HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 1200-1299

  Vers 1200-1299

[1200] ἀπὸ ληκυθίου σου τοὺς προλόγους διαφθερῶ.
(Εὐριπίδης) ἀπὸ ληκυθίου σὺ τοὺς ἐμούς;
(Αἰσχύλος) ἑνὸς μόνου.
ποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστἐναρμόττειν ἅπαν,
καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θύλακον,
ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δαὐτίκα.
1205 (Εὐριπίδης) ἰδού, σὺ δείξεις;
(Αἰσχύλος) φημί.
(Διόνυσος) καὶ δὴ χρὴ λέγειν.
(Εὐριπίδης)
Αἴγυπτος, ὡς πλεῖστος ἔσπαρται λόγος,
ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ
Ἄργος κατασχών --
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Διόνυσος)
τουτὶ τί ἦν τὸ ληκύθιον; οὐ κλαύσεται;
1210 λέγἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν.
(Εὐριπίδης)
Διόνυσος, ὃς θύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς
καθαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασσὸν κάτα
πηδᾷ χορεύων“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Διόνυσος) οἴμοι πεπλήγμεθαὖθις ὑπὸ τῆς ληκύθου.
1215 (Εὐριπίδης) ἀλλοὐδὲν ἔσται πρᾶγμα· πρὸς γὰρ τουτονὶ
τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυθον.
οὐκ ἔστιν ὅστις πάντἀνὴρ εὐδαιμονεῖ·
γὰρ πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει βίον,
δυσγενὴς ὤν“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
1220 (Διόνυσος) Εὐριπίδη --
(Εὐριπίδης) τί ἔσθ᾽;
(Διόνυσος)
ὑφέσθαι μοι δοκεῖ·
τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ.
(Εὐριπίδης)
οὐδἂν μὰ τὴν Δήμητρα φροντίσαιμί γε·
νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γἐκκεκόψεται.
(Διόνυσος)
ἴθι δὴ λέγἕτερον κἀπέχου τῆς ληκύθου.
1225 (Εὐριπίδης) ”Σιδώνιόν ποτἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν
Ἀγήνορος παῖς“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Διόνυσος)
δαιμόνιἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν λήκυθον,
ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν.
(Εὐριπίδης) τὸ τί;
ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽;
(Διόνυσος) ἐὰν πείθῃ γἐμοί.
1230 (Εὐριπίδης) οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν
ἵνοὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι ληκύθιον.
Πέλοψ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν
θοαῖσιν ἵπποις“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Διόνυσος)
ὁρᾷς, προσῆψεν αὖθις αὖ τὴν λήκυθον.
1235 ἀλλὦγάθἔτι καὶ νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ·
λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαθήν.
(Εὐριπίδης)
μὰ τὸν Δίοὔπω γ᾽· ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί.
Οἰνεύς ποτἐκ γῆς“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Εὐριπίδης)
ἔασον εἰπεῖν πρῶθὅλον με τὸν στίχον.
1240 ”Οἰνεύς ποτἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν
θύων ἀπαρχάς“--
(Αἰσχύλος) ληκύθιον ἀπώλεσεν.
(Διόνυσος) μεταξὺ θύων; καὶ τίς αὔθὑφείλετο;
(Εὐριπίδης)
ἔα αὐτὸν τᾶν· πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω.
Ζεύς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληθείας ὕπο“--
1245 (Διόνυσος) ἀπολεῖ σ᾽· ἐρεῖ γάρ, ”ληκύθιον ἀπώλεσεν“.
τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου
ὥσπερ τὰ σῦκἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ.
ἀλλἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν θεῶν αὐτοῦ τραποῦ.
[1200] d'un seul petit lécythe je mettrai à néant tes prologues.
EURIPIDE. Toi, mes prologues, d'un seul petit lécythe !
ESCHYLE. D'un seul. Tu fais de façon qu'on peut adapter quoi
que ce soit, "petite toison, petit lékythe, petit sac", à tes iambes :
je le montrerai tout de suite.
EURIPIDE. Voyons ; toi, le montrer ?
ESCHYLE. Je l'affirme.
DIONYSOS. Il faut le prouver : parle.
EURIPIDE. "Egyptos, selon la tradition répandue, accompagné
de ses cinquante fils, faisant voile vers Argos..."
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
EURIPIDE. Qu'est-ce que c'est que ce lécythe ? Ne va-t-on pas le
faire crier ?
