HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 800-899

  Vers 800-899

[800] καὶ πλαίσια ξύμπτυκτα --
(Ξανθίας) πλινθεύσουσι γάρ;
(Ἄιακος)
καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας. γὰρ Εὐριπίδης
κατἔπος βασανιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας.
(Ξανθίας)
που βαρέως οἶμαι τὸν Αἰσχύλον φέρειν.
(Ἄιακος)
ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω.
805 (Ξανθίας) κρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα;
(Ἄιακος)
τοῦτἦν δύσκολον·
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην.
οὔτε γὰρ Ἀθηναίοισι συνέβαιν᾽ (Αἰσχύλος) --
(Ξανθίας)
πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους.
(Ἄιακος)
λῆρόν τε τἄλλἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι
810 φύσεις ποιητῶν· εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ
ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν.
ἀλλεἰσίωμεν· ὡς ὅταν γοἱ δεσπόται
ἐσπουδάκωσι, κλαύμαθἡμῖν γίγνεται.
(Χορός)
που δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοθεν ἕξει,
815 ἡνίκἂν ὀξύλαλον παρίδῃ θήγοντος ὀδόντα
ἀντιτέχνου· τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς
ὄμματα στροβήσεται.
ἔσται δἱππολόφων τε λόγων κορυθαίολα νείκη
σχινδαλάμων τε παραξόνια σμιλεύματά τἔργων,
820 φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέκτονος ἀνδρὸς
ῥήμαθἱπποβάμονα.
φρίξας δαὐτοκόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν,
δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων βρυχώμενος ἥσει
ῥήματα γομφοπαγῆ πινακηδὸν ἀποσπῶν
825 γηγενεῖ φυσήματι·
ἔνθεν δὴ στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσφη
γλῶσσἀνελισσομένη φθονεροὺς κινοῦσα χαλινοὺς
ῥήματα δαιομένη καταλεπτολογήσει
πλευμόνων πολὺν πόνον.
830 (Εὐριπίδης) οὐκ ἂν μεθείμην τοῦ θρόνου, μὴ νουθέτει.
κρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην.
(Διόνυσος)
Αἰσχύλε τί σιγᾷς; αἰσθάνει γὰρ τοῦ λόγου.
(Εὐριπίδης)
ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑκάστοτε
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο.
835 (Διόνυσος) δαιμόνιἀνδρῶν μὴ μεγάλα λίαν λέγε.
(Εὐριπίδης)
ἐγᾦδα τοῦτον καὶ διέσκεμμαι πάλαι,
ἄνθρωπον ἀγριοποιὸν αὐθαδόστομον,
ἔχοντἀχάλινον ἀκρατὲς ἀπύλωτον στόμα,
ἀπεριλάλητον κομποφακελορρήμονα.
840 (Αἰσχύλος) ἄληθες παῖ τῆς ἀρουραίας θεοῦ;
σὺ δή με ταῦτ στωμυλιοσυλλεκτάδη
καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη;
ἀλλοὔ τι χαίρων αὔτἐρεῖς.
(Διόνυσος)
παῦΑἰσχύλε,
καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνῃς κότῳ.
845 (Αἰσχύλος) οὐ δῆτα πρίν γἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς
τὸν χωλοποιὸν οἷος ὢν θρασύνεται.
(Διόνυσος)
ἄρνἄρνα μέλανα παῖδες ἐξενέγκατε·
τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευάζεται.
(Αἰσχύλος)
Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας,
[800] des moules compacts...
XANTHIAS. Ils vont mouler de la brique ?
EAQUE. Des diamètres, des équerres. Euripide dit qu'il
soupèsera les tragédies vers par vers.
XANTHIAS. Je pense qu'Eschyle doit avoir de la peine à supporter cela.
EAQUE. Il a des regards de taureau, il baisse la tête.
XANTHIAS. Mais qui jugera l'affaire ?
EAQUE. Ce n'était pas chose facile ; car il y avait disette de gens
sensés. Les Athéniens n'agréaient pas à Eschyle.
XANTHIAS. Peut-être y voyait-il beaucoup de perceurs de murs.
