Alphabétiquement     [«   »]
ἐγγραφέντων 1
ἐγγυτέρω 1
Ἐγένετο 2
ἐγένετο 27
ἐγενήθη 1
ἐγένοντο 6
ἔγημε 1
Fréquences     [«    »]
27 βασιλεὺς
26 Λεύκιον
26 πλῆθος
27 ἐγένετο
27 Ἐπὶ
27 πολεμίους
28 πόλεων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἐγένετο


Livre, Chap.
[15, 58]   προσηγορίας. ~Ἡ δ' οὖν στάσις  ἐγένετο   διὰ τοιαύτας αἰτίας. Τῆς πόλεως
[15, 72]   τοῦτο πρῶτον αὐτοῖς παράδοξον εὐτύχημα  ἐγένετο·   ἔπεσον γὰρ Αρκάδων μὲν ὑπὲρ
[15, 74]   μὲν ἐτίμησεν, αὐτὸς δὲ περιχαρὴς  ἐγένετο   καὶ τοῖς θεοῖς εὐαγγέλια θύσας
[15, 75]   ἀναρχία διά τινας πολιτικὰς στάσεις  ἐγένετο,   κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα Αλέξανδρος
[15, 1]   τῆς Ρώμης ὑπὸ Γαλατῶν, ἥτις  ἐγένετο   κατὰ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς
[15, 13]   δὲ ταῦτα τῶν Μολοττῶν ἀντιταττομένων  ἐγένετο   μάχη καρτερά, καθ' ἣν νικήσαντες
[15, 80]   δυνάