HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 100-199

  Vers 100-199

[100] αἰθέρα Διὸς δωμάτιον, χρόνου πόδα,
φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι καθἱερῶν,
γλῶτταν δἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός.
(Ἡρακλῆς) σὲ δὲ ταῦτἀρέσκει;
(Διόνυσος) μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι.
(Ἡρακλῆς)
μὴν κόβαλά γἐστίν, ὡς καὶ σοὶ δοκεῖ.
(Διόνυσος)
μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις γὰρ οἰκίαν.
(Ἡρακλῆς)
καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται.
(Διόνυσος) δειπνεῖν με δίδασκε.
(Ξανθίας) περὶ ἐμοῦ δοὐδεὶς λόγος.
(Διόνυσος)
ἀλλὦνπερ ἕνεκα τήνδε τὴν σκευὴν ἔχων
ἦλθον κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους
110 τοὺς σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι σὺ
ἐχρῶ τόθ᾽, ἡνίκἐπὶ τὸν Κέρβερον,
τούτους φράσον μοι, λιμένας ἀρτοπώλια
πορνεῖἀναπαύλας ἐκτροπὰς κρήνας ὁδοὺς
πόλεις διαίτας πανδοκευτρίας, ὅπου
κόρεις ὀλίγιστοι.
(Ξανθίας) περὶ ἐμοῦ δοὐδεὶς λόγος.
(Ἡρακλῆς)
σχέτλιε τολμήσεις γὰρ ἰέναι καὶ σύ γε;
(Διόνυσος)
μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν
ὅπῃ τάχιστἀφιζόμεθεἰς Ἅιδου κάτω·
καὶ μήτε θερμὴν μήτἄγαν ψυχρὰν φράσῃς.
(Ἡρακλῆς)
120 φέρε δὴ τίναὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα;
μία μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ κάλω καὶ θρανίου,
κρεμάσαντι σαυτόν.
(Διόνυσος) παῦε, πνιγηρὰν λέγεις.
(Ἡρακλῆς)
ἀλλἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη
διὰ θυείας.
(Διόνυσος) ἆρα κώνειον λέγεις;
(Ἡρακλῆς) μάλιστά γε.
(Διόνυσος) ψυχράν γε καὶ δυσχείμερον·
εὐθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνήμια.
(Ἡρακλῆς)
βούλει κατάντη καὶ ταχεῖαν σοι φράσω;
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Δίὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ.
(Ἡρακλῆς)
καθέρπυσόν νυν ἐς Κεραμεικόν.
(Διόνυσος) κᾆτα τί;
(Ἡρακλῆς)
ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλόν --
(Διόνυσος) τί δρῶ;
131 (Ἡρακλῆς) ἀφιεμένην τὴν λαμπάδἐντεῦθεν θεῶ,
κἄπειτἐπειδὰν θῶσιν οἱ θεώμενοι
εἷναι“, τόθεἷναι καὶ σὺ σαυτόν.
(Διόνυσος) ποῖ
(Ἡρακλῆς) κάτω.
(Διόνυσος)
ἀλλἀπολέσαιμἂν ἐγκεφάλου θρίω δύο.
οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην.
(Ἡρακλῆς) τί δαί;
(Διόνυσος) ἥνπερ σὺ τότε κατῆλθες.
(Ἡρακλῆς) ἀλλ πλοῦς πολύς.
εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ
ἄβυσσον.
(Διόνυσος) εἶτα πῶς περαιωθήσομαι;
(Ἡρακλῆς)
ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σἀνὴρ γέρων
140 ναύτης διάξει δύὀβολὼ μισθὸν λαβών.
(Διόνυσος) φεῦ,
ὡς μέγα δύνασθον πανταχοῦ τὼ δύὀβολώ.
πῶς ἠλθέτην κἀκεῖσε;
(Ἡρακλῆς) Θησεὺς ἤγαγεν.
μετὰ ταῦτὄφεις καὶ θηρίὄψει μυρία
δεινότατα.
(Διόνυσος)
μή μἔκπληττε μηδὲ δειμάτου·
οὐ γάρ μἀποτρέψεις.