EAQUE. Et d'ailleurs il regardait comme une plaisanterie de
connaître du génie des poètes. Ils ont fini par s'en remettre à ton
maître, expert en fait d'art. Mais entrons : quand les maîtres
s'intéressent à une chose, pour nous gare les coups !
LE CHOEUR. Certes, le poète au courroux frémissant sentira en
lui de la colère, quand il verra son rival bavard aiguiser ses
dents ; alors, pris d'une folie terrible, il fera rouler ses yeux. Ce
sera une lutte panachée de paroles à crins de cheval, de subtilités
glissant sur l'épieu, de copeaux mis en mouvement par un poète
rivalisant avec les mots bondissants d'un génie créateur. Celui-
ci, hérissant la crinière hirsute de son cou chevelu, fronçant un
sourcil redoutable, va venir rugissant, arrachant les mots comme
des planches clouées, avec le souffle d'un géant. L'autre, artisan
de paroles, langue experte, bien affilée, déliée, rongeant le frein
de l'envie, épiloguera sur des mots disséqués, travail d'un
robuste poumon.
EURIPIDE, à Dionysos. Je ne quitterai pas le trône ; cesse de me
le conseiller ; je prétends être supérieur à celui-ci dans notre art.
DIONYSOS. Eschyle, pourquoi gardes-tu le silence ? Tu
entends ce qu'il dit.
EURIPIDE. II va d'abord prendre un ton solennel, comme il le
fait d'ordinaire dans ses tragédies, où se déploie son
charlatanisme.
DIONYSOS. Homme important, pas de paroles si arrogantes !
EURIPIDE. Je le connais, et j'ai, depuis longtemps, percé à jour
ce créateur d'hommes farouches, ce poète au langage hautain, à
la bouche sans frein, sans règle, sans mesure, emportée, pleine
d'entassements emphatiques.
ESCHYLE. Vraiment, c'est toi, le fils d'une déité agreste, qui me
parles ainsi, toi, un débitant de collections de sottises, un faiseur
de mendiants, un rapetasseur de haillons; mais il t'en cuira de
tenir ces propos.
DIONYSOS. Finis, Eschyle ; que la colère ne t'échauffe pas la bile.
ESCHYLE. Non, certes, pas avant que j'aie montré clairement si
ce faiseur de boiteux a sujet de faire le fier.
DIONYSOS. Une brebis, une brebis noire ! Esclaves, amenez-la ;
un orage menace d'éclater.
ESCHYLE. O assembleur de monodies crètiques,
[850] γάμους δἀνοσίους ἐσφέρων ἐς τὴν τέχνην.
(Διόνυσος)
ἐπίσχες οὗτος πολυτίμητΑἰσχύλε.
ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ πόνηρΕὐριπίδη
ἄναγε σεαυτὸν ἐκποδών, εἰ σωφρονεῖς,
ἵνα μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταφόν σου ῥήματι
855 θενὼν ὑπὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον·
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλἀλλὰ πρᾳόνως
ἔλεγχἐλέγχου· λοιδορεῖσθαι δοὐ πρέπει
ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας.
σὺ δεὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησθεὶς βοᾷς.
(Εὐριπίδης)
860 ἕτοιμός εἰμἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι,
δάκνειν δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοκεῖ,
τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας,
καὶ νὴ Δία τὸν Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον
καὶ τὸν Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον.
865 (Διόνυσος) τί δαὶ σὺ βουλεύει ποιεῖν; λέγΑἰσχύλε.
(Αἰσχύλος)
ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε·
οὐκ ἐξ ἴσου γάρ ἐστιν ἁγὼν νῷν.
(Διόνυσος) τί δαί;
(Αἰσχύλος)
ὅτι ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι,
τούτῳ δὲ συντέθνηκεν, ὥσθἕξει λέγειν.
870 ὅμως δἐπειδή σοι δοκεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή.
(Διόνυσος)
ἴθι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ πῦρ δότω.
ὅπως ἂν εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων
ἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα·
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπᾴσατε.
875 (Χορός) Διὸς ἐννέα παρθένοι ἁγναὶ
Μοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας αἳ καθορᾶτε
ἀνδρῶν γνωμοτύπων, ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις
ἔλθωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες,
ἔλθετἐποψόμεναι δύναμιν
880 δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασθαι
ῥήματα καὶ παραπρίσματἐπῶν.
νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη.
885 (Διόνυσος) εὔχεσθε δὴ καὶ σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν.
(Αἰσχύλος)
Δήμητερ θρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα,
εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων.
(Διόνυσος) ἐπίθες λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν.
(Εὐριπίδης) καλῶς·
ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι θεοῖς.
890 (Διόνυσος) ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν;
(Εὐριπίδης) καὶ μάλα.
(Διόνυσος)
ἴθι δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις θεοῖς.
(Εὐριπίδης)
αἰθὴρ ἐμὸν βόσκημα καὶ γλώσσης στρόφιγξ
καὶ ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι,
ὀρθῶς μἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων.
895 (Χορός)
καὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιθυμοῦμεν
παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι
τίνα λόγων ἐμμέλειαν
ἔπιτε δαΐαν ὁδόν.
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται,
λῆμα δοὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν,
οὐδἀκίνητοι φρένες.
[850] introducteur dans l'art d'hyménées incestueux !
DIONYSOS. Modère-toi, vénérable Eschyle ; et toi, pour éviter
la grêle, misérable Euripide, dérobe-toi vite, si tu es sage, de
peur que, dans sa colère, il ne te lance à la tête quelque grand
mot qui en fasse jaillir « Tèléphos » ! Toi, Eschyle, apaise ton
courroux ; mais, en critiquant, critique avec modération. Il ne
convient pas que des poètes s'injurient comme des boulangères ;
et toi, tu cries tout de suite comme de l'yeuse enflammée.
EURIPIDE. Moi, je suis tout prêt, sans broncher, à mordre ou à
être mordu le premier, si bon lui semble, sur les vers, sur les
morceaux lyriques, sur le nerf de la tragédie, et, j'en atteste Zeus
! sur Pélée, sur Aolos, sur Méléagre, et même sur Tèlèphe.
DIONYSOS. Et toi, que résous-tu de faire ? Parle, Eschyle.
ESCHYLE. Moi, j'aurais désiré ne pas combattre ici ; car la partie
n'est pas égale.
DIONYSOS. Pourquoi ?
ESCHYLE. C'est que ma poésie n'est pas morte avec moi, tandis
que la sienne est morte avec lui, si bien qu'il aura matière à
parole. Toutefois, puisque c'est ton désir, il faut agir ainsi.
DIONYSOS. Voyons, maintenant, qu'on apporte ici l'encens et
le feu pour prier le ciel, avant leur lutte ingénieuse, de me faire
juger ce débat en habile connaisseur. Et vous, chantez un hymne
aux Muses.
LE CHOEUR. O neuf Vierges, filles de Zeus, chastes Muses,
vous qui voyez les âmes subtiles et ingénieuses des forgeurs de
pensées, lorsqu'ils entrent en dispute, armés de leurs artifices les
plus déliés, venez contempler la puissance de deux bouches très
éloquentes, fournissez-leur des paroles et le prisme des vers.
C'est aujourd'hui le grand combat du génie : la lutte est près de
s'engager.
DIONYSOS. Faites tous deux quelque prière, avant de dire vos vers.
ESCHYLE. Démétèr, qui as nourri mon esprit, puissé-je me
montrer digne de tes Mystères !
DIONYSOS. Toi aussi, prends et brûle de l'encens.
EURIPIDE. C'est juste ; car j'ai aussi d'autres dieux que
j'invoque.
DIONYSOS. Des dieux à toi, de fabrique nouvelle ?
EURIPIDE. Assurément.
DIONYSOS. Eh bien! adresse-toi à ces dieux particuliers.
EURIPIDE. Ether, qui me sers de nourriture, volubilité de la
langue, finesse de l'esprit, subtilité de l'odorat, donnez la force
persuasive aux réfutations que je vais prononcer.
LE CHOEUR. Certes, nous brûlons d'entendre les paroles
rhythmées de ces deux hommes habiles et leurs ingénieux
procédés. Leur langue est acérée ; ni l'un ni l'autre n'a le coeur
dépourvu d'audace ; leur âme est intrépide.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005