἀνάγκη τι εἶναι
[3, 1]   (ἐστὶ θεωρῆσαι περὶ πάντων· ἔτι  δὲ   τούτοις αὐτοῖς ὅσα καθ᾽ αὑτὰ
[3, 3]   ἐξ ὧν ἔστιν ἐνυπαρχόντων. Πρὸς  δὲ   τούτοις εἰ καὶ ὅτι μάλιστα
[3, 3]   τὰ δ᾽ οὐ δοκεῖ) πρὸς  δὲ   τούτοις ἔτι μᾶλλον αἱ διαφοραὶ
[3, 3]   λέγει ταῦτα τῶν ὄντων. Πρὸς  δὲ   τούτοις καὶ τῶν ἄλλων εἴ
[3, 5]   τὸ δ᾽ εἰς μῆκος. Πρὸς  δὲ   τούτοις ὁμοίως ἔνεστιν ἐν τῷ
[3, 1]   καθ᾽ αὑτὰ ταῖς οὐσίαις, πρὸς  δὲ   τούτοις περὶ ταὐτοῦ καὶ ἑτέρου
[3, 4]   παρὰ τὰς τινὰς (οἰκίας. Πρὸς  δὲ   τούτοις πότερον οὐσία μία
[3, 1]   ἀπορίαν ἂν παράσχοι πολλήν. Πρὸς  δὲ   τούτοις πότερον οἱ ἀριθμοὶ καὶ
[3, 4]   τε θεοὶ δολιχαίωνες. (Καὶ χωρὶς  δὲ   τούτων δῆλον· (εἰ γὰρ μὴ
[3, 6]   συμβαίνειν ἀναγκαῖον ἀδύνατα. Σύνεγγυς  δὲ   τούτων ἐστὶ τὸ διαπορῆσαι πότερον
[3, 2]   τῷ μὴ εἶναι, αὐτῶν  δὲ   τούτων ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον, καὶ
[3, 4]   ἄξιον μετὰ σπουδῆς σκοπεῖν· παρὰ  δὲ   τῶν δι᾽ (ἀποδείξεως λεγόντων δεῖ
[3, 4]   ἀφθάρτων οὐσῶν φθαρτὰ ἔσται, ἐκ  δὲ   τῶν ἑτέρων ἄφθαρτα; τοῦτο γὰρ
[3, 3]   τῶν ὄντων. Οὐχ οἷόν τε  δὲ   τῶν ὄντων ἓν εἶναι γένος
[3, 2]   (τούτου γὰρ ἕνεκα τἆλλα)  δὲ   τῶν πρώτων αἰτίων καὶ τοῦ
[3, 3]   πάντων τῶν πλείστων, ἔτι  δὲ   τῶν σωμάτων καὶ οἱ πλείω
[3, 1]   ἄλλος δέ τις πῦρ  δὲ   ὕδωρ ἀέρα· καὶ πότερον
[3, 5]   ἂν εἴη οὐσία οὐδεμία. Ἔτι  δὲ   φαίνεται ταῦτα πάντα διαιρέσεις ὄντα
[3, 2]   ὅτι τὰ μὲν ἀΐδια τὰ  δὲ   φθαρτά. Αὐτὸ γὰρ ἄνθρωπόν φασιν
[3, 4]   ἀΐδια τὴν φύσιν ἐστὶ τὰ  δὲ   φθείρεται τῶν ὄντων. Ἐπεὶ δὲ
[3, 3]   ὅπου τὸ μὲν βέλτιον τὸ  δὲ   χεῖρον, ἀεὶ τὸ βέλτιον πρότερον·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009