Alphabétiquement     [«   »]
ἐπήρωσέν 1
Ἐπὶ 1
ἐπί 2
ἐπὶ 46
ἐπίβαινε 1
ἐπιβαίνειν 2
ἐπιβατῶν 2
Fréquences     [«    »]
44 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
42 μοι
45 σὺ
46 ἐπὶ
46 ΕΡΜΗΣ
46 τοῦτο
47 σοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἐπὶ


Dialogue
[25]   ~συμποσίοις τοὺς φίλους καὶ συνελάμβανεν  ἐπὶ   θανάτῳ. ἐγὼ δὲ ἦρξα ἐπ΄
[18]   πάνυ πλούσιον ἄτεκνον ὄντα ἐθεράπευον  ἐπὶ   ~θανάτῳ͵ κἀκεῖνος οὐκ ἀηδῶς τὴν
[20]   τὰ πολλά͵ καὶ ἢν τραπῇ  ἐπὶ   ~θάτερα͵ οἰχήσεται περιτραπέν͵ ὑμεῖς δὲ
[19]   ἀγαθά· καὶ ἕωθεν μὲν ~εὐθὺς  ἐπὶ   θύρας ἐφοίτων μάλα πολλοί͵ μετὰ
[25]   ~ἐν ποσὶν ἀεὶ χειρούμενος ἦλθον  ἐπὶ   Ἰσσόν͵ ἔνθα Δαρεῖος ὑπέμεινεν ~μυριάδας
[20]   ἐν Σικυῶνι ἐπιταφίους λόγους ~διεξιόντα  ἐπὶ   Κράτωνι τούτῳ. καὶ νὴ Δία
[25]   μηδὲν ἐξ ἀρχῆς ὄντες ὅμως  ~ἐπὶ   μέγα προεχώρησαν δι΄ αὑτῶν δύναμίν
[13]   σοφίας ~αὐτοῦ͵ τὸ λυπεῖσθαι ὡς  ἐπὶ   μεγίστοις ἀγαθοῖς ἐκείνοις͵ κατηριθμήσω
[16]   ~Εὖ γε͵ Θούκριτε͵ ζῴης  ἐπὶ   μήκιστον πλουτῶν ἅμα καὶ τῶν
[16]   φροντίσιν. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Ἐπαινῶ ταῦτα. ζῴης  ἐπὶ   μήκιστον͵ Θούκριτε. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
[25]   ὑμεῖς ~ἴστε ὅσους ὑμῖν νεκροὺς  ἐπὶ   μιᾶς ἡμέρας κατέπεμψα· φησὶ γοῦν
[21]   γὰρ ἄξιον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἄμφω τεθνᾶσιν  ἐπὶ   μιᾶς ἡμέρας͵ οἱ δὲ κλῆροι
[13]   καὶ ~Καλλισθένην καὶ ἄλλους πολλοὺς  ἐπὶ   σὲ ὁρμῶντας͵ ὡς διασπάσαιντο καὶ
[5]   Μένιππε· πλὴν κατ΄ ἐκεῖνο ἀπόβλεψον͵  ἐπὶ   τὰ δεξιά͵ ~ἔνθα Ὑάκινθός
[25]   ὃς νέος ὢν ἔτι παρελθὼν  ἐπὶ   ~τὰ πράγματα καὶ τὴν ἀρχὴν
[1]   ~λογιζόμενοι τοὺς τόκους καὶ τάλαντα  ἐπὶ   ταλάντοις συντιθέντες, οὓς χρὴ ~ἕνα
[29]   ἡμῶν προτιμᾶσθαι ἀξιοῖς; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Καὶ  ἐπὶ   τῇ βασιλείᾳ μέν, Σινωπεῦ,
[7]   Τάνταλε; τί σεαυτὸν ὀδύρῃ  ἐπὶ   τῇ λίμνῃ ἑστώς; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὅτι͵
[20]   καὶ ἕωθεν ἐξαπατῶν τοὺς νέους  ἐπὶ   τῇ σοφίᾳ ἀργύριον ~λήψεται· ταῦτα
[25]   μὴ μικρὰ ~τὰ ἑσπέρια δόξας  ἐπὶ   τὴν ἕω μᾶλλον ὥρμησα͵ τί
[20]   χρὴ τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα  ~ἐπὶ   τῆς ἠϊόνος καταλιπόντας· μόλις γὰρ
[29]   ΚΑΙ ΜΑΥΣΩΛΟΥ ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ὦ Κάρ,  ἐπὶ   τίνι μέγα φρονεῖς καὶ πάντων
