HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 1-99

  Vers 1-99

[0] Ἀριστοφάνους - Βάτραχοι
(Ξανθίας)
Εἴπω τι τῶν εἰωθότων δέσποτα,
ἐφοἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Δί τι Βούλει γε, πλὴνπιέζομαι,“
τοῦτο δὲ φύλαξαι· πάνυ γάρ ἐστἤδη χολή.
(Ξανθίας) μηδἕτερον ἀστεῖόν τι;
(Διόνυσος) πλήν γ᾽ ”ὡς θλίβομαι“.
(Ξανθίας) τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω;
(Διόνυσος) νὴ Δία
θαρρῶν γε· μόνον ἐκεῖνὅπως μὴρεῖς,
(Ξανθίας) τὸ τί;
(Διόνυσος)
μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτιχεζητιᾷς“.
(Ξανθίας)
μηδὅτι τοσοῦτον ἄχθος ἐπἐμαυτῷ φέρων,
10 εἰ μὴ καθαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι;
(Διόνυσος)
μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω, πλήν γὅταν μέλλωξεμεῖν.
(Ξανθίας)
τί δῆτἔδει με ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν,
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος
εἴωθε ποιεῖν καὶ Λύκις κἀμειψίας;
(Διόνυσος)
μή νυν ποιήσῃς· ὡς ἐγὼ θεώμενος,
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω,
πλεῖν νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι.
(Ξανθίας)
τρισκακοδαίμων ἄρ τράχηλος οὑτοσί,
20 ὅτι θλίβεται μέν, τὸ δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ.
(Διόνυσος)
εἶτοὐχ ὕβρις ταῦτἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή,
ὅτἐγὼ μὲν ὢν (Διόνυσος) υἱὸς Σταμνίου
αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δὀχῶ,
ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδἄχθος φέροι;
(Ξανθίας) οὐ γὰρ φέρωγώ;
(Διόνυσος) πῶς φέρεις γὰρ ὅς γὀχεῖ;
(Ξανθίας) φέρων γε ταυτί.
(Διόνυσος) τίνα τρόπον;
(Ξανθίας) Βαρέως πάνυ.
(Διόνυσος)
οὔκουν τὸ Βάρος τοῦθ σὺ φέρεις ὄνος φέρει;
(Ξανθίας)
οὐ δῆθ γἔχωγὼ καὶ φέρω μὰ τὸν Δίοὔ.
(Διόνυσος)
πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γαὐτὸς ὑφἑτέρου φέρει;
30 (Ξανθίας) οὐκ οἶδ᾽· δὦμος οὑτοσὶ πιέζεται.
(Διόνυσος)
σὺ δοὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φῄς σὠφελεῖν,
ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε.
(Ξανθίας)
οἴμοι κακοδαίμων· τί γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν;
τἄν σε κωκύειν ἂν ἐκέλευον μακρά.
(Διόνυσος)
κατάβα πανοῦργε. καὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς θύρας
ἤδη βαδίζων εἰμὶ τῆσδ᾽, οἷ πρῶτά με
ἔδει τραπέσθαι. παιδίον, παῖ, ἠμί, παῖ.
(Ἡρακλῆς)
τίς τὴν θύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυρικῶς
ἐνήλαθὅστις· εἰπέ μοι τουτὶ τί ἦν;
(Διόνυσος) παῖς.
(Ξανθίας) τί ἔστιν;
(Διόνυσος) οὐκ ἐνεθυμήθης;
(Ξανθίας) τὸ τί;
(Διόνυσος) ὡς σφόδρα μἔδεισε.
(Ξανθίας) νὴ Δία μὴ μαίνοιό γε.
(Ἡρακλῆς)
οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν·
καίτοι δάκνω γἐμαυτόν· ἀλλὅμως γελῶ.
(Διόνυσος)
δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ τί σου.
(Ἡρακλῆς)
ἀλλοὐχ οἷός τεἴμἀποσοβῆσαι τὸν γέλων
ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκωτῷ κειμένην.
τίς νοῦς; τί κόθορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηλθέτην;
ποῖ γῆς ἀπεδήμεις;
(Διόνυσος) ἐπεβάτευον Κλεισθένει -
(Ἡρακλῆς) κἀναυμάχησας;
[0] LES GRENOUILLES
Dionysos est vêtu d'une peau de lion, armé d'une massue
comme Héraclès, et chaussé de cothurnes. Xanthias, monté sur
un âne, porte sur son dos le bagage de son maître.