(Ἡρακλῆς)
εἶτα βόρβορον πολὺν
καὶ σκῶρ ἀείνων· ἐν δὲ τούτῳ κειμένους,
εἴ που ξένον τις ἠδίκησε πώποτε,
παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο,
μητέρἠλόασεν, πατρὸς γνάθον
[100] « L'Ether, palais de Zeus », « le pied du Temps », « un coeur
qui ne veut pas jurer par un serment sacré » , « une langue qui jure
sans la participation du coeur ».
HÈRAKLÈS. Cela te plaît ?
DIONYSOS. Peu s'en faut que je n'en raffole.
HÈRAKLÈS. Ce sont de pures sottises, tu le sens toi-même.
DIONYSOS. « N'habite pas mon esprit, tu as une maison. »
HÈRAKLÈS. En vérité je trouve cela tout à fait détestable.
DIONYSOS. Enseigne-moi l'art des bons repas.
XANTHIAS. Et de moi pas un mot !
DIONYSOS. Quant au motif pour lequel, sous cet accoutrement
imité du tien, j'ai entrepris ce voyage, c'est pour apprendre de
toi, au besoin, les hôtes dont tu as fait usage, quand tu es
descendu chez Cerbère ; dis-moi les ports, les boulangeries, les
maisons de débauche, les stations, les auberges, les fontaines, les
routes, les villes, les restaurants, les cabarets où il y a le moins de
punaises.
XANTHIAS. Et de moi pas un mot !
HÈRAKLÈS. Malheureux ! tu oseras faire ce voyage ?
DIONYSOS. Ne me dis rien là contre, mais indique la route la
plus prompte pour descendre chez Hadès, en bas. Qu'elle ne soit
ni trop chaude, ni trop froide.
HÈRAKLÈS. Voyons, laquelle t'indiquerai-je d'abord ? Laquelle ?
Il y en a une : qui serait de prendre une corde et un escabeau,
et de te pendre.
DIONYSOS. Assez ! c'est une route étouffante, que tu me
proposes...
HÈRAKLÈS. Il y a encore un chemin raccourci et bien battu :
celui du mortier.
DIONYSOS. Tu veux dire la ciguë ?
HÈRAKLÈS. Oui.
DIONYSOS. Il est froid, glacial, et il engourdit tout de suite les
deux jambes.
HÈRAKLÈS. Veux-tu que je t'en indique un en pente et rapide ?
DIONYSOS. Oui, de par Zeus ! d'autant que je ne suis pas marcheur.
HÈRAKLÈS. Rends-toi de ce pas au Céramique.
DIONYSOS. Et puis ?
HÈRAKLÈS. Monte au haut de la tour.
DIONYSOS. Qu'y faire ?
HÈRAKLÈS. Aie de là les yeux sur la torche allumée, et puis,
lorsque les spectateurs crieront : "Lancez !..." lance-toi toi-même.
DIONYSOS. Où ?
HÈRAKLÈS. En bas !
DIONYSOS. Mais je me briserais les deux membranes du
cerveau je ne veux pas prendre cette route.
HÈRAKLÈS. Laquelle, alors ?
DIONYSOS. Celle que tu as jadis suivie.
HÈRAKLÈS. Mais le trajet est long. Tu arriveras d'abord à un
marais immense et très profond.
DIONYSOS. Comment le traverserai-je ?
HÈRAKLÈS. Un vieux nocher te passera dans une toute petite
barque moyennant un péage de deux oboles.
DIONYSOS. Oh ! quel pouvoir ont partout les deux oboles !
Comment sont-elles descendues là ?
HÈRAKLÈS. C'est Thésée qui les a portées. Après cela tu verras
des milliers de serpents et des monstres effroyables.
DIONYSOS. N'essaie pas de me frapper de terreur : tu ne me
feras pas changer de résolution.
HÈRAKLÈS. Puis un bourbier épais et des excréments éternels,
où plonge quiconque a jadis fait injustice à son hôte, privé de
son salaire l'enfant dont il abusa, outragé sa mère, brisé la
mâchoire à son père,
[150] ἐπάταξεν, πίορκον ὅρκον ὤμοσεν,
Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο.
(Διόνυσος)
νὴ τοὺς θεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι κεἰ
τὴν πυρρίχην τις ἔμαθε τὴν Κινησίου.
(Ἡρακλῆς)
ἐντεῦθεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πνοή,
ὄψει τε φῶς κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε,
καὶ μυρρινῶνας καὶ θιάσους εὐδαίμονας
ἀνδρῶν γυναικῶν καὶ κρότον χειρῶν πολύν.
