HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 500-599

  Vers 500-599

[500] εἰ δειλὸς ἔσομαι καὶ κατὰ σὲ τὸ λῆμἔχων.
(Διόνυσος)
μὰ Δίἀλλἀληθῶς οὑκ Μελίτης μαστιγίας.
φέρε νυν ἐγὼ τὰ στρώματαἴρωμαι ταδί.
(Θεράπαινα)
φίλταθἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρεἴσιθι.
γὰρ θεός <σ᾽> ὡς ἐπύθεθἥκοντ᾽, εὐθέως
505 ἔπεττεν ἄρτους, ἧψε κατερεικτῶν χύτρας
ἔτνους δύ τρεῖς, βοῦν ἀπηνθράκιζὅλον,
πλακοῦντας ὤπτα κολλάβους. ἀλλεἴσιθι.
(Ξανθίας) κάλλιστ᾽, ἐπαινῶ.
(Θεράπαινα)
μὰ τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σἐγὼ
περιόψομἀπελθόντ᾽, ἐπεί τοι καὶ κρέα
510 ἀνέβραττεν ὀρνίθεια, καὶ τραγήματα
ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον.
ἀλλεἴσιθἅμἐμοί.
(Ξανθίας) πάνυ καλῶς.
(Θεράπαινα)
ληρεῖς ἔχων
οὐ γάρ σἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι
ἥδἔνδον ἔσθὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες
515 ἕτεραι δύ τρεῖς.
(Ξανθίας)
πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες;
(Θεράπαινα)
ἡβυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι.
ἀλλεἴσιθ᾽, ὡς μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη
ἔμελλἀφαιρεῖν χἠ τράπεζεἰσῄρετο.
(Ξανθίας)
ἴθι νυν φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν
520 ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι.
παῖς ἀκολούθει δεῦρο τὰ σκεύη φέρων.
(Διόνυσος)
ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ,
ὁτιή σε παίζων Ἡρακλέανεσκεύασα;
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων Ξανθία,
525 ἀλλἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα.
(Ξανθίας)
τί δἔστιν; οὔ τι πού μἀφελέσθαι διανοεῖ
ἅδωκας αὐτός;
(Διόνυσος)
οὐ τάχ᾽, ἀλλἤδη ποιῶ.
κατάθου τὸ δέρμα.
(Ξανθίας)
ταῦτἐγὼ μαρτύρομαι
καὶ τοῖς θεοῖσιν ἐπιτρέπω.
(Διόνυσος)
ποίοις θεοῖς;
530 τὸ δὲ προσδοκῆσαί σοὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν
ὡς δοῦλος ὢν καὶ θνητὸς Ἀλκμήνης ἔσει;
(Ξανθίας)
ἀμέλει καλῶς· ἔχαὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε
ἐμοῦ δεηθείης ἄν, εἰ θεὸς θέλοι.
(Χορός)
ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι
νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας καὶ
535 πολλὰ περιπεπλευκότος,
μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον
μᾶλλον γεγραμμένην
εἰκόνἑστάναι, λαβόνθἓν
σχῆμα· τὸ δὲ μεταστρέφεσθαι
πρὸς τὸ μαλθακώτερον
540 δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι
καὶ φύσει Θηραμένους.
(Διόνυσος)
οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ
(Ξανθίας) μὲν δοῦλος ὢν ἐν
στρώμασιν Μιλησίοις
ἀνατετραμμένος κυνῶν ὀρχηστρίδ
εἶτᾔτησεν ἀμίδ᾽, ἐγὼ
δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων
545 τοὐρεβίνθουδραττόμην, οὗτος
δἅτὢν αὐτὸς πανοῦργος
εἶδε, κᾆτἐκ τῆς γνάθου
πὺξ πατάξας μοὐξέκοψε
τοῦ χοροῦ τοὺς προσθίους;
(Πανδοκευτρία)
Πλαθάνη, Πλαθάνη δεῦρἔλθ᾽, πανοῦργος οὑτοσί,
[500] vois si je suis un lâche, et si j'ai une âme comme la tienne.
DIONYSOS. De par Zeus ! tu as vraiment l'air du gibier à fouet
de Mélité. Voyons, maintenant, je vais prendre ce bagage.
LA SERVANTE DE PERSÉPHONE. Sois le bienvenu, ami
Héraklés : entre ici. Dés que la Déesse a su ton arrivée, aussitôt
elle a cuit des galettes, mis au feu des marmites de pois cassés,
deux ou trois de purée, fait rôtir un boeuf entier, griller des
gâteaux et des cottabes. Mais entre.
XANTHIAS. C'est au mieux : approuvé.
LA SERVANTE. Par Apollon! je ne te laisserai pas aller : elle a
fait bouillir de la volaille, rissolé des dragées et trempé le vin le
plus doux. Mais entre avec moi.
XANTHIAS. Parfaitement bien.
LA SERVANTE. Tu te moques; je ne te lâcherai pas : tu auras là
dedans une joueuse de flûte très jolie, et deux ou trois danseuses.