DIONYSOS. Récite-lui un autre prologue, afin qu'il voie encore.
EURIPIDE. "Dionysos, qui, armé de thyrses et couvert de peaux
de faon, danse sur le Parnasos, à la lueur des torches..."
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
DIONYSOS, Hélas ! nous voilà de nouveau frappés par le petit
lécythe.
EURIPIDE. Mais cela n'arrivera plus : il ne pourra pas à ce
prologue ajuster son petit lékythe. "Il n'est pas d'homme
heureux en tout point : l'un, issu d'une illustre origine, n'a pas de
quoi vivre; l'autre, d'une basse naissance..."
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
DIONYSOS. Euripide !
EURIPIDE. Qu'y a-t-il ?
DIONYSOS. Je crois qu'il te faut carguer la voile : ce petit
lécythe va souffler violemment.
EURIPIDE. Par Démétér ! je ne m'en ferai pas de souci : à
l'instant même il va être brisé.
DIONYSOS. Allons, dis-en un autre ; mais gare le petit lécythe.
EURIPIDE. « Cadmos, fils d'Agénor, ayant un jour quitté la ville
de Sidon... »
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
DIONYSOS. Ah ! mon pauvre ami, achète ce petit lécythe, pour
qu'il ne gâte pas nos prologues.
EURIPIDE. Eh quoi ! moi, j'achèterais quelque chose de lui ?
DIONYSOS. Oui, si tu m'en crois.
EURIPIDE. Jamais ; j'ai encore à dire beaucoup de prologues,
auxquels il ne ne trouvera pas moyen d'adapter son petit
lékythe. « Pélops, fils de Tantalos, étant venu à Pisa sur de
rapides coursiers... »
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
DIONYSOS. Tu vois, il a encore ajusté son petit lécythe. Allons,
mon bon, cède-le maintenant, à quelque prix que ce soit ; pour
une obole, tu en auras un tout à fait bel et bon.
EURIPIDE. Non, non, de par Zeus ! J'ai encore bien des
prologues. "OEneus dans les champs... »
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
EURIPIDE. Laisse-moi d'abord dire le vers tout entier. "OEneus,
dans les champs, ayant fait une abondante récolte et offert les
prémices... "
ESCHYLE. A perdu son petit lécythe.
DIONYSOS. Pendant le sacrifice ? Et qui donc le lui a enlevé ?
EURIPIDE. Laisse-le, mon cher : qu'il essaie avec celui-ci. «
Zeus, comme on l'a dit en toute vérité... »
DIONYSOS. Tu es perdu; il va dire : « A perdu son petit
lécythe. » Ce lécythe, en effet, est à tes prologues comme un pic
qui s'attache aux yeux. Mais, au nom des dieux, passons à la
partie lyrique.
[1250] (Εὐριπίδης)
καὶ μὴν ἔχω γοἷς αὐτὸν ἀποδείξω κακὸν
μελοποιὸν ὄντα καὶ ποιοῦντα ταὔτἀεί.
(Χορός)
τί ποτε πρᾶγμα γενήσεται;
φροντίζειν γὰρ ἔγωγἔχω,
τίνἄρα μέμψιν ἐποίσει
ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ
1255 καὶ κάλλιστα μέλη ποιήσαντι
τῶν μέχρι νυνί.
θαυμάζω γὰρ ἔγωγὅπῃ
μέμψεταί ποτε τοῦτον
τὸν Βακχεῖον ἄνακτα,
1260 καὶ δέδοιχὑπὲρ αὐτοῦ.
(Εὐριπίδης)
πάνυ γε μέλη θαυμαστά· δείξει δὴ τάχα.
εἰς ἓν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ.
(Διόνυσος)
καὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψήφων λαβών· (διαύλιον προσαυλεῖ τις)
(Εὐριπίδης)
ΦθιῶτἈχιλλεῦ, τί ποτἀνδροδάικτον ἀκούων
1265 ἰὴ κόπον οὐ πελάθεις ἐπἀρωγάν;
Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν.
ἰὴ κόπον οὐ πελάθεις ἐπἀρωγάν;
(Διόνυσος)
δύο σοὶ κόπω Αἰσχύλε τούτω.
1270 (Εὐριπίδης) κύδιστἈχαιῶν Ἀτρέως πολυκοίρανε μάνθανέ μου παῖ.
ἰὴ κόπον οὐ πελάθεις ἐπἀρωγάν;
(Διόνυσος)
τρίτος ᾠσχύλε σοὶ κόπος οὗτος.
