Alphabétiquement     [«   »]
ἐγκρούων 1
ἐγκύψας 1
ἐγχέων 1
ἐγὼ 45
ἐγώ 9
ἔγωγ 6
ἔγωγε 2
Fréquences     [«    »]
41 ἐν
42 σὺ
40 ὡς
45 ἐγὼ
46 τῶν
47 Ἡρακλῆς
48 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἐγὼ


Vers
[150-199]   σεμνὸς κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται;  ~ἐγὼ   βαδιοῦμαι. ~(Διόνυσος) χρηστὸς εἶ καὶ
[900-949]   ἦν. ~(Διόνυσος) ~νὴ τοὺς θεοὺς  ἐγὼ   γοῦν ~ἤδη ποτ᾽ ἐν μακρῷ
[150-199]   μεμυημένοι ~(Ξανθίας) ~νὴ τὸν Δί᾽  ἐγὼ   γοῦν ὄνος ἄγω μυστήρια. ~ἀτὰρ
[1300-1349]   ~Νύμφαι ὀρεσσίγονοι. ~ὦ Μανία ξύλλαβε.  ~ἐγὼ   δ᾽ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον
[400-449]   ~Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με. ~(Διόνυσος)  ~ἐγὼ   δ᾽ ἀεί πως φιλακόλουθός εἰμι
[450-499]   ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν·  ~ἐγὼ   δ᾽ ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην.
[450-499]   τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ·  ~ἐγὼ   δ᾽ ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν
[900-949]   ἄν οἱ δ᾽ ἐσίγων. ~(Διόνυσος)  ~ἐγὼ   δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί
[200-249]   ὄχλος. ~βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. ~(Διόνυσος)  ~ἐγὼ   δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι ~τὸν
[550-599]   μου κατέφαγες τὰ φορτία. ~(Πλαθάνη)  ~ἐγὼ   δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραθρον
[250-299]   οὕτω γαῦρόν ἐσθ᾽ ὡς Ἡρακλῆς.  ~ἐγὼ   δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν
[1400-1449]   ~ἐμβὰς καθήσθω, συλλαβὼν τὰ βιβλία·  ~ἐγὼ   δὲ δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν
[1350-1399]   γὰρ εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν. ~(Εὐριπίδης)  ἐγὼ   δὲ πειθώ γ᾽ ἔπος ἄριστ᾽
[500-549]   κυνῶν ὀρχηστρίδ᾽ ~εἶτ᾽ ᾔτησεν ἀμίδ᾽  ἐγὼ   ~δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων ~τοὐρεβίνθου
[1150-1199]   δίς; ~(Εὐριπίδης) ~σκόπει τὸ ῥῆμ᾽  ἐγὼ   δέ σοι φράσω. ~ἥκω γὰρ
[400-449]   ~παίζοντες οἷς μετουσία θεοφιλοῦς ἑορτῆς·  ~ἐγὼ   δὲ σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι
[550-599]   τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. ~(Πανδοκευτρία)  ἐγὼ   δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐκτέμοιμί
[900-949]   ταῖς ναυσὶν ὦμαθέστατ᾽ ἐνεγέγραπτο. ~(Διόνυσος)  ~ἐγὼ   δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽ ᾤμην
[1150-1199]   γε μετ᾽ Ἐρασινίδου. ~(Εὐριπίδης) ~ληρεῖς·  ἐγὼ   δὲ τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ.
