Alphabétiquement     [«   »]
τάττουσιν 1
ταῦθ´ 1
ταῦτ´ 2
ταῦτα 18
ταύταις 1
ταύτας 2
ταύτῃ 3
Fréquences     [«    »]
18 δῆλον
18 οἱ
17 τοῦτο
18 ταῦτα
19 ἀλλὰ
19 δι´
19 καθάπερ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

ταῦτα


Livre, chapitre
[1, 4]   δ´ ᾤοντο παρὰ τὰ πολλὰ  ταῦτα   ἀγαθὰ ἄλλο τι καθ´ αὑτὸ
[1, 6]   καὶ ἡδοναί τινες καὶ τιμαί;  ταῦτα   γὰρ εἰ καὶ δι´ ἄλλο
[1, 12]   τὸν θεὸν καὶ τἀγαθόν· πρὸς  ταῦτα   γὰρ καὶ τἆλλα ἀναφέρεσθαι.
[1, 4]   μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν γνωρίμων,  ταῦτα   δὲ διττῶς· τὰ μὲν γὰρ
[1, 13]   εἶναι, τὸ δὲ λόγον ἔχον.  ταῦτα   δὲ πότερον διώρισται καθάπερ τὰ
[1, 8]   τις εἶναι δοκεῖ, τοῖς δὲ  ταῦτα   τούτων τι μεθ´ ἡδονῆς
[1, 7]   οὕτω καὶ ἀνθρώπου παρὰ πάντα  ταῦτα   θείη τις ἂν ἔργον τι;
[1, 7]   λόγου, σπουδαίου δ´ ἀνδρὸς εὖ  ταῦτα   καὶ καλῶς, ἕκαστον δ´ εὖ
[1, 8]   εὐδαιμονία, καὶ οὐ διώρισται  ταῦτα   κατὰ τὸ Δηλιακὸν ἐπίγραμμα· κάλλιστον
[1, 6]   τῶν ἐναντίων κωλυτικὰ διὰ  ταῦτα   λέγεσθαι καὶ τρόπον ἄλλον. δῆλον
[1, 4]   ἀποδεκτέον, καὶ τί προτιθέμεθα, πεφροιμιάσθω  ταῦτα.   Λέγωμεν δ´ ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα
[1, 6]   δὴ ἐν ἄλλῳ. ἀλλ´ ἴσως  ταῦτα   μὲν ἀφετέον τὸ νῦν· ἐξακριβοῦν
[1, 12]   σωματικῶν καὶ τῶν ψυχικῶν. ἀλλὰ  ταῦτα   μὲν ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν τοῖς
[1, 6]   πολλοὶ λόγοι πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται.  ~ταῦτα   μὲν οὖν ἀφείσθω. Τὸ δὲ
[1, 7]   πρακτὸν ἀγαθόν, εἰ δὲ πλείω,  ταῦτα.   μεταβαίνων δὴ λόγος εἰς
[1, 10]   καὶ δυστυχίαι. ἀπορίαν δὲ καὶ  ταῦτα   παρέχει· τῷ γὰρ μακαρίως βεβιωκότι
[1, 8]   τὸ τυχεῖν. ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει  ταῦτα   ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις· ταύτας δέ,
[1, 6]   καθ´ αὑτά, θάτερα δὲ διὰ  ταῦτα.   χωρίσαντες οὖν ἀπὸ τῶν ὠφελίμων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008