Alphabétiquement     [«   »]
ἐρωτηθέντα 1
ἐρωτήσας 1
Ἐς 1
ἐς 32
ἐσεῖσθαι 1
ἐσεῖταί 1
ἔσεσθαι 2
Fréquences     [«    »]
30 δέ
30 ἐπὶ
31 κατὰ
32 ἐς
32
32 φησι
36 ἔφη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

ἐς


Livre, par.
[1, 85]   ἑτάρου τινός· εἶτ' ἀποκλινθεὶς παιδὸς  ἐς   ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον. Ἐποίησε
[1, 103]   ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα πτηνὸς  ἐς   ἀθανάτους ἥρπασεν ὦκα δόναξ. Οὗτος
[1, 43]   τῶν κεῖθι ἱστορίην, πλώσαντες δὲ  ἐς   Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες τοῖς ἐκείνῃ ὅσοι
[1, 39]   ὅρη. Ἔστι καὶ παρ' ἡμῖν  ἐς   αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
[1, 50]   δ' ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται·  ἐς   δὲ μονάρχου δῆμος ἀιδρίῃ δουλοσύνην
[1, 33]   πόντῳ, ἐκ πόλιος πέμψητε καὶ  ἐς   δόμον ἀνδρὸς ἵκηται, ὃς σοφὸς
[1, 44]   ~Σὺ μέντοι χωροφιλέων ὀλίγα φοιτέεις  ἐς   Ἰωνίην, οὐδέ σε ποθὴ ἴσχει
[1, 99]   ἐλθόντας εὑρεῖν. Ἀξοῦντί τε καὶ  ἐς   Κόρινθον ταὶ ἐμαὶ ἐπιστολαί. Ἐγὼν
[1, 111]   δοῦναι αὐτῷ καὶ ναῦν τὴν  ἐς   Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν. δὲ
[1, 43]   Ἀθηναῖος, εἰ πλώσαντες μὲν  ἐς   Κρήτην κατὰ τὴν τῶν κεῖθι
[1, 113]   δὲ μὴ ἀλᾶσθαι, ἀλλ' ἕρπε  ἐς   Κρήτην ποθ' ἁμέ. Τουτᾶ γὰρ
[1, 100]   οὐδὲν ὑπεκρινάμην· ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν  ἐς   λήιον, τοὺς ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων
[1, 81]   Πιττακὸς Κροίσῳ. Κέλεαί με ἱκνέεσθαι  ἐς   Λυδίην, ὅπως σοι τὸν ὄλβον
[1, 49]   βαιὸς χρόνος ἀστοῖς, δείξει, ἀληθείης  ἐς   μέσον ἐρχομένης. ~Τὰ δὲ περὶ
[1, 80]   Τὴν δ' ὀλίγην ὡς κεῖνος  ἐς   οἰκίον ἤγετο νύμφην, οὕτω καὶ
[1, 99]   καὶ ἄσμενοι ὄψονται Κορίνθιοι φοιτεῦντας  ἐς   οἶκον τὸν Περιάνδρου. ~Περίανδρος Προκλεῖ.
[1, 43]   ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιτρέπειν χρῆμα  ἐς   οὐδὲν ὄφελος. Εἰ δή τοι
[1, 63]   ἀστάχυες. Ψυχὴν δ' ἄξονες εὐθὺς  ἐς   οὐρανὸν ἤγαγον· εὖ γὰρ θῆκε
[1, 113]   κατασχέθῃ τὰν πόλιν, οὐ μὰν  ἐς   παῖδας τήνω ἔλπομαι τὸ κράτος
[1, 44]   δέ τοι καὶ Βίης ἥκειν  ἐς   Πριήνην· σὺ δὲ εἰ προσηνέστερόν
[1, 47]   ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν. Εἶτα· Ἴομεν  ἐς   Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου ἱμερτῆς
[1, 99]   ὑμῶν ἁλία παρὰ τὸν Λυδὸν  ἐς   Σάρδεις. Ἤδη ὦν μὴ ὀκνεῖτε
[1, 105]   Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. Ἥκω γοῦν  ἐς   Σάρδεις, πρὸ μεγάλου ποιούμενος ἐν
[1, 81]   Οὐδέν τε πλέον ἄμμιν ἱκομένοις  ἐς   Σάρδις· χρυσοῦ γὰρ οὐ δεύμεθα,
[1, 122]   τοῖσιν οἰκιήτῃσιν, ἐπήν με καταθάψωσιν,  ἐς   σὲ τὴν γραφὴν ἐνέγκαι. Σὺ
[1, 105]   δέομαι, ἀλλ' ἀπόχρη με ἐπανήκειν  ἐς   Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. Ἥκω γοῦν
[1, 43]   ἢν κελεύῃς, παρὰ σὲ ἀφίξομαι  ἐς   Σῦρον. γὰρ ἂν φρενήρεες
[1, 122]   κακοῦ. Καὶ προεῖπα αὐτοῖσι ἥκειν  ἐς   τὴν ὑστεραίην ἐπὶ τὰς Φερεκύδεω
[1, 43]   μὲν γνώμη τοι δικαίη  ἐς   τὸ ξυνὸν καταθέσθαι γραφὴν
[1, 45]   μακρὸν ἂν εἴη διεξιέναι, καὶ  ἐς   τοὺς ἄξονας κατέθετο. ~Τὸ δὲ
[1, 43]   λόγους ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων  ἐς   τοὺς Ἕλληνας φαίνειν. Καὶ τάχα
[1, 121]   Φερεκύδην ὃν τίκτει ποτὲ Σύρος  ~ἐς   φθεῖρας λόγος ἐστὶν ἀλλάξαι τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007