(Διόνυσος) οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν;
(Ἡρακλῆς) οἱ μεμυημένοι --
(Ξανθίας)
νὴ τὸν Δίἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγω μυστήρια.
160 ἀτὰρ οὐ καθέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον.
(Ἡρακλῆς)
οἵ σοι φράσουσἁπαξάπανθὧν ἂν δέῃ.
οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παραὐτὴν τὴν ὁδὸν
ἐπὶ ταῖσι τοῦ (Πλούτων)ος οἰκοῦσιν θύραις.
καὶ χαῖρε πόλλὦδελφέ.
(Διόνυσος) νὴ Δία καὶ σύ γε
ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματαὖθις λάμβανε.
(Ξανθίας) πρὶν καὶ καταθέσθαι;
(Διόνυσος) καὶ ταχέως μέντοι πάνυ.
(Ξανθίας)
μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσθωσαί τινα
τῶν ἐκφερομένων, ὅστις ἐπὶ τοῦτἔρχεται.
(Διόνυσος) ἐὰν δὲ μὴ εὕρω;
(Ξανθίας) τότε μἄγειν.
(Διόνυσος) καλῶς λέγεις.
170 καὶ γάρ τινἐκφέρουσι τουτονὶ νεκρόν,
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεθνηκότα·
ἄνθρωπε βούλει σκευάριεἰς Ἅιδου φέρειν;
(Νέκρος) πόσἄττα;
(Διόνυσος) ταυτί.
(Νέκρος) δύο δραχμὰς μισθὸν τελεῖς;
(Διόνυσος) μὰ Δίἀλλἔλαττον.
(Νέκρος) ὑπάγεθὑμεῖς τῆς ὁδοῦ.
(Διόνυσος)
ἀνάμεινον δαιμόνι᾽, ἐὰν ξυμβῶ τί σοι.
(Νέκρος)
εἰ μὴ καταθήσεις δύο δραχμάς, μὴ διαλέγου.
(Διόνυσος) λάβἐννέὀβολούς.
(Νέκρος) ἀναβιοίην νυν πάλιν.
(Ξανθίας)
ὡς σεμνὸς κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται;
ἐγὼ βαδιοῦμαι.
(Διόνυσος) χρηστὸς εἶ καὶ γεννάδας.
180 χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον.
(Χάρων) ὠὸπ παραβαλοῦ.
(Ξανθίας) τουτὶ τί ἔστι;
(Διόνυσος) τοῦτο; λίμνη νὴ Δία
αὕτηστὶν ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν γὁρῶ.
(Ξανθίας)
νὴ τὸν Ποσειδῶ κἄστι γ Χάρων οὑτοσί.
(Διόνυσος)
χαῖρ Χάρων, χαῖρ Χάρων, χαῖρ Χάρων.
(Χάρων)
τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν καὶ πραγμάτων;
τίς ἐς τὸ Λήθης πεδίον, σὌνου πόκας,
σΚερβερίους, σκόρακας, πὶ Ταίναρον;
(Διόνυσος) ἐγώ.
(Χάρων) ταχέως ἔμβαινε.
(Διόνυσος)
ποῖ σχήσειν δοκεῖς;
ἐς κόρακας ὄντως;
(Χάρων)
ναὶ μὰ Δία σοῦ γοὕνεκα.
190 ἔσβαινε δή.
(Διόνυσος) παῖ δεῦρο.
(Χάρων) δοῦλον οὐκ ἄγω,
εἰ μὴ νεναυμάχηκε τὴν περὶ τῶν κρεῶν.
(Ξανθίας)
μὰ τὸν Δίοὐ γὰρ ἀλλἔτυχον ὀφθαλμιῶν.
(Χάρων)
οὔκουν περιθρέξει δῆτα τὴν λίμνην κύκλῳ;
(Ξανθίας) ποῦ δῆτἀναμενῶ;
(Χάρων)
παρὰ τὸν Αὑαίνου λίθον
ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις.
(Διόνυσος) μανθάνεις;
(Ξανθίας) πάνυ μανθάνω.
οἴμοι κακοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών;
(Χάρων)
κάθιζἐπὶ κώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω.