[22]   ἀλλ΄ ~ἀφεὶς οἰμώζοντας αὐτοὺς προδραμὼν  ἐπὶ   τὸ πορθμεῖον προκατέλαβον ~χώραν͵ ὡς
[13]   πολλάκις· οὕτω γὰρ ἂν παύσαιο  ἐπὶ   ~τοῖς Ἀριστοτέλους ἀγαθοῖς ἀνιώμενος. καὶ
[15]   μέν͵ Ἑρμῆ͵ ζῆν ἔασον  ἐπὶ   τοῖς ἐνενήκοντα ἔτεσιν͵ ~βεβίωκεν͵
[19]   τῶν ἑκατὸν βεβιωκώς; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὀκτὼ  ἐπὶ   τοῖς ἐνενήκοντα͵ Σιμύλε. ~ΣΙΜΥΛΟΣ
[23]   μανίας αἴτιος κατέστη ~μόνος ἀντεξετασθεὶς  ἐπὶ   τοῖς ὅπλοις. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Ἠξίους δὲ
[20]   ἀποθανών; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πῶς͵ ὃς ἔσπευσα  ἐπὶ   τὸν θάνατον καλέσαντος μηδενός; ἀλλὰ
[17]   γέρων ~ἔζη͵ ἐπίτομόν τινα ὁδὸν  ἐπὶ   τὸν κλῆρον ἐξηῦρον· πριάμενος γὰρ
[1]   μέλανα ὄμματα ἐρύθημα  ἐπὶ   τοῦ προσώπου ἔτι ἔστιν
[13]   καὶ προστάτην αἱρούμενοι καὶ στρατηγὸν  ἐπὶ   ~τοὺς βαρβάρους͵ ἔνιοι δὲ καὶ
[29]   τοῦ τάφου; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Νὴ Δί'  ἐπὶ   τούτοις. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλ' καλὲ
[29]   ῥᾳδίως. οὐ δοκῶ σοι δικαίως  ἐπὶ   τούτοις μέγα φρονεῖν; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἐπὶ
[21]   καὶ τὰ τάλαντα ποτὲ μὲν  ἐπὶ   τοῦτον͵ νῦν δ΄ ἐπ΄ ~ἐκεῖνον
[2]   ~Χάριεν λέγεις͵ ἵνα καὶ πληγὰς  ἐπὶ   τούτῳ παρὰ τοῦ Αἰακοῦ ~προσλάβω.
[22]   ἐνίους δὲ μόλις ~κατιόντας καὶ  ἐπὶ   τράχηλον ὠθοῦντος τοῦ Ἑρμοῦ ὅμως
[27]   ὅστις ὑμᾶς ὑπὲρ τοιαύτης γυναικὸς  ἐπὶ   ~Τροίαν ἤγαγεν. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εὖ λέγεις·
[23]   καὶ ~ἐκράτησέ σου καὶ ταῦτα  ἐπὶ   Τρωσὶ δικασταῖς. ~ΑΙΑΣ ~Οἶδα ἐγώ͵
[22]   Θρᾳκός ~τινος πελταστοῦ ἐν τῇ  ἐπὶ   τῷ Ἀράξῃ πρὸς τὸν Καππαδόκην
[20]   ~ἐξάρχει τοῦ θρήνου σὺν γυναιξὶν  ἐπὶ   τῷ Δαμασίᾳ· σὲ δὲ οὐδείς͵
[20]   ~ἐκκλησίαν συνελθόντες ἄσμενοι γελῶσι πάντες  ἐπὶ   τῷ Λαμπίχου θανάτῳ ~καὶ
[22]   τότε στένοντες. ἀλλ΄ ἤδη μὲν  ἐπὶ   τῷ ~στομίῳ ἐσμέν͵ ἀποβλέπειν δὲ
[12]   πολέμου ἐκκομιζόμενον͵ αἵματι ῥεόμενον͵ ~οἰμώζοντα  ἐπὶ   τῷ τραύματι͵ ταῦτα γέλως ἦν
[22]   ἀποβῶσι τῶν ἵππων· ὥσπερ ~οἱ  ἐπὶ   τῶν ἀκανθῶν ἀκροποδητὶ μόλις βαδίζουσιν.
[20]   ~κόμην τὴν βαθεῖαν καὶ τὸ  ἐπὶ   τῶν παρειῶν ἐρύθημα καὶ τὸ
[20]   τὰς ~ὀφρῦς ἐπηρκώς͵  ἐπὶ   τῶν φροντίδων τίς ἐστιν͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006