Alphabétiquement     [«   »]
ζῷα 2
ζῷον 2
1
ἢ 81
7
40
1
Fréquences     [«    »]
51 δ
55 εἰ
80 μὲν
81 ἢ
87 εἶναι
114 γὰρ
117 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III


Livre, Chap.
[3, 4]   τοῦτο γὰρ οὐκ εὔλογον, ἀλλ᾽     ἀδύνατον πολλοῦ λόγου δεῖται.
[3, 1]   τις πῦρ δὲ ὕδωρ     ἀέρα· καὶ πότερον αἱ ἀρχαὶ
[3, 2]   οὔθ᾽ οὗτοι τὰ εἴδη ἄλλ᾽     αἰσθητὰ ἀΐδια. Ἔτι δὲ εἴ
[3, 2]   περὶ ὧν αἱ μαθηματικαὶ (δεικνύουσιν,     ἄλλης. Εἰ μὲν γὰρ τῆς
[3, 1]   τὰ πρῶτα, οἷον πότερον ζῷον     ἄνθρωπος ἀρχή τε καὶ μᾶλλον
[3, 2]   γὰρ ἐκεῖνοι οὐδὲν ἄλλο ἐποίουν     ἀνθρώπους ἀϊδίους, οὔθ᾽ οὗτοι τὰ
[3, 2]   ὅτι πᾶν ἀναγκαῖον φάναι     ἀποφάναι, καὶ (ἀδύνατον ἅμα εἶναι
[3, 4]   ἓν τὸ δὲ ὄν ἐστιν,     δεῖ ζητεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ
[3, 5]   ἅπαντα γὰρ ὁμοίως πέρατα     διαιρέσεις εἰσίν. ~Ὅλως δ᾽ ἀπορήσειεν
[3, 5]   οὐκ οὔσας. Ὅταν γὰρ ἅπτηται     διαιρῆται τὰ σώματα, (ἅμα ὁτὲ
[3, 1]   (Ἔτι αἱ ἀρχαὶ πότερον ἀριθμῷ     εἴδει ὡρισμέναι, καὶ αἱ ἐν
[3, 1]   τὰ στοιχεῖα τὰ γένη ἐστὶν     εἰς διαιρεῖται ἐνυπάρχοντα ἕκαστον·
[3, 4]   εἶναι· ἅπαντα δὲ τὰ ὄντα     ἓν πολλὰ ὧν ἓν
[3, 1]   ἕκαστα τῶν πραγμάτων, καὶ δυνάμει     ἐνεργείᾳ· ἔτι πότερον ἄλλως
[3, 1]   οὐσίαι πότερον (κεχωρισμέναι τῶν αἰσθητῶν     ἐνυπάρχουσαι ἐν τούτοις; περὶ γὰρ
[3, 2]   τούτων ἐπιστήμη καὶ τῆς οὐσίας     ἑτέρα, κἂν εἰ μὴ μία,
[3, 4]   καὶ τῶν ἀφθάρτων ἀρχαί εἰσιν     ἕτεραι. Εἰ μὲν γὰρ αἱ
[3, 1]   φθαρτῶν καὶ ἀφθάρτων αἱ αὐταὶ     ἕτεραι, καὶ πότερον ἄφθαρτοι πᾶσαι
[3, 2]   αἰσθητὰς οὐσίας μόνας εἶναι (φατέον     καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ
[3, 1]   αἰσθητὰς οὐσίας εἶναι (μόνον φατέον     καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ
[3, 1]   οὐσίας θεωρία μόνον ἐστὶν     καὶ περὶ (τὰ συμβεβηκότα καθ᾽
[3, 2]   οὐσίας μόνον θεωρία ἐστὶν     καὶ περὶ τὰ συμβεβηκότα ταύταις;
[3, 1]   ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης ἰδεῖν μόνον     καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐξ
[3, 3]   ἅπαν κατὰ τὸ ποσὸν     κατ᾽ εἶδος, πρότερον δὲ τὸ
[3, 1]   ἐνεργείᾳ· ἔτι πότερον ἄλλως     κατὰ κίνησιν· καὶ γὰρ ταῦτα