οὗτος τί ποιεῖς;
(Διόνυσος)
τι ποιῶ; τί δἄλλο γ
ἵζωπὶ κώπην, οὗπερ ἐκέλευές με σύ;
[150] fait un faux serment, ou transcrit des vers de Morsimos.
DIONYSOS. Au nom des dieux, on devrait y ajouter quiconque
a appris la pyrrhique de Cinésias.
HÈRAKLÈS. Plus loin, tu seras enveloppé par le son des flûtes ;
tu verras une brillante lumière, comme ici ; des buissons, des
myrtes, d'heureux thiases d'hommes et de femmes, avec de
bruyants applaudissements.
DIONYSOS. Et qui sont ceux-là ?
HÈRAKLÈS. Les initiés.
XANTHIAS. Et moi, de par Zeus ! je suis l'âne qui porte les
mystères. Non, je ne supporterai pas cela pendant plus
longtemps.
HÈRAKLÈS. Ils te diront tout au long ce qu'il te faudra, car ils
demeurent tout auprès de la route voisine des portes de Pluton.
Mille prospérités, frère.
DIONYSOS. Et à toi, de par Zeus ! bonne santé. Toi, esclave,
reprends ton bagage.
XANTHIAS. Avant de l'avoir déposé ?
DIONYSOS. Et au plus vite !
XANTHIAS. Non, vraiment, je t'en conjure, loue plutôt un des
morts qu'on transporte, et qui se rend ici.
DIONYSOS. Et si je n'en trouve pas ?
XANTHIAS. Alors emmène-moi.
DIONYSOS. Bien dit. Or, voilà justement un mort qu'on
emporte. Hé ! le mort ! c'est à toi que je parle, à toi, le mort ! Dis,
l'homme, veux-tu porter un petit paquet chez Hadès ?
LE MORT. Comment est-il ?
DIONYSOS. Le voici.
LE MORT. Tu paieras deux drachmes de commission.
DIONYSOS. De par Zeus ! pas tant que cela.
LE MORT. Continuez votre route, vous autres.
DIONYSOS. Attends. un peu, l'ami, que je m'arrange avec toi.
LE MORT. Si tu n'allonges pas deux drachmes, pas un mot.
DIONYSOS. Voici neuf oboles.
LE MORT. J'aimerais mieux revivre là-haut.
XANTHIAS. Fait-il le fier, ce coquin-là ! Ne lui en cuira-t-il pas ?
J'irai moi-même.
DIONYSOS. Tu es un bon et brave garçon. Courons à la barque !
CHARON. Oh ! on aborde !
XANTHIAS. Qu'est-ce que cela ?
DIONYSOS. Cela ? De par Zeus ! c'est le marais qu'on nous a
dit, et je vois la barque.
XANTHIAS. Par Poséidon ! et celui-ci, c'est Charon lui-même.
DIONYSOS. Salut, Charon ! Salut, Charon ! Salut, Charon !
CHARON. Qui vient ici, du séjour des maux et des tribulations,
dans l'asile du Lèthè, ou vers la toison de l'àme, ou chez les
Cerbériens, ou chez les corbeaux, ou vers le Ténare ?
DIONYSOS. Moi.
CHARON. Embarque vite !
DIONYSOS. Où te proposes-tu d'aborder ? Est-ce réellement
chez les corbeaux ?
CHARON. Oui, de par Zeus ! pour t'obliger. Embarque.
DIONYSOS. Esclave, ici !
CHARON. Je ne passe pas d'esclave, à moins qu'il n'ait
combattu sur mer pour sa peau.
XANTHIAS. De par Zeus ! impossible : j'avais mal aux yeux.
CHARON. Eh bien, tu feras, en courant, le tour du marais.
XANTHIAS. Où m'arrêterai-je ?
CHARON. Auprès de la pierre de "Sécheresse", près des
hôtelleries.
DIONYSOS. Comprends-tu ?
XANTHIAS. Je comprends bien. Malheureux que je suis ! Quelle
rencontre ai-je faite en sortant ?
CHARON. Assieds-toi à la rame. - S'il y en a encore à
embarquer, qu'on se hâte ! - Eh bien, que fais-tu là ?
DIONYSOS. Ce que je fais ? Pas autre chose que d'être assis à la
rame, comme tu m'en as donné l'ordre, toi.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005