Alphabétiquement     [«   »]
ὅσων 2
ὅταν 2
ὅτε 3
ὅτι 51
ὁτιοῦν 3
οὐ 34
οὗ 4
Fréquences     [«    »]
46 ἐκ
47 τὸν
47 ὡς
51 ὅτι
53 δὴ
56
65 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ὅτι


Livre, Chap.
[53, 24]   Αὔγουστον ὑπερεφρόνησεν, ὥστε καὶ προγράψαι  ὅτι   ἄθραυστον καὶ ὁλόκληρον τῷ διαδόχῳ
[53, 13]   αὐτὰ ὑπέσχετο, καὶ προσενεανιεύσατο εἰπὼν  ὅτι,   ἂν καὶ θᾶττον ἡμερωθῇ, θᾶττον
[53, 10]   οὖν ἔτι τοῦτο εἰπὼν παύσομαι,  ὅτι   ἂν μὲν οὕτω πολιτεύσησθε, αὐτοί
[53, 19]   ὅσοι οὐδ´ ἀκούουσι τὴν ἀρχὴν  ὅτι   γέγονεν. ὅθενπερ καὶ ἐγὼ πάντα
[53, 27]   Γάιος Θοράνιος αἰτίαν ἀγαθὴν ἔσχεν,  ὅτι   δημαρχῶν τὸν πατέρα, καίπερ ἐξελεύθερόν
[53, 3]   τοιάδε· ~ἄπιστα μὲν εὖ οἶδ´  ὅτι   δόξω τισὶν ὑμῶν, πατέρες,
[53, 24]   κίβδηλον καὶ ἐκ τούτου διηλέγχθη  ὅτι   ἐκεῖνόν τε, ὃν τέως ἐκολάκευον,
[53, 16]   ποτε οὕτως αὐτὰ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ´  ὅτι   ἔν τε τῷ Παλατίῳ
[53, 6]   μήτ´ αὖ μωρίαν μου καταγνῶτε,  ὅτι   ἐξόν μοι καὶ ὑμῶν ἄρχειν
[53, 17]   τι καὶ τὸ βραχύτατον μὴ  ὅτι   ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι
[53, 11]   καὶ ἐλέγξαι ἐτόλμων, οἱ μὲν  ὅτι   ἐφοβοῦντο, οἱ δ´ ὅτι οὐκ
[53, 27]   ἔλαβεν, ὡς δὲ ἐγὼ νομίζω,  ὅτι   θολοειδὲς ὂν τῷ οὐρανῷ προσέοικεν.
[53, 25]   τούτῳ καὶ συχνὰ κατειργάσατο, οὐχ  ὅτι   καὶ ἀμείνων τοῦ Αὐγούστου στρατηγὸς
[53, 16]   δὲ τὰ βασίλεια παλάτιον, οὐχ  ὅτι   καὶ ἔδοξέ ποτε οὕτως αὐτὰ
[53, 29]   δὴ Ῥωμαίων οὗτοι, νομίζω δ´  ὅτι   καὶ μόνοι, τοσοῦτον ἐπὶ πολέμῳ
[53, 20]   οὐχ ὅτι τι εἶχεν, ἀλλ´  ὅτι   καὶ προσλαβεῖν ἠθέλησεν, καὶ
[53, 25]   τοῦ Αὐγούστου στρατηγὸς ἦν, ἀλλ´  ὅτι   καταφρονήσαντες αὐτοῦ οἱ βάρβαροι ὁμόσε
[53, 32]   τε τούτῳ ἔπαινον ἔσχε, καὶ  ὅτι   Λούκιον ἀνθ´ ἑαυτοῦ Σήστιον ἀνθείλετο,
[53, 24]   πάντες οἱ πρῶτοι καὶ αὐτὸς  ὅτι   μάλιστα Αὔγουστος ὀργὴν ἔσχε,
[53, 4]   καὶ πάντας ἀνθρώπους εὐδοξίᾳ νικήσειν.  ~ὅτι   μὲν γὰρ πάρεστί μοι διὰ
[53, 24]   χειρὶ ἐπισχεῖν, ἐνδεικνύμενος τοῖς συνοῦσιν  ὅτι   μηδ´ ἀναπνεῦσαί τινι παρόντος αὐτοῦ
[53, 12]   δηλώσει· ταῦτα δὲ οὕτω κατέλεξα,  ὅτι   νῦν χωρὶς ἕκαστον αὐτῶν ἡγεμονεύεται,
[53, 3]   καὶ προσέτι καὶ γιγνώσκω τοῦθ´,  ὅτι   οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα
[53, 9]   καταβιῶναι, ἵνα καὶ ἐκεῖνο εἰδῆτε  ὅτι   οὐ μόνον ἄρχειν ἀλλὰ καὶ
[53, 9]   εὔκλειαν καὶ αὐτὸ τοῦτο οἴσει  ὅτι   οὐ μόνον οὐκ ἐφόνευσά τινα
[53, 4]   αὐτῶν τῶν ἔργων καταμάθητε τοῦθ´,  ὅτι   οὐδ´ ἀπ´ ἀρχῆς δυναστείας τινὸς