XANTHIAS. Dirai-je, mon maître, quelqu'un de ces bons mots
qui ont le privilège de faire toujours rire les spectateurs ?
DIONYSOS. De par Zeus ! tout ce que tu voudras, sauf le mot:
"Je suis éreinté." Garde-toi de le dire ; il m'échauffe la bile.
XANTHIAS. Pas non plus quelque autre facétie ?
DIONYSOS. Si, excepté : "Je suis exténué."
XANTHIAS. Pourquoi ? Ne puis-je dire quelque chose de bien
risible ?
DIONYSOS. De par Zeus ! dis-le sans crainte. J'en excepte
seulement une chose.
XANTHIAS. Laquelle ?
DIONYSOS. De dire, en changeant ton paquet d'épaule, que tu
as envie de chier.
XANTHIAS. Et que, portant moi-même un si lourd fardeau, si
personne ne me soulage, je vais péter.
DIONYSOS. Rien de tout cela, je t'en supplie, sinon quand je
devrai vomir.
XANTHIAS. A quoi bon alors porter tout ce bagage, si je ne fais
rien de ce qu'a l'habitude de faire Phrynichos? Lycis également
et Amipsias introduisent toujours des porteurs de fardeaux dans
leur comédie.
DIONYSOS. N'en fais rien. Quand je vois au théâtre ces sortes
d'inventions, j'en sors plus vieux d'un an.
XANTHIAS. O trois fois malheureuse cette épaule ! Elle est
rompue, et ne dit pas un mot pour rire.
DIONYSOS. N'est-ce pas une honte et le comble de la mollesse,
que moi Dionysos, fils de Stamnios, j'aille à pied et me fatigue,
tandis que je donne à celui-ci une monture, pour qu'il ne souffre
pas et qu'il n'ait pas de fardeau à porter ?
XANTHIAS. Moi, je ne porte rien ?
DIONYSOS. Comment porterais-tu, puisqu'on te porte ?
XANTHIAS. Oui, mais j'ai ceci à porter.
DIONYSOS. Comment ?
XANTHIAS. Et c'est très lourd.
DIONYSOS. Mais ce fardeau que tu portes, n'est-ce pas l'âne
qui le porte ?
XANTHIAS. Non pas certes ce que j'ai et que je porte, de par
Zeus ! non.
DIONYSOS. Comment portes-tu, toi qui es porté par un autre ?
XANTHIAS. Je ne sais, mais cette épaule est brisée.
DIONYSOS. Si tu prétends que l'âne ne te sert de rien, à ton
tour, prends l'âne et porte-le.
XANTHIAS. Malheureux que je suis ! Pourquoi n'étais-je pas au
dernier combat naval ? Je te ferais longuement gémir.
DIONYSOS. Descends, maraud ; je vais m'approcher de cette
porte, où je dois aller d'abord. Enfant, enfant, holà ! enfant !
HÈRACLÈS. Qui a frappé à la porte? Qui que ce soit, il frappe
en vrai centaure. Dis-moi, qu'y a-t-il ?
DIONYSOS. Xanthias !
XANTHIAS. Qu'est-ce ?
DIONYSOS. As-tu remarqué ?
XANTHIAS. Quoi ?
DIONYSOS. Comme il a eu peur de moi.
XANTHIAS. De par Zeus ! tu deviens fou.
HÈRAKLÈS. Par Dèmètèr ! je ne puis m'empêcher de rire. J'ai
beau me mordre les lèvres, il faut que je rie.
DIONYSOS. Mon garçon, avance : j'ai besoin de toi.
HÈRAKLÈS. Oh! je ne suis pas capable d'étouffer mon rire,
quand je vois cette peau de lion par-dessus une robe jaune.
Quelle idée ! Un cothurne, une massue ! Quel amalgame ! En
quel pays as-tu voyagé ?
DIONYSOS. J'ai monté Clisthène.
HÈRAKLÈS. Et tu as combattu sur mer ?
[50] (Διόνυσος) καὶ κατεδύσαμέν γε ναῦς
τῶν πολεμίων δώδεκ τρεῖς καὶ δέκα.
(Ἡρακλῆς) σφώ;
(Διόνυσος) νὴ τὸν Ἀπόλλω.
