Alphabétiquement     [«   »]
τήν 1
τὴν 66
τηνικαῦτα 1
τῆς 33
τητώμενοι 1
τί 17
τι 42
Fréquences     [«    »]
26 τοὺς
30 τούτων
27 φαίνεται
33 τῆς
36
36 τοῦ
37 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

τῆς


Livre, chapitre
[1, 6]   καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε  τῆς   ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν,
[1, 13]   καὶ τὸ θρεπτικὸν ἐατέον, ἐπειδὴ  τῆς   ἀνθρωπικῆς ἀρετῆς ἄμοιρον πέφυκεν. ἔοικε
[1, 9]   τῶν θειοτάτων εἶναι· τὸ γὰρ  τῆς   ἀρετῆς ἆθλον καὶ τέλος ἄριστον
[1, 12]   ἀναφέρεσθαι. μὲν γὰρ ἔπαινος  τῆς   ἀρετῆς· πρακτικοὶ γὰρ τῶν καλῶν
[1, 7]   ἄλλο. φαίνεται δὲ καὶ ἐκ  τῆς   αὐταρκείας τὸ αὐτὸ συμβαίνειν· τὸ
[1, 10]   εἰσὶν αἱ κατ´ ἀρετὴν ἐνέργειαι  τῆς   εὐδαιμονίας, αἱ δ´ ἐναντίαι τοῦ
[1, 13]   οὕτως ἂν βέλτιον καὶ περὶ  τῆς   εὐδαιμονίας θεωρήσαιμεν. δοκεῖ δὲ καὶ
[1, 10]   καὶ εὐμετάβολος· οὔτε γὰρ ἐκ  τῆς   εὐδαιμονίας κινηθήσεται ῥᾳδίως, οὐδ´ ὑπὸ
[1, 12]   ~Διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκεψώμεθα περὶ  τῆς   εὐδαιμονίας πότερα τῶν ἐπαινετῶν ἐστὶν
[1, 4]   ὑπολαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν· περὶ δὲ  τῆς   εὐδαιμονίας, τί ἐστιν, ἀμφισβητοῦσι καὶ
[1, 7]   ἕκαστον αὐτῶν) αἱρούμεθα δὲ καὶ  τῆς   εὐδαιμονίας χάριν, διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες
[1, 10]   δ´ εἰσὶν αἱ ἐνέργειαι κύριαι  τῆς   ζωῆς, καθάπερ εἴπομεν, οὐδεὶς ἂν
[1, 10]   δῆλον ὡς οὐ ποιεῖ ῥοπὴν  τῆς   ζωῆς, τὰ δὲ μεγάλα καὶ
[1, 8]   καθ´ αὑτάς. οὐδὲν δὴ προσδεῖται  τῆς   ἡδονῆς βίος αὐτῶν ὥσπερ
[1, 13]   τιμιωτέρα καὶ βελτίων πολιτικὴ  τῆς   ἰατρικῆς· τῶν δ´ ἰατρῶν οἱ
[1, 6]   οἰκειότερον. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ  τῆς   ἰδέας· εἰ γὰρ καὶ ἔστιν
[1, 6]   οὐδ´ ἄλλο οὐδὲν πλὴν  τῆς   ἰδέας; ὥστε μάταιον ἔσται τὸ
[1, 7]   δὴ τοῦτ´ ἐπὶ πάντων, προστιθεμένης  τῆς   κατὰ τὴν ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς
[1, 2]   δυνάμεων. δόξειε δ´ ἂν  τῆς   κυριωτάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη
[1, 6]   ἐν χιόνι καὶ ψιμυθίῳ τὸν  τῆς   λευκότητος. τιμῆς δὲ καὶ φρονήσεως
[1, 2]   μεῖζόν γε καὶ τελειότερον τὸ  τῆς   πόλεως φαίνεται καὶ λαβεῖν καὶ
[1, 13]   ἕτεροι τοιοῦτοι γεγένηνται. εἰ δὲ  τῆς   πολιτικῆς ἐστὶν σκέψις αὕτη,
[1, 3]   περὶ πᾶν πεπαιδευμένος. διὸ  τῆς   πολιτικῆς οὐκ ἔστιν οἰκεῖος ἀκροατὴς
[1, 9]   τοῖς ἐν ἀρχῇ· τὸ γὰρ  τῆς   πολιτικῆς τέλος ἄριστον ἐτίθεμεν, αὕτη
[1, 8]   εἴπομεν, ἔοικε προσδεῖ– σθαι καὶ  τῆς   τοιαύτης εὐημερίας· ὅθεν εἰς ταὐτὸ
[1, 6]   διαπορῆσαι πῶς λέγεται, καίπερ προσάντους  τῆς   τοιαύτης ζητήσεως γινομένης διὰ τὸ
[1, 13]   δὲ καὶ ἄλλη τις φύσις  τῆς   ψυχῆς ἄλογος εἶναι, μετέχουσα μέντοι
[1, 13]   αὔξεσθαι· τὴν τοιαύτην γὰρ δύναμιν  τῆς   ψυχῆς ἐν ἅπασι τοῖς τρεφομένοις
[1, 13]   ἀργία γάρ ἐστιν ὕπνος  τῆς   ψυχῆς λέγεται σπουδαία καὶ
[1, 13]   τὴν τοῦ σώματος ἀλλὰ τὴν  τῆς   ψυχῆς· καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ
[1, 13]   τὰ ἀριστερὰ παραφέρεται, καὶ ἐπὶ  τῆς   ψυχῆς οὕτως· ἐπὶ τἀναντία γὰρ
[1, 13]   ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον, ἐπὶ δὲ  τῆς   ψυχῆς οὐχ ὁρῶμεν. ἴσως δ´
[1, 13]   καὶ ἀκρατοῦς τὸν λόγον καὶ  τῆς   ψυχῆς τὸ λόγον ἔχον ἐπαινοῦμεν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008