Alphabétiquement     [«   »]
Ἡράκλεια 1
Ἡρακλειοξανθίαν 1
Ἡράκλεις 2
Ἡρακλῆς 47
ἠράσθη 1
ἠργάσατ 1
ἤρειδεν 1
Fréquences     [«    »]
45 ἐγὼ
42 σὺ
46 τῶν
47 Ἡρακλῆς
48 οὐκ
51 μὲν
52 Ἄιακος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Ἡρακλῆς


Vers
[50-99]   μὲν ἐνθάδ᾽ εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ.  ~(Ἡρακλῆς)   Ἀγάθων δὲ ποῦ στιν; ~(Διόνυσος)
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) ἀλλὰ παιδός; ~(Διόνυσος) οὐδαμῶς.  ~(Ἡρακλῆς)   ἀλλ᾽ ἀνδρός; ~(Διόνυσος) ἀπαπαί. ~(Ἡρακλῆς)
[100-149]   σαυτόν. ~(Διόνυσος) παῦε, πνιγηρὰν λέγεις.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη
[100-149]   ~(Διόνυσος) ἥνπερ σὺ τότε κατῆλθες.  ~(Ἡρακλῆς)   ἀλλ᾽ πλοῦς πολύς. ~εὐθὺς
[0-1]   πρόσελθε· δέομαι γάρ τί σου.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) γυναικός; ~(Διόνυσος) οὐ δῆτ᾽  ~(Ἡρακλῆς)   ἀλλὰ παιδός; ~(Διόνυσος) οὐδαμῶς. ~(Ἡρακλῆς)
[550-599]   τοῦ λόγου. ~οὐκ ἂν γενοίμην  Ἡρακλῆς   ἄν. ~(Διόνυσος) μηδαμῶς ~ὦ Ξανθίδιον.
[100-149]   ἐς Κεραμεικόν. ~(Διόνυσος) κᾆτα τί;  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν
[100-149]   τὸν ὑψηλόν ~(Διόνυσος) τί δρῶ;  ~(Ἡρακλῆς)   ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦθεν θεῶ,
[100-149]   δυσχείμερον· ~εὐθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια.  ~(Ἡρακλῆς)   ~βούλει κατάντη καὶ ταχεῖαν σοι
[50-99]   τις; ~(Διόνυσος) μικρὸς ἡλίκος Μόλων.  ~(Ἡρακλῆς)   γυναικός; ~(Διόνυσος) οὐ δῆτ᾽ ~(Ἡρακλῆς)
[250-299]   γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσθ᾽ ὡς  Ἡρακλῆς.   ~ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν
[50-99]   οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦθ᾽ ὅπως ἔχει.  ~(Ἡρακλῆς)   ~εἶτ᾽ οὐχὶ Σοφοκλέα πρότερον Εὐριπίδου
[100-149]   δειμάτου· ~οὐ γάρ μ᾽ ἀποτρέψεις.  ~(Ἡρακλῆς)   ~εἶτα βόρβορον πολὺν ~καὶ σκῶρ
[100-149]   ~ἄβυσσον. ~(Διόνυσος) εἶτα πῶς περαιωθήσομαι;  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σ᾽ ἀνὴρ
[150-199]   πυρρίχην τις ἔμαθε τὴν Κινησίου.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἐντεῦθεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν
[50-99]   ~ἤδη ποτ᾽ ἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους;  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἔτνους; βαβαιάξ, μυριάκις γ᾽ ἐν
[100-149]   ~(Διόνυσος) μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ἦ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστίν,
[100-149]   δύ᾽ ὀβολώ. ~πῶς ἠλθέτην κἀκεῖσε;  ~(Ἡρακλῆς)   Θησεὺς ἤγαγεν. ~μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις
[100-149]   ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ.  ~(Ἡρακλῆς)   ~καθέρπυσόν νυν ἐς Κεραμεικόν. ~(Διόνυσος)
[100-149]   οἴκει νοῦν· ἔχεις γὰρ οἰκίαν.  ~(Ἡρακλῆς)   ~καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα
[50-99]   τοίνυν με δαρδάπτει πόθος ~Εὐριπίδου.  ~(Ἡρακλῆς)   καὶ ταῦτα τοῦ τεθνηκότος; ~(Διόνυσος)