(Ξανθίας) κᾆτἔγωγἐξηγρόμην.
(Διόνυσος)
καὶ δῆτἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί μοι
τὴν Ἀνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόθος
τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα.
(Ἡρακλῆς) πόθος; πόσος τις;
(Διόνυσος) μικρὸς ἡλίκος Μόλων.
(Ἡρακλῆς) γυναικός;
(Διόνυσος) οὐ δῆτ᾽.
(Ἡρακλῆς) ἀλλὰ παιδός;
(Διόνυσος) οὐδαμῶς.
(Ἡρακλῆς) ἀλλἀνδρός;
(Διόνυσος) ἀπαπαί.
(Ἡρακλῆς)
ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει;
(Διόνυσος)
μὴ σκῶπτέ μὦδέλφ᾽· οὐ γὰρ ἀλλἔχω κακῶς·
τοιοῦτος ἵμερός με διαλυμαίνεται.
(Ἡρακλῆς)
60 ποῖός τις ὦδελφίδιον;
(Διόνυσος) οὐκ ἔχω φράσαι.
ὅμως γε μέντοι σοι διαἰνιγμῶν ἐρῶ.
ἤδη ποτἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους;
(Ἡρακλῆς)
ἔτνους; βαβαιάξ, μυριάκις γἐν τῷ βίῳ.
(Διόνυσος)
ἆρἐκδιδάσκω τὸ σαφὲς τέρᾳ φράσω;
(Ἡρακλῆς)
μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε· πάνυ γὰρ μανθάνω.
(Διόνυσος)
τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πόθος
Εὐριπίδου.
(Ἡρακλῆς) καὶ ταῦτα τοῦ τεθνηκότος;
(Διόνυσος)
κοὐδείς γέ μἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐκ
ἐλθεῖν ἐπἐκεῖνον.
(Ἡρακλῆς) πότερον εἰς Ἅιδου κάτω;
70 (Διόνυσος) καὶ νὴ Δίεἴ τί γἔστιν ἔτι κατωτέρω.
(Ἡρακλῆς) τί βουλόμενος;
(Διόνυσος) δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ.
οἱ μὲν γὰρ οὐκέτεἰσίν, οἱ δὄντες κακοί.
(Ἡρακλῆς) τί δ᾽; οὐκ Ἰοφῶν ζῇ;
(Διόνυσος)
τοῦτο γάρ τοι καὶ μόνον
ἔτἐστὶ λοιπὸν ἀγαθόν, εἰ καὶ τοῦτἄρα·
οὐ γὰρ σάφοἶδοὐδαὐτὸ τοῦθὅπως ἔχει.
(Ἡρακλῆς)
εἶτοὐχὶ Σοφοκλέα πρότερον Εὐριπίδου
μέλλεις ἀναγαγεῖν, εἴπερ ἐκεῖθεν δεῖ σἄγειν;
(Διόνυσος)
οὐ πρίν γἂν Ἰοφῶντ᾽, ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον,
ἄνευ Σοφοκλέους τι ποιεῖ κωδωνίσω.
80 κἄλλως μέν γ᾽ (Εὐριπίδης) πανοῦργος ὢν
κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρἐπιχειρήσειέ μοι·
δεὔκολος μὲν ἐνθάδεὔκολος δἐκεῖ.
(Ἡρακλῆς) Ἀγάθων δὲ ποῦστιν;
(Διόνυσος)
ἀπολιπών μἀποίχεται,
ἀγαθὸς ποιητὴς καὶ ποθεινὸς τοῖς φίλοις.
(Ἡρακλῆς) ποῖ γῆς τλήμων;
(Διόνυσος) ἐς Μακάρων εὐωχίαν.
(Ἡρακλῆς) δὲ Σενοκλέης;
(Διόνυσος) ἐξόλοιτο νὴ Δία.
(Ἡρακλῆς) Πυθάγγελος δέ;
(Ξανθίας)
περὶ ἐμοῦ δοὐδεὶς λόγος
ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα.
(Ἡρακλῆς)
οὔκουν ἕτερἔστἐνταῦθα μειρακύλλια
90 τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν μύρια,
Εὐριπίδου πλεῖν σταδίῳ λαλίστερα.
(Διόνυσος)
ἐπιφυλλίδες ταῦτἐστὶ καὶ στωμύλματα,
χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης,
φροῦδα θᾶττον, ἢν μόνον χορὸν λάβῃ,
ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ.
γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι
ζητῶν ἄν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκοι.
(Ἡρακλῆς) πῶς γόνιμον;
(Διόνυσος)
ὡδὶ γόνιμον, ὅστις φθέγξεται
τοιουτονί τι παρακεκινδυνευμένον,
[50] DIONYSOS. Et nous avons coulé bas douze ou treize
vaisseaux ennemis.
HÈRAKLÈS. Vous ?
DIONYSOS. Oui, par Apollon !
XANTHIAS. Et ensuite je m'éveillai.
DIONYSOS. J'étais sur le vaisseau à lire l'Andromède, quand
un désir soudain vient frapper mon coeur, tout ce qu'il a de plus
violent.
HÈRAKLÈS. Un désir ? De quelle espèce ?
DIONYSOS. Petit comme Molon.
HÉRAKLÈS. D'une femme ?
DIONYSOS. Non.
HÈRAKLÈS. D'un garçon ?
DIONYSOS. Nullement.
HÈRAKLÈS. D'un homme ?
DIONYSOS. Taratata !
HÈRAKLÈS. Tu étais avec Clisthène !
DIONYSOS. Ne me raille pas, frère. Je ne suis pas du tout à
mon aise et ce violent désir me met au supplice.
HÈRAKLÈS. Mais lequel, frère chéri ?
DIONYSOS. Je ne puis le dire. Toutefois je te l'expliquerai par
allusion. As-tu quelquefois eu une envie soudaine de purée ?
HÈRAKLÈS. De la purée? Babaeax ! Dix mille fois dans ma vie.
DIONYSOS. Mon explication est-elle claire ou en faut-il une
autre ?
HÈRAKLÈS. Inutile pour la purée : je comprends parfaitement.
DIONYSOS. Hé bien, c'est le désir qui me consume pour
Euripide.
HÈRAKLÈS. Quoi ! pour un homme mort ?
DIONYSOS. Et pas un mortel ne me détournerait d'aller le
trouver.
HÈRAKLÈS. Chez Hadès, en bas ?
DIONYSOS. Oui, de par Zeus ! et plus bas encore.
HÈRAKLÈS. Que veux-tu ?
DIONYSOS. J'ai besoin d'un bon poète. Il n'y en a plus : ceux
qui vivent sont mauvais.
HÈRAKLÈS. Quoi donc ? Iophon ne vit-il plus ?
DIONYSOS. II ne reste que lui de bon, si toutefois il l'est ; car je
ne sais pas au juste ce qu'il en est réellement.
HÈRAKLÈS. Et Sophocle, supérieur à Euripide, ne peux-tu pas
le faire remonter, s'il faut que tu retires quelqu'un d'ici ?
DIONYSOS. Non, pas avant d'avoir pris lophon à part et de
m'être assuréde ce qu'il fait sans Sophocle. D'ailleurs, Euripide,
en fin matois, fera tous ses efforts pour s'échapper et revenir
avec moi, tandis que l'autre, bonhomme ici, est bonhomme là-bas.
HÈRAKLÈS. Agathon, où est-il ?
DIONYSOS. II m'a quitté ; il est parti : bon poète et regretté de
ses amis.
HÈRAKLÈS. Où est-il, l'infortuné ?
DIONYSOS. Au banquet des Bienheureux.
HÈRAKLÈS. Et Xénoclès ?
DIONYSOS. Qu'il crève, de par Zeus !
HÉRAKLÈS. Et Pythangelos !
XANTHIAS. Et de moi pas un mot ; et mon épaule est brisée
épouvantablement !
HÈRAKLÈS. N'y a-t-il donc pas ici d'autres jouvenceaux,
faiseurs de tragédies, plus que par dix mille, et plus bavards
qu'Euripide de plus de la longueur d'un stade ?
DIONYSOS. Ce sont de frêles rejetons, babillards, orchestres
d'hirondelles, gâte-métier, promptement épuisés, dès qu'ils ont
obtenu un choeur et pissé contre la Muse tragique. Mais un
poète de génie, tu n'en trouveras pas un, en cherchant bien, qui
produise de généreux accents.
HÈRAKLÈS. Que veut dire ce génie ?
DIONYSOS. Le poète de génie est celui qui fait entendre des
expressions hardies, telles que


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005