Alphabétiquement     [«   »]
εἴτε 3
Εἴτε 2
εἶχε 1
ἐκ 29
Ἐκ 2
ἑκάστῃ 1
ἑκάστη 1
Fréquences     [«    »]
28 ἀλλὰ
28 τούτων
28 τῷ
29 ἐκ
29 φύσιν
30 ὥσπερ
31 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

ἐκ


Livre, Pages
[1, 1253]   καὶ νῦν ἔτι τὰ ἔθνη·  ἐκ   βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον· πᾶσα γὰρ
[1, 1254]   τῶν συμφερόντων ἐστί, καὶ εὐθὺς  ἐκ   γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ μὲν
[1, 1259]   γένη· πολλὰ γὰρ εἴδη τῶν  ἐκ   γῆς μεταλλευομένων ἔστιν. Εἰσὶ δὲ
[1, 1258]   θάλατταν ἄλλο τι)  ἐκ   δὲ τούτων, ὡς δεῖ ταῦτα
[1, 1261]   γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων,  ἐκ   δὲ τῶν παίδων οἱ κοινωνοὶ
[1, 1254]   κοινόν, εἴτε ἐκ συνεχῶν εἴτε  ἐκ   διῃρημένων, ἐν ἅπασιν ἐμφαίνεται τὸ
[1, 1255]   εἶναι δοκοῦντας δούλους εἶναι καὶ  ἐκ   δούλων, ἐὰν συμβῇ πραθῆναι ληφθέντας.
[1, 1254]   οἰκία συνέστηκεν· οἰκία δὲ τέλειος  ἐκ   δούλων καὶ ἐλευθέρων. Ἐπεὶ δ'
[1, 1256]   ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ  ἐκ   θηρίων γίνεσθαι θηρίον, οὕτω καὶ
[1, 1257]   τῆς κατὰ φύσιν αὐταρκείας ἦνν·  ἐκ   μέντοι ταύτης ἐγένετ' ἐκείνη κατὰ
[1, 1259]   δὲ τόκος γίνεται νόμισμα  ἐκ   νομίσματος) ὥστε καὶ μάλιστα παρὰ
[1, 1253]   βίους τῶν θεῶν. δ'  ἐκ   πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις,
[1, 1253]   Κρὴς ὁμοκάπους. δ'  ἐκ   πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία πρώτη χρήσεως
[1, 1254]   τι τούτων ἔργον) Ὅσα γὰρ  ἐκ   πλειόνων συνέστηκε καὶ γίνεται ἕν
[1, 1252]   γενέσεως ἕνεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ  ἐκ   προαιρέσεως, ἀλλ' ὥσπερ καὶ ἐν
[1, 1254]   γίνεται ἕν τι κοινόν, εἴτε  ἐκ   συνεχῶν εἴτε ἐκ διῃρημένων, ἐν
[1, 1258]   σημεῖον. ~(Πορισθέντος οὖν ἤδη νομίσματος  ἐκ   τῆς ἀναγκαίας ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος
[1, 1254]   καὶ τὸ ἀρχόμενον, καὶ τοῦτο  ἐκ   τῆς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς
[1, 1259]   φασιν αὐτὸν ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην  ἐκ   τῆς ἀστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος
[1, 1257]   πάντων, ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον  ἐκ   τοῦ κατὰ φύσιν, τῷ τὰ
[1, 1254]   δούλου καὶ τίς δύναμις,  ἐκ   τούτων δῆλον· γὰρ μὴ
[1, 1257]   ἔοικεν γ' ἀληθινὸς πλοῦτος  ἐκ   τούτων εἶναι. γὰρ τῆς
[1, 1257]   γεωργικός. Οἱ δὲ καὶ μιγνύντες  ἐκ   τούτων ἡδέως ζῶσι, προσαναπληροῦντες τὸν
[1, 1259]   ἄλλοις περὶ ἄλλων, ταῦτα μὲν  ἐκ   τούτων θεωρείτω ὅτῳ ἐπιμελές· ἔτι
[1, 1256]   βιασθεῖσι, τοὐναντίον) Φανερὸν δὲ καὶ  ἐκ   τούτων ὅτι οὐ (αὐτόν ἐστι
[1, 1254]   καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ  ἐκ   τῶν γινομένων καταμαθεῖν. Τὸ γὰρ
[1, 1259]   μετὰ δὲ ταῦτα ὡς ἀφίκοντο  ἐκ   τῶν ἐμπορίων οἱ ἔμποροι, ἐπώλει
[1, 1259]   νομίσματος συνεπρίατο πάντα τὸν σίδηρον  ἐκ   τῶν σιδηρείων, μετὰ δὲ ταῦτα
[1, 1254]   Τὸ δὲ ζῷον πρῶτον συνέστηκεν  ἐκ   ψυχῆς καὶ σώματος, ὧν τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006