Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτους 1
τοσούτῳ 1
Τότε 1
τότε 28
τοῦ 137
τοῦθ´ 3
τούς 12
Fréquences     [«    »]
27 ἀλλ´
26 οὖν
28 οὕτω
28 τότε
29 δ´
30 ἀλλὰ
30
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τότε


Livre, Chap.
[53, 16]   ὡς καὶ τὴν ἡγεμονίαν αὖθις  τότε   ἀνανεούμενοι· καὶ τοῦτο καὶ νῦν
[53, 28]   μὲν οὖν τῇ πόλει ταῦτα  τότε   ἄξια μνήμης ἐγένετο· ~οἱ δὲ
[53, 14]   ἀλλ´ ἐπειδὴ ταχὺ ἐπαύσατο, ἀρκέσει  τότε   αὐτὸ λεχθῆναι. ~περὶ μὲν οὖν
[53, 26]   καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς  τότε   γενομένοις· ἐπεὶ δ´ οὐκ ἠθέλησεν
[53, 1]   καὶ τοὺς πεντεκαίδεκα ἄνδρας καλουμένους·  τότε   δὲ καὶ γυμνικὸς ἀγὼν σταδίου
[53, 29]   καί τινα καὶ χωρία ἀπέβαλλον·  τότε   δὲ συμμάχῳ τῇ νόσῳ αὐτῶν
[53, 31]   ἐκέλευσε. ~ταῦτα μὲν ὕστερον ἔπραξε,  τότε   δὲ σωθεὶς τὰς διαθήκας ἐσήνεγκε
[53, 24]   τε, ὃν τέως ἐκολάκευον, οὕτω  τότε   διέθηκαν ὥστε καὶ αὐτοχειρίᾳ ἀποθανεῖν
[53, 22]   ἐπεμελήθη. καὶ μὲν εὐθὺς  τότε   ἐγένετο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ
[53, 12]   ἐν τῇ τοῦ Καίσαρος μερίδι  τότε   ἐγένοντο· ὕστερον γὰρ τὴν μὲν
[53, 15]   ἐκείνοις καὶ τοῖς ἄλλοις δίδοσθαι  τότε   ἐνομίσθη. τὸ μὲν γὰρ πάλαι
[53, 12]   προσεκτήθη, τὰ δέ, εἰ καὶ  τότε   ἤδη ἐκεχείρωτο, ἄλλ´ οὔτι γε
[53, 32]   πολέμοις συστρατεύσαντα, καὶ ἔτι καὶ  τότε   καὶ μνημονεύοντα αὐτοῦ καὶ εἰκόνας
[53, 24]   τὰ παθήματα φυλάσσονται, ὥστε καὶ  τότε   Μᾶρκος Ἐγνάτιος Ῥοῦφος ἀγορανομήσας, καὶ
[53, 22]   αὐτοκράτωρ ἐπίκοινον ἀεὶ χρῶνται;  τότε   μὲν δὴ ταῦτα Αὔγουστος
[53, 33]   τι πρὸ τῶν τοιούτων προσημαίνεσθαι,  τότε   μὲν λύκος τε ἐν τῷ
[53, 16]   τὸν δρύινον ὑπὲρ αὐτῶν ἀρτᾶσθαι,  τότε   οἱ ὡς καὶ ἀεὶ τούς
[53, 5]   καὶ ἐμοῦ, καίπερ νέου ἔτι  τότε   ὄντος, καὶ χρείαν σχεῖν καὶ
[53, 33]   ~καί μοι δοκεῖ ταῦθ´ οὕτω  τότε   οὐκ ἐκ κολακείας ἀλλ´ ἐπ´
[53, 30]   τοῖς ὁμοτέχνοις, οὐχ ὅτι τοῖς  τότε   οὖσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔπειτα
[53, 1]   ἐδίδοτο. ἐν δ´ οὖν τῷ  τότε   παρόντι τά τε ἄλλα ὥσπερ
[53, 14]   τινὰ προσέταξαν. ταῦτα μὲν οὕτω  τότε   περὶ τοὺς βουλευτὰς τούς γε
[53, 27]   τῆς νόσου ἐν τῇ Ῥώμῃ  τότε   ποιῆσαι δι´ ἐκείνου καὶ ἀπὼν
[53, 19]   ~ἡ μὲν οὖν πολιτεία οὕτω  τότε   πρός τε τὸ βέλτιον καὶ
[53, 15]   ἐς τὰ ξενικὰ ἀποστέλλει, ὥσπερ  τότε   πρὸς τοῦ αὐτοῦ Καίσαρος ἐνομίσθη·
[53, 20]   αὐτῷ σημεῖον οὐ σμικρὸν εὐθὺς  τότε   τῆς νυκτὸς ἐπεγένετο· γὰρ
[53, 27]   Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί τε ἐν τῷ  τότε   χρόνῳ καὶ λίπα ἀσκεῖν μάλιστα
[53, 16]   μηνῶν ἐπανιέναι. ~ταῦτα μὲν οὕτω  τότε   ὥς γε εἰπεῖν διετάχθη· τῷ




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006