(Εὐριπίδης)
εὐφαμεῖτε· μελισσονόμοι δόμον Ἀρτέμιδος πέλας οἴγειν.
1275 ἰὴ κόπον οὐ πελάθεις ἐπἀρωγάν;
κύριός εἰμι θροεῖν ὅδιον κράτος αἴσιον ἀνδρῶν.
ἰὴ κόπον οὐ πελάθεις ἐπἀρωγάν;
(Διόνυσος)
Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὅσον.
ἐγὼ μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι·
1280 ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ.
(Εὐριπίδης)
μὴ πρίν γ᾽ <ἂν> ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν
ἐκ τῶν κιθαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην.
(Διόνυσος) ἴθι δὴ πέραινε, καὶ κόπον μὴ προστίθει.
1285 (Εὐριπίδης) ὅπως Ἀχαιῶν δίθρονον κράτος, Ἑλλάδος ἥβας,
τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ,
Σφίγγα δυσαμεριᾶν πρύτανιν κύνα, πέμπει,
τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ,
σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι θούριος ὄρνις,
1290 τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ,
κυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις,
τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ,
τὸ συγκλινές τἐπΑἴαντι,
1295 τοφλαττοθρατ τοφλαττοθρατ.
(Διόνυσος)
τί τὸφλαττοθραττοῦτἐστίν; ἐκ Μαραθῶνος
πόθεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη;
(Αἰσχύλος)
ἀλλοὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ καλὸν ἐκ τοῦ καλοῦ
ἤνεγκον αὔθ᾽, ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν Φρυνίχῳ
[1250] EURIPIDE. Ah ! je puis démontrer qu'il est un mauvais
compositeur de choeurs, faisant toujours des tautologies.
LE CHOEUR. Comment l'affaire va-t-elle aller ? Je suis inquiet
devoir quel reproche il peut adresser à un poète qui a composé
un si grand nombre de très beaux vers supérieurs à ceux
d'aujourd'hui. Je m'étonne qu'il reprenne rien à ce roi des fètes
bachiques, et je crains pour lui.
EURIPIDE. Oui, d'admirables chants lyriques : on le verra
bientôt. Je vais réunir tous les choeurs en un seul.
DIONYSOS. Et moi j'en compterai les fragments avec ces
cailloux.
EURIPIDE. "Héros de la Phthie, Achille, pourquoi, à la nouvelle
du carnage, hé ! ne cours-tu pas soulager les travaux ? Habitants
des marais, nous honorons Hermès, Dieu de cette race ; hé ! ne
cours-tu pas soulager les travaux? "
DIONYSOS. Cela fait, Eschyle, deux travaux pour toi.
EURIPIDE. "O le plus illustre des Achéens, fils d'Atrée, qui
règnes sur un peuple nombreux, dis-moi; hé ! ne cours-tu pas
soulager les travaux ?... "
DIONYSOS. Eschyle, c'est pour toi le troisième travail.
EURIPIDE. « Silence, Mélissonomes, on va ouvrir le temple
d'Artémis ; hé ! ne cours-tu pas soulager les travaux ? Je puis
rappeler l'heureux et favorable départ de nos guerriers; hé ! ne
cours-tu pas soulager les travaux ? »
DIONYSOS. Zeus Souverain, quelle infinité de travaux ! Je veux
aller aux bains : ces travaux m'ont donné des douleurs
néphrétiques.
EURIPIDE. Attends ; écoute auparavant cet autre chant fixe,
arrangé sur des airs de cithare.
DIONYSOS. Allons, fais vite ; mais n'ajoute pas de travaux.
EURIPIDE. Comment ce couple de rois Achéns, qui règne sur la
jeunesse hellénique... Tophlattothratto phlattothrat, envoie la
Sphinx redoutable, la Chienne puissante, Phlattothratto
phlattothrat, armé de la lance et d'un bras vigoureux. L'oiseau
guerrier, Phlattothratto phlattothrat, livre aux chiens audacieux,
qui traversent les airs, Phlattothratto phlattothrat, le parti qui
incline vers Aîas, Phlattothratto phlattothrat.
DIONYSOS. Qu'est-ce que ce phlattothrat ? Vient-il de
Marathon, ou bien as-tu recueilli les chansons d'un tireur d'eau ?
ESCHYLE. Moi, j'ai ajouté de la beauté à ce qui était beau,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005