Alphabétiquement     [«   »]
Ταῦρος 1
Ταύρῳ 1
ταῦτ´ 6
ταῦτα 25
ταῦτά 5
ταύτῃ 1
ταύτην 1
Fréquences     [«    »]
25 αὐτῷ
25 πάντα
25 τὰς
25 ταῦτα
26 μετὰ
26 οὖν
27 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ταῦτα


Livre, Chap.
[53, 16]   διὰ τοῦτο καὶ οἱ μετὰ  ταῦτα   αὐτοκράτορες, καίτοι μηκέτ´ ἐς τακτὸν
[53, 23]   μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο,  ταῦτα   δὲ ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ
[53, 12]   διέξοδος τοῦ λόγου δηλώσει·  ταῦτα   δὲ οὕτω κατέλεξα, ὅτι νῦν
[53, 15]   τῶν μὲν δὴ οὖν βουλευόντων  ταῦτα   ἔχεται, ἐκ δὲ δὴ τῶν
[53, 12]   στρατιώτας τρέφῃ. καὶ ἐνομίσθη διὰ  ταῦτα   μὲν Ἀφρικὴ καὶ
[53, 11]   δὲ ἐπίστευόν σφισι, καὶ διὰ  ταῦτα   καὶ ἐθαύμαζον ὁμοίως ἀμφότεροι, οἱ
[53, 1]   ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐγένετο. καὶ  ταῦτα   καὶ ἐπὶ πλείους ἡμέρας ἐπράχθη,
[53, 8]   αὐτῶν ἐπιβουλὰς προορῶμαι. καὶ διὰ  ταῦτα   καὶ ἰδιωτεῦσαι μᾶλλον εὐκλεῶς
[53, 9]   τινὰ ἀνηρτημένα διοικοῖτο. ~δι´ οὖν  ταῦτα   καὶ ἱκετεύω καὶ δέομαι πάντων
[53, 20]   καὶ ἐκείνους τε καὶ μετὰ  ταῦτα   καὶ τοὺς λοιπούς, κατά τε
[53, 25]   τινα ἔλαβε, καὶ Τίτος μετὰ  ταῦτα   Καρίσιος τήν τε Λαγκίαν τὸ
[53, 28]   πάνθ´ ὅσα ἀβουλοίη μὴ πράττῃ.  ταῦτα   μὲν ἀποδημοῦντι ἔτ´ αὐτῷ ἐψηφίσθη,
[53, 17]   τῶν ἀεὶ δημαρχούντων λαμβανόντων, προβαίνει.  ταῦτα   μὲν ἐκ τῆς δημοκρατίας, ὥς
[53, 13]   τοῦθ´ ὑπάρχει, καὶ ἐκεῖνο συγκεχώρηται.  ταῦτα   μὲν οὖν οὕτως ἔχει, ῥαβδούχοις
[53, 14]   τῶν βουλευτῶν ἔθνη τινὰ προσέταξαν.  ταῦτα   μὲν οὕτω τότε περὶ τοὺς
[53, 16]   ἀλλ´ ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἐπανιέναι.  ~ταῦτα   μὲν οὕτω τότε ὥς γε
[53, 31]   τῶν τελούντων αὐτὰ τίθεσθαι ἐκέλευσε.  ~ταῦτα   μὲν ὕστερον ἔπραξε, τότε δὲ
[53, 22]   ἀεὶ χρῶνται; τότε μὲν δὴ  ταῦτα   Αὔγουστος ἔπραξε, καὶ ἐξώρμησε
[53, 25]   ὑπ´ αὐτοῦ οὖσαν. δι´ οὖν  ταῦτα   Αὔγουστος (ἤδη δὲ ἔνατον
[53, 7]   ὑπὲρ ἄνθρωπόν ἐστιν. λέγω δὲ  ταῦτα   οὐκ ἄλλως ἐπικομπῶν (οὐδὲ γὰρ
[53, 27]   ἀνδριάντας ἔστησε. καὶ ἐγίγνετο γὰρ  ταῦτα   οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τῷ Ἀγρίππᾳ
[53, 19]   ὁμοίως τοῖς πρόσθεν τὰ μετὰ  ταῦτα   πραχθέντα λεχθῆναι δύναται. πρότερον μὲν
[53, 16]   ἐκείνου ἀπεκέκριτο, ἔργῳ δὲ καὶ  ταῦτα   πρὸς τὴν γνώμην αὐτοῦ ἀνηλίσκετο)
[53, 28]   ἐν μὲν οὖν τῇ πόλει  ταῦτα   τότε ἄξια μνήμης ἐγένετο· ~οἱ
[53, 32]   ὅσα ἔτη γενήσεσθαι. διατάξας δὲ  ταῦτα   ὡς ἕκαστα, ἀπεῖπε τὴν ὑπατείαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006