[3, 3]   τὸ ἀδιαίρετον, ἀδιαίρετον δὲ ἅπαν     κατὰ τὸ ποσὸν κατ᾽
[3, 3]   γένη στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς ὑπολαμβάνειν     μᾶλλον ἐξ ὧν ἐνυπαρχόντων ἐστὶν
[3, 1]   εἴ ποτε τὸ ζητούμενον εὕρηκεν     μὴ γιγνώσκειν· (τὸ γὰρ τέλος
[3, 2]   εἶναι· τί γὰρ μᾶλλον γεωμετρίας     ὁποιασοῦν περὶ τούτων ἐστὶν ἴδιον
[3, 4]   μεταβολῆς αἴτιον οὐθὲν λέγει ἀλλ᾽     ὅτι οὕτως πέφυκεν· Ἀλλ᾽ ὅτε
[3, 1]   ἐστιν ἀλλ᾽ οὐσία τῶν ὄντων;     οὔ, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι τὸ
[3, 5]   αἱ στιγμαὶ οὐσίαι τινές εἰσιν     οὔ. Εἰ μὲν γὰρ μή
[3, 1]   ἓν ἅμα φάναι καὶ ἀποφάναι  (ἢ   οὔ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων
[3, 1]   οὔ, καὶ τοῦτο χωριστὸν     οὔ, καὶ πότερον ἓν
[3, 1]   τὴν ὕλην αἴτιον καθ᾽ αὑτὸ     οὔ, καὶ τοῦτο χωριστὸν
[3, 1]   αἱ στιγμαὶ οὐσίαι τινές εἰσιν     οὔ, κἂν εἰ οὐσίαι πότερον
[3, 1]   ὅταν κατηγορηθῇ τι τῆς ὕλης)     οὐθέν, τῶν μὲν τῶν
[3, 3]   ἐν ταῖς τῶν ἄλλων ἀποδείξεσιν     πάντων τῶν πλείστων, ἔτι
[3, 4]   παρὰ δ᾽ ἔνια μὴ εἶναι,     παρ᾽ οὐδέν; (Εἰ μὲν οὖν
[3, 4]   παρὰ πάντα δεῖ εἶναί τι,     παρὰ μὲν ἔνια εἶναι παρὰ
[3, 2]   ποῖον τί ποιεῖν     πάσχειν πέφυκεν. Ἔτι δὲ καὶ
[3, 5]   (αὐτὸς λόγος· ἅπαντα γὰρ ὁμοίως     πέρατα διαιρέσεις εἰσίν. ~Ὅλως
[3, 1]   ταύτας ἄλλας, καὶ πότερον μοναχῶς     πλείονα γένη τῶν οὐσιῶν, οἷον
[3, 1]   οὐσίαν, πότερον μία περὶ πάσας     πλείονές εἰσι, κἂν εἰ πλείονες
[3, 2]   ἀρχῶν, πότερον μιᾶς ἐστὶν ἐπιστήμης     πλειόνων, ἀμφισβητήσιμόν ἐστιν (λέγω (δὲ
[3, 2]   ὧν πρῶτον εἴπομεν, πότερον μιᾶς     πλειόνων ἐστὶν ἐπιστημῶν θεωρῆσαι πάντα
[3, 4]   πῶς δὴ ἐξ ἑνὸς τοιούτου     πλειόνων τοιούτων ἔσται μέγεθος; ὅμοιον
[3, 2]   οὐσιῶν πότερον μία πασῶν ἐστὶν     πλείους ἐπιστῆμαι; εἰ μὲν οὖν
[3, 2]   ταύτας ἄλλας, καὶ πότερον μοναχῶς     πλείω γένη τετύχηκεν ὄντα τῶν
[3, 1]   οὔ, καὶ πότερον ἓν     πλείω τὸν ἀριθμόν, καὶ πότερον
[3, 2]   ἐστιν ἀλλ᾽ οὐ τὸν πόσον     ποῖον τί ποιεῖν
[3, 4]   δὲ τὰ ὄντα ἓν     πολλὰ ὧν ἓν ἕκαστον. Ἔτι
[3, 4]   οὐκ εὔλογον, ἀλλ᾽ ἀδύνατον     πολλοῦ λόγου δεῖται. Ἔτι δὲ