[200-249]   τρέφω. ~βρεκεκεκὲξ κοάξ κοάξ. ~(Διόνυσος)  ~ἐγὼ   δὲ φλυκταίνας γ᾽ ἔχω, ~χὠ
[450-499]   ~διασπάσονται Γοργόνες Τειθράσιαι, ~ἐφ᾽ ἃς  ἐγὼ   δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. ~(Ξανθίας) οὗτος
[1050-1099]   ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ᾽ ἡνίκ᾽  ἐγὼ   ζων, ~οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽
[0-1]   ~(Διόνυσος) ~μή νυν ποιήσῃς· ὡς  ἐγὼ   θεώμενος, ~ὅταν τι τούτων τῶν
[1400-1449]   ~εὐδαιμονοίης. φέρε πύθεσθέ μου ταδί.  ~ἐγὼ   κατῆλθον ἐπὶ ποιητήν. τοῦ χάριν;
[500-549]   ~κατάθου τὸ δέρμα. ~(Ξανθίας) ~ταῦτ᾽  ἐγὼ   μαρτύρομαι ~καὶ τοῖς θεοῖσιν ἐπιτρέπω.
[1250-1299]   ἱμονιοστρόφου μέλη; ~(Αἰσχύλος) ~ἀλλ᾽ οὖν  ἐγὼ   μὲν ἐς τὸ καλὸν ἐκ
[1400-1449]   ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων.  ~ἐγὼ   μὲν οἶδα καὶ θέλω φράζειν.
[1350-1399]   ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; ~μὰ τὸν  ἐγὼ   μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις
[1250-1299]   τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὅσον.  ~ἐγὼ   μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον
[0-1]   ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή, ~ὅτ᾽  ἐγὼ   μὲν ὢν (Διόνυσος) υἱὸς Σταμνίου
[1450-1499]   αὐτὸς ηὗρες Κηφισοφῶν; ~(Εὐριπίδης)  ~ἐγὼ   μόνος· τὰς δ᾽ ὀξίδας Κηφισοφῶν.
[1500-1533]   μέλλειν· ~κἂν μὴ ταχέως ἥκωσιν,  ἐγὼ   ~νὴ τὸν Ἀπόλλω στίξας αὐτοὺς
[700-749]   φρονεῖν οὐ δόξομεν. ~εἰ δ᾽  ἐγὼ   ὀρθὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος
[0-1]   ~(Ξανθίας) ~οἴμοι κακοδαίμων· τί γὰρ  ἐγὼ   οὐκ ἐναυμάχουν; ~ἦ τἄν σε
[600-649]   εὖ οἶδ᾽ ὅτι. ~ἀλλ᾽ ὅμως  ἐγὼ   παρέξω ~μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα
[500-549]   τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σ᾽  ἐγὼ   ~περιόψομἀπελθόντ᾽ ἐπεί τοι καὶ κρέα
[1200-1249]   προλόγους ἡμῶν. ~(Εὐριπίδης) τὸ τί;  ~ἐγὼ   πρίωμαι τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ
[1100-1149]   τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. ~(Αἰσχύλος)  ἐγὼ   σιωπῶ τῷδ᾽ ~(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ
[1500-1533]   ποτε ~δεῦρ᾽ ἀφίκωμαι. τοῦτον γὰρ  ἐγὼ   ~σοφίᾳ κρίνω δεύτερον εἶναι. ~μέμνησο
[1350-1399]   ~καὶ μὴ μεθῆσθον, πρὶν ἂν  ἐγὼ   σφῷν κοκκύσω. ~(Αἰσχύλος) καὶ (Εὐριπίδης)
[500-549]   οὑκ Μελίτης μαστιγίας. ~φέρε νυν  ἐγὼ   τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. ~(Θεράπαινα)
[550-599]   ~(Ξανθίας) ~καὶ πῶς ἂν Ἀλκμήνης  ἐγὼ   ~υἱὸς γενοίμην δοῦλος ἅμα καὶ
[1150-1199]   πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; ~(Εὐριπίδης)  ~ἐγὼ   φράσω. ~κἄν που δὶς εἴπω
[450-499]   ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου λαβών, ~ὃν  ἐγὼ   φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος·
[700-749]   μέντοι δουλικὸν ~εὐθὺς πεποίηκας, ὅπερ  ἐγὼ   χαίρω ποιῶν. ~(Ξανθίας) χαίρεις, ἱκετεύω;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005