Alphabétiquement     [«   »]
ποτέρα 1
ποτέραν 1
πότερόν 1
πότερον 39
πρᾶγμα 1
πράγμασιν 1
πράγματα 1
Fréquences     [«    »]
39 ἓν
39 μὴ
37 τούτων
39 πότερον
40
40 τε
42 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III

πότερον


Livre, Chap.
[3, 1]   δὲ ὕδωρ ἀέρα· καὶ  πότερον   αἱ ἀρχαὶ (καθόλου εἰσὶν
[3, 1]   ἆρα ἓν ἑνὶ ἐναντίον· καὶ  πότερον   αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ στοιχεῖα
[3, 4]   τοῖς νῦν καὶ τοῖς πρότερον,  πότερον   αἱ αὐταὶ τῶν φθαρτῶν καὶ
[3, 1]   καὶ δυνάμει ἐνεργείᾳ· ἔτι  πότερον   ἄλλως κατὰ κίνησιν· καὶ
[3, 1]   πλείονές εἰσι, κἂν εἰ πλείονες  πότερον   ἅπασαι συγγενεῖς τὰς μὲν
[3, 1]   τῶν ὄντων. (Ἔτι αἱ ἀρχαὶ  πότερον   ἀριθμῷ εἴδει ὡρισμέναι, καὶ
[3, 4]   ἕτεραι ἀρχαί, μία μὲν ἀπορία  πότερον   ἄφθαρτοι καὶ αὗται ἔσονται
[3, 1]   αἱ αὐταὶ ἕτεραι, καὶ  πότερον   ἄφθαρτοι πᾶσαι τῶν φθαρτῶν
[3, 3]   μάλιστα ἀρχαὶ τὰ γένη εἰσί,  (πότερον   δεῖ νομίζειν τὰ πρῶτα τῶν
[3, 3]   ἀληθείας, καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν  πότερον   δεῖ τὰ γένη στοιχεῖα καὶ
[3, 6]   δὲ τούτων ἐστὶ τὸ διαπορῆσαι  πότερον   δυνάμει ἔστι τὰ στοιχεῖα
[3, 4]   ὅταν κατηγορηθῇ τι τῆς ὕλης,  πότερον,   εἰ ἔστι, παρὰ πάντα δεῖ
[3, 1]   τοῦτο χωριστὸν οὔ, καὶ  πότερον   ἓν πλείω τὸν ἀριθμόν,
[3, 1]   ἐξ ὧν δεικνύουσι πάντες, οἷον  πότερον   ἐνδέχεται ταὐτὸ καὶ ἓν ἅμα
[3, 1]   Μάλιστα δὲ ζητητέον καὶ πραγματευτέον  πότερον   ἔστι τι παρὰ τὴν ὕλην
[3, 1]   πλείω τὸν ἀριθμόν, καὶ  πότερον   ἔστι τι παρὰ τὸ (σύνολον
[3, 1]   (τελευταῖα τὰ πρῶτα, οἷον  πότερον   ζῷον ἄνθρωπος ἀρχή τε
[3, 4]   τινὰς (οἰκίας. Πρὸς δὲ τούτοις  πότερον   οὐσία μία πάντων ἔσται,
[3, 6]   ἀπορῆσαι περὶ τῶν ἀρχῶν, καὶ  πότερον   καθόλου εἰσὶν ὡς λέγομεν
[3, 1]   οὔ, κἂν εἰ οὐσίαι  πότερον   (κεχωρισμέναι τῶν αἰσθητῶν ἐνυπάρχουσαι
[3, 2]   ψεῦδος; ὅλως τε τῶν οὐσιῶν  πότερον   μία πασῶν ἐστὶν πλείους
[3, 1]   τ᾽ ἐστι περὶ τὴν οὐσίαν,  πότερον   μία περὶ πάσας πλείονές
[3, 2]   καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται προτάσεις,  πότερον   μία τούτων ἐπιστήμη καὶ τῆς
[3, 2]   καὶ περὶ τῶν ἀποδεικτικῶν ἀρχῶν,  πότερον   μιᾶς ἐστὶν ἐπιστήμης πλειόνων,
[3, 2]   οὖν περὶ ὧν πρῶτον εἴπομεν,  πότερον   μιᾶς πλειόνων ἐστὶν ἐπιστημῶν
[3, 1]   ὧν ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν,  πότερον   μιᾶς πολλῶν ἐπιστημῶν θεωρῆσαι
[3, 1]   καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ  πότερον   μοναχῶς πλείονα γένη τῶν
[3, 2]   καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ  πότερον   μοναχῶς πλείω γένη τετύχηκεν
[3, 1]   παράσχοι πολλήν. Πρὸς δὲ τούτοις  πότερον   οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὰ μήκη
[3, 5]   δῆλον. ~Τούτων δ᾽ ἐχομένη ἀπορία  πότερον   οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὰ σώματα
[3, 1]   ἕκαστον· καὶ εἰ τὰ γένη,  πότερον   ὅσα ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις λέγεται
[3, 1]   οὖν, καθάπερ φαμέν, ἐπισκεπτέον, καὶ  πότερον   περὶ τὰς οὐσίας θεωρία
[3, 2]   (ἐκ τούτων μία. Ἔτι δὲ  πότερον   περὶ τὰς οὐσίας μόνον
[3, 1]   αὐτὸ τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ ζητῆσαι,  πότερον   τὰς αἰσθητὰς οὐσίας εἶναι (μόνον
[3, 2]   γὰρ ἀποδοῦναι παγχάλεπον. Ἔτι δὲ  πότερον   τὰς αἰσθητὰς οὐσίας μόνας εἶναι
[3, 1]   ἐπιστημῶν θεωρῆσαι τὰς αἰτίας· καὶ  πότερον   τὰς τῆς οὐσίας ἀρχὰς τὰς
[3, 2]   ἐστι καὶ γραμμαὶ καὶ ἐπίπεδα,  πότερον   τῆς αὐτῆς ταῦτα γνωρίζειν ἐστὶν
[3, 1]   (χαλεπώτατον καὶ πλείστην ἀπορίαν ἔχον,  πότερον   τὸ ἓν καὶ τὸ ὄν,
[3, 1]   αἱ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ; καὶ  πότερον   τῶν φθαρτῶν καὶ ἀφθάρτων αἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009