[3, 1]   τοῖς πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν, πότερον μιᾶς     πολλῶν ἐπιστημῶν θεωρῆσαι τὰς αἰτίας·
[3, 5]   μὴ οὖσα πρότερον νῦν     πρότερον οὖσα ὕστερον μὴ ᾖ,
[3, 3]   ἔτι μᾶλλον αἱ διαφοραὶ ἀρχαὶ     τὰ γένη· εἰ δὲ καὶ
[3, 3]   εἶναι ἑκάστην, ἀδύνατον δὲ κατηγορεῖσθαι     τὰ εἴδη τοῦ (γένους ἐπὶ
[3, 3]   τὰ πρῶτα τῶν γενῶν ἀρχὰς     τὰ ἔσχατα κατηγορούμενα ἐπὶ τῶν
[3, 1]   ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις λέγεται (τελευταῖα     τὰ πρῶτα, οἷον πότερον ζῷον
[3, 4]   καθ᾽ ἕκαστα, ἤτοι τὰ ἔσχατα     τὰ πρῶτα· τοῦτο δ᾽ ὅτι
[3, 1]   εἰ πλείονες πότερον ἅπασαι συγγενεῖς     τὰς μὲν σοφίας τὰς δὲ
[3, 2]   κινήσεως ἀρχὴν εἶναι τοῖς ἀκινήτοις     τὴν τἀγαθοῦ φύσιν, εἴπερ ἅπαν
[3, 6]   λαμβάνῃ τις τησδὶ τῆς συλλαβῆς  (ἢ   τησδὶ τῆς φωνῆς· τούτων δ᾽
[3, 2]   οὐ τὸν πόσον ποῖον     τί ποιεῖν πάσχειν πέφυκεν.
[3, 2]   τούτων φατέον εἶναι τὴν ζητουμένην,     τίνα μάλιστα τοῦ πράγματος τοῦ
[3, 3]   (γένους ἐπὶ τῶν οἰκείων διαφορῶν     τὸ γένος ἄνευ τῶν αὐτοῦ
[3, 4]   ἕτερον· τὸ γὰρ ἀριθμῷ ἓν     τὸ καθ᾽ ἕκαστον λέγειν διαφέρει
[3, 3]   τὸ (ἓν τὸ ὂν     τὸ μέγα καὶ μικρὸν ὡς
[3, 3]   ὥστ᾽ εἴπερ τὸ ἓν γένος     τὸ ὄν, οὐδεμία διαφορὰ οὔτε
[3, 3]   στοιχεῖα τῶν ὄντων τὸ (ἓν     τὸ ὂν τὸ μέγα
[3, 4]   τὸ νεῖκος μηθὲν μᾶλλον φθορᾶς     τοῦ εἶναι αἴτιον· ὁμοίως δ᾽
[3, 2]   εἶναι γνωρίζοντα τί τὸ πρᾶγμα     τῷ μὴ εἶναι, αὐτῶν δὲ
[3, 1]   τι τῆς ὕλης) οὐθέν,     τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὔ,
[3, 3]   τῶν ἄλλων ἀποδείξεσιν πάντων     τῶν πλείστων, ἔτι δὲ τῶν
[3, 1]   ἕτεραι, καὶ πότερον ἄφθαρτοι πᾶσαι     τῶν φθαρτῶν φθαρταί; ἔτι δὲ
[3, 2]   δεικνύουσιν) οἷον ὅτι πᾶν ἀναγκαῖον     φάναι ἀποφάναι, καὶ (ἀδύνατον
[3, 4]   πότερον ἄφθαρτοι καὶ αὗται ἔσονται     φθαρταί· εἰ μὲν γὰρ φθαρταί,
[3, 2]   ἔστιν ἀπόδειξις οὐδεμία διότι βέλτιον     χεῖρον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ παράπαν
[3, 2]   τεκτονικῇ καὶ σκυτικῇ, διότι (βέλτιον     χεῖρον λέγεσθαι πάντα, τὰς δὲ
[3, 6]   ἀρχῶν, καὶ πότερον καθόλου εἰσὶν     ὡς λέγομεν τὰ καθ᾽ ἕκαστα.
[3, 1]   πότερον αἱ ἀρχαὶ (καθόλου εἰσὶν     ὡς τὰ καθ᾽ ἕκαστα τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009