XANTHIAS. Comment dis-tu ? Des danseuses ?
LA SERVANTE. Fraiches de jeunesse et récemment épilées.
Mais entre; car le cuisinier allait bientôt retirer les poissons du
feu, et on dressait la table.
XANTHIAS. Eh bien, dis tout de suite aux danseuses de là
dedans que je vais entrer. - Esclave, suis-moi de ce côté, et
apporte le bagage.
DIONYSOS. Holà, arrête un peu ! Tu ne prends pas au sérieux
sans doute ma plaisanterie de te déguiser en Héraklès Pas de
niaiseries, Xanthias, reprends vite et porte de nouveau les bagages.
XANTHIAS. Qu'est-ce à dire ? Tu ne songes pas assurément à
me reprendre ce que tu m'as donné toi-même ?
DIONYSOS. Non pas bientôt, mais c'est tout de suite que je le
fais. Quitte cette peau.
XANTHIAS. Moi, j'en atteste les dieux, et c'est à eux que je me
confie.
DIONYSOS. Quels dieux ? Quelle ineptie et quelle folie de te
mettre dans la tête, toi un esclave et un mortel, que tu es le fils
d'Alcmène.
XANTHIAS. Cela suffit, c'est bon. Voici. Peut-être un jour auras-
tu besoin de moi, si un dieu le veut.
LE CHOEUR. Il est d'un homme sensé, prudent, et qui a
beaucoup navigué, de se porter toujours vers la paroi solide du
navire plutôt que de se tenir, comme une image peinte, dans la
même attitude. Mais se retourner du côté le plus avantageux est
le fait d'un habile homme, à la façon de Thèramène.
DIONYSOS. Ne serait-ce pas ridicule, si Xanthias, un esclave,
s'étalant sur des tapis de Milet, cajolait une danseuse et
demandait un pot de chambre, tandis que moi, les yeux fixés sur
lui, je me gratterais le ventre, et que lui, mauvais comme il est,
m'assénant un coup de poing sûr la mâchoire, me briserait les
dents de devant ?
UNE CABARETIÈRE. Plathanè, Plathanè, viens ici ; voici le gredin
[550] ὃς ἐς τὸ πανδοκεῖον εἰσελθών ποτε
ἑκκαίδεκἄρτους κατέφαγἡμῶν.
(Πλαθάνη) νὴ Δία
ἐκεῖνος αὐτὸς δῆτα.
(Ξανθίας) κακὸν ἥκει τινί.
(Πανδοκευτρία)
καὶ κρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστεἴκοσιν
ἀνἡμιωβολιαῖα.
(Ξανθίας) δώσει τις δίκην.
(Πανδοκευτρία)
555 καὶ τὰ σκόροδα τὰ πολλά.
(Διόνυσος)
ληρεῖς γύναι
κοὐκ οἶσθ τι λέγεις.
(Πανδοκευτρία)
οὐ μὲν οὖν με προσεδόκας,
ὁτιὴ κοθόρνους εἶχες, ἂν γνῶναί σἔτι;
τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηκά πω.
(Πλαθάνη).
μὰ Δίοὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν τάλαν,
560 ὃν οὗτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσθιεν
(Πανδοκευτρία)
κἄπειτἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην,
ἔβλεψεν ἔς με δριμὺ κἀμυκᾶτό γε.
(Ξανθίας)
τούτου πάνυ τοὔργον· οὗτος τρόπος πανταχοῦ.
(Πανδοκευτρία)
καὶ τὸ ξίφος γἐσπᾶτο μαίνεσθαι δοκῶν.
565 (Πλαθάνη) νὴ Δία τάλαινα.
(Πανδοκευτρία)
νὼ δὲ δεισάσα γέ που
ἐπὶ τὴν κατήλιφεὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν·
δᾤχετἐξᾴξας γε τὰς ψιάθους λαβών.
(Ξανθίας) καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον.
(Πλαθάνη) ἀλλἐχρῆν τι δρᾶν.
(Πανδοκευτρία)
ἴθι δὴ κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι.
570 (Πλαθάνη) σὺ δἔμοιγἐάνπερ ἐπιτύχῃς Ὑπέρβολον,
ἵναὐτὸν ἐπιτρίψωμεν.
(Πανδοκευτρία)
μιαρὰ φάρυξ,
ὡς ἡδέως ἄν σου λίθῳ τοὺς γομφίους
κόπτοιμἄν, οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία.
(Πλαθάνη)
ἐγὼ δέ γἐς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε.
575 (Πανδοκευτρία) ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγἂν ἐκτέμοιμί σου
δρέπανον λαβοῦσ᾽, τὰς χόλικας κατέσπασας.
(Πλαθάνη).
ἀλλεἶμἐπὶ τὸν Κλέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον
ἐκπηνιεῖται ταῦτα προσκαλούμενος.
(Διόνυσος)
κάκιστἀπολοίμην, Ξανθίαν εἰ μὴ φιλῶ.
580 (Ξανθίας) οἶδοἶδα τὸν νοῦν· παῦε παῦε τοῦ λόγου.
οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν.
(Διόνυσος) μηδαμῶς
Ξανθίδιον.
(Ξανθίας)
καὶ πῶς ἂν Ἀλκμήνης ἐγὼ
υἱὸς γενοίμην δοῦλος ἅμα καὶ θνητὸς ὤν;
(Διόνυσος)
οἶδοἶδὅτι θυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς·
585 κἂν εἴ με τύπτοις, οὐκ ἂν ἀντείποιμί σοι.
ἀλλἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτἀφέλωμαι χρόνου,
πρόρριζος αὐτός, γυνή, τὰ παιδία,
κάκιστἀπολοίμην, κἀρχέδημος γλάμων.
(Ξανθίας)
δέχομαι τὸν ὅρκον κἀπὶ τούτοις λαμβάνω.
590 (Χορός) νῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ
τὴν στολὴν εἴληφας ἥνπερ
εἶχες ἐξ ἀρχῆς πάλιν,
ἀνανεάζειν - - -
καὶ βλέπειν αὖθις τὸ δεινόν,
τοῦ θεοῦ μεμνημένον
ᾧπερ εἰκάζεις σεαυτόν.
εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει
595 κἀκβαλεῖς τι μαλθακόν,
αὖθις αἴρεσθαί σἀνάγκη
σται πάλιν τὰ στρώματα.
(Ξανθίας)
οὐ κακῶς ὦνδρες παραινεῖτ᾽,
ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ
ἄρτι συννοούμενος.
ὅτι μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν τι,
[550] qui, entré l'autre jour dans notre cabaret, nous a mangé
seize pains.
PLATHANÈ. De par Zeus ! c'est lui-même.
XANTHIAS. Cela va mal pour quelqu'un.
LA CABARETIÈRE. Et de plus vingt portions de viandes
bouillies, d'une demi-obole chacune.
XANTHIAS. Quelqu'un en portera la peine.
LA CABARETIÈRE. Et avec cela beaucoup d'ail.
DIONYSOS. Tu plaisantes, femme, et tu ne sais ce que tu dis.
LA CABARETIÈRE. Tu te figurais donc, parce que tu avais des
cothurnes, que je ne te reconnaîtrais pas ? Mais quoi ? Je n'ai
encore rien dit de tant de salaison.
PLATHANÈ. Ni moi, de par Zeus ! voyez le malheur ! de ce
fromage jaune qu'il a avalé avec les claies d'osier.
LA CABARETIÈRE. Et, comme je lui demandais l'argent, il me
regarda de travers et se mit à mugir.
XANTHIAS. C'est tout à fait de lui ; il se conduit de même
partout.
LA CABARETIÈRE. Et il a tiré son épée d'un air furieux.
PLATHANÈ. De par Zeus! malheureux !
LA CABARETIÈRE. Et nous deux, saisies de crainte, nous nous
élançons vers le grenier, tandis qu'il disparaît d'un bond,
emportant les nattes qu'il a prises.
XANTHIAS. C'est bien son fait ; mais il fallait agir.
LA CABARETIÈRE. Va vite, appelle Cléon, qui me protège.
PLATHANÈ. Et toi, appelle-moi, si tu le rencontres, Hyperbolos,
pour que nous l'écrasions.
LA CABARETIÈRE. O gueule vorace, avec quel plaisir je
briserais, à coups de pierre, les mâchoires à l'aide desquelles tu
as mangé mes provisions !
PLATHANÈ. Et moi, comme je te jetterais dans le Barathron !
LA CABARETIÈRE. Moi, je te couperais, armée d'une faux, le
gosier par où tu as englouti les tripes.
PLATHANÈ. Mais je vais trouver Cléon, qui aujourd'hui
débrouillera tes méfaits, en t'appelant en justice.
DIONYSOS. Que je meure de malemort, si je n'aime pas
Xanthias !
XANTHIAS. Je sais, je sais ta pensée : finis, finis ce propos. Je ne
voudrais plus être Héraklés.
DIONYSOS. Ne dis pas cela, mon petit Xanthias.
XANTHIAS. Et comment serais-je le fils d'Alcmène, moi tout
ensemble esclave et mortel ?
DIONYSOS. Je sais que tu es fàché, et que tu as raison de l'être.
Même tu me battrais que je ne t'en voudrais pas. Mais si
dorénavant je te reprends ce costume, que je périsse
misérablement, tranché dans la racine, moi, ma femme, mes
enfants et le chassieux Archédèmos !
XANTHIAS. Je reçois ton serment, et, à ces conditions, j'accepte.
LE CHOEUR. A toi, maintenant, puisque tu as repris le costume
que tu avais au début, de faire de nouveau le jeune homme, de
regarder encore de travers, en souvenir du Dieu que tu
représentes. Mais si l'on te prend à niaiser, si tu te laisses aller à
quelque faiblesse, il te faudra, de toute nécessité, reprendre
encore les paquets.
XANTHIAS. Votre conseil n'est pas mauvais, braves gens ; mais
il se trouve que je viens de penser tout cela moi-même.
Si les choses tournent bien,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005