[53, 6]   καὶ ἀπραγμοσύνην ὁρῶντες, καὶ προσεκλογιζόμενοι  ὅτι   οὐδὲν πώποτε οὔθ´ ὑπέρογκον οὔθ´
[53, 31]   ἀναλέξασθαι ἠθέλησεν, ἐνδεικνύμενος τοῖς ἀνθρώποις  ὅτι   οὐδένα τῆς ἀρχῆς διάδοχον καταλελοιπὼς
[53, 11]   μὲν ὅτι ἐφοβοῦντο, οἱ δ´  ὅτι   οὐκ ἐβούλοντο. ὅθενπερ καὶ πιστεύειν
[53, 3]   λέγοντος πιστεύειν βούλεται, καὶ μάλισθ´  ὅτι   πᾶς παντὶ τῷ ὑπερέχοντι φθονῶν
[53, 20]   τε ἐπὶ μέγα αὐξήσοι καὶ  ὅτι   πᾶσαν τὴν πόλιν ὑποχειρίαν ἕξοι
[53, 32]   ἐπισχεῖν τε τοῦτο αὖθις, ὅπως  ὅτι   πλεῖστοι ὑπατεύωσιν, ἠθέλησε, καὶ ἔξω
[53, 27]   προσαγορεύεται δὲ οὕτω τάχα μὲν  ὅτι   πολλῶν θεῶν εἰκόνας ἐν τοῖς
[53, 7]   αὐτῶν ἤμελλον) ἀλλ´ ἵνα εἰδῆτε  ὅτι   πολλῶν καὶ μεγάλων ἔς τε
[53, 8]   γεγονέναι. μὴ μέντοι μηδ´ ὑποπτεύσῃ  ὅτι   προέσθαι τε ὑμᾶς καὶ πονηροῖς
[53, 26]   Μᾶρκος Οὐινίκιος Κελτῶν τινας μετελθών,  ὅτι   Ῥωμαίους ἄνδρας ἐς τὴν χώραν
[53, 20]   προστρεπόμενοι τὸν κρατοῦντα λέγειν εἰώθαμεν  ὅτι   σοι καθωσιώμεθα" καὶ μὲν
[53, 27]   Σερουίλιος ὄνομα καὶ αὐτὸς ἔλαβεν,  ὅτι   στρατηγῶν ἄρκτους τε τριακοσίας καὶ
[53, 12]   δὲ δὴ λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα,  ὅτι   τὰ μὲν ὕστερον αὐτῶν προσεκτήθη,
[53, 23]   ἄλλων ἁπάντων ἐτιμᾶτο (αἴτιον δὲ  ὅτι   τὰ φιλανθρωπότατα καὶ τὰ εὐκλεέστατα
[53, 20]   καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ μάντεις  ὅτι   τε ἐπὶ μέγα αὐξήσοι καὶ
[53, 6]   ἐπ´ ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον σεμνυναίμην,  ὅτι   τὴν μοναρχίαν μήτε ἐκεῖνος καίτοι
[53, 20]   ἴσου τῷ υἱεῖ καταλείψειν, οὐχ  ὅτι   τι εἶχεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ
[53, 13]   ἀποκτεῖναι ἐξεῖναι νενόμισται· οὐ γὰρ  ὅτι   τοῖς βουλευταῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς
[53, 30]   ἑαυτῷ καὶ τοῖς ὁμοτέχνοις, οὐχ  ὅτι   τοῖς τότε οὖσιν ἀλλὰ καὶ
[53, 31]   μέντοι καὶ πάνυ πάντες αὐτοῦ  ὅτι   τὸν Μάρκελλον καὶ ὡς γαμβρὸν
[53, 13]   χρωμένους, καὶ ἀνθυπάτους καλεῖσθαι μὴ  ὅτι   τοὺς δύο τοὺς ὑπατευκότας ἀλλὰ
[53, 7]   ἔργῳ παραβαλεῖν ἐστιν ἄξιον, οὔθ´  ὅτι   τοὺς ἐμφυλίους πολέμους καὶ μεγίστους
[53, 33]   τοῦ θανάτου τοῦ Μαρκέλλου ἔσχεν,  ὅτι   τῶν υἱέων αὐτῆς προετετίμητο· ἐς
[53, 16]   ἰσχυρῶς Ῥωμύλος ὀνομασθῆναι, αἰσθόμενος δὲ  ὅτι   ὑποπτεύεται ἐκ τούτου τῆς βασιλείας
[53, 7]   ὄντων ἐπὶ τούτῳ μάλιστα ἀγαλλόμεθα  ὅτι,   ὧν ἕτεροι καὶ βιαζόμενοί τινας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006