[0-1]   γῆς ἀπεδήμεις; ~(Διόνυσος) ἐπεβάτευον Κλεισθένει  ~(Ἡρακλῆς)   κἀναυμάχησας; ~(Διόνυσος) καὶ κατεδύσαμέν γε
[100-149]   καὶ σὺ σαυτόν. ~(Διόνυσος) ποῖ  ~(Ἡρακλῆς)   κάτω. ~(Διόνυσος) ~ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν
[100-149]   θυείας. ~(Διόνυσος) ἆρα κώνειον λέγεις;  ~(Ἡρακλῆς)   μάλιστά γε. ~(Διόνυσος) ψυχράν γε
[50-99]   τὸ σαφὲς τέρᾳ φράσω;  ~(Ἡρακλῆς)   ~μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε·
[50-99]   ~(Ἡρακλῆς) ἀλλ᾽ ἀνδρός; ~(Διόνυσος) ἀπαπαί.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει; ~(Διόνυσος) ~μὴ
[50-99]   τλήμων; ~(Διόνυσος) ἐς Μακάρων εὐωχίαν.  ~(Ἡρακλῆς)   δὲ Σενοκλέης; ~(Διόνυσος) ἐξόλοιτο
[450-499]   παῖ. ~(Ἄιακος) τίς οὗτος; ~(Διόνυσος)  Ἡρακλῆς   καρτερός. ~(Ἄιακος) ~ὦ βδελυρὲ
[150-199]   οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν;  ~(Ἡρακλῆς)   οἱ μεμυημένοι ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν
[150-199]   καθέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον.  ~(Ἡρακλῆς)   ~οἵ σοι φράσουσ᾽ ἁπαξάπανθ᾽ ὧν
[0-1]   νὴ Δία μὴ μαίνοιό γε.  ~(Ἡρακλῆς)   ~οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα
[50-99]   ~ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα.  ~(Ἡρακλῆς)   ~οὔκουν ἕτερ᾽ ἔστ᾽ ἐνταῦθα μειρακύλλια
[50-99]   καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα.  ~(Ἡρακλῆς)   πόθος; πόσος τις; ~(Διόνυσος) μικρὸς
[50-99]   ποιητὴς καὶ ποθεινὸς τοῖς φίλοις.  ~(Ἡρακλῆς)   ποῖ γῆς τλήμων; ~(Διόνυσος)
[50-99]   κακῶς· ~τοιοῦτος ἵμερός με διαλυμαίνεται.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ποῖός τις ὦδελφίδιον; ~(Διόνυσος) οὐκ
[50-99]   μὴ οὐκ ~ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον.  ~(Ἡρακλῆς)   πότερον εἰς Ἅιδου κάτω; ~(Διόνυσος)
[50-99]   Σενοκλέης; ~(Διόνυσος) ἐξόλοιτο νὴ Δία.  ~(Ἡρακλῆς)   Πυθάγγελος δέ; ~(Ξανθίας) ~περὶ ἐμοῦ
[50-99]   ἄν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκοι.  ~(Ἡρακλῆς)   πῶς γόνιμον; ~(Διόνυσος) ~ὡδὶ γόνιμον,
[100-149]   δ᾽ ἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός.  ~(Ἡρακλῆς)   σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει; ~(Διόνυσος)
[50-99]   δώδεκ᾽ τρεῖς καὶ δέκα.  ~(Ἡρακλῆς)   σφώ; ~(Διόνυσος) νὴ τὸν Ἀπόλλω.
[50-99]   τί γ᾽ ἔστιν ἔτι κατωτέρω.  ~(Ἡρακλῆς)   τί βουλόμενος; ~(Διόνυσος) δέομαι ποιητοῦ
[50-99]   εἰσίν, οἱ δ᾽ ὄντες κακοί.  ~(Ἡρακλῆς)   τί δ᾽ οὐκ Ἰοφῶν ζῇ;
[100-149]   ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην.  ~(Ἡρακλῆς)   τί δαί; ~(Διόνυσος) ἥνπερ σὺ
[0-1]   τραπέσθαι. παιδίον, παῖ, ἠμί, παῖ.  ~(Ἡρακλῆς)   ~τίς τὴν θύραν ἐπάταξεν; ὡς
[100-149]   θερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσῃς.  ~(Ἡρακλῆς)   ~φέρε δὴ τίν᾽ αὐτῶν σοι
[100-149]   περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος.  ~(Ἡρακλῆς)   ~ὦ σχέτλιε τολμήσεις γὰρ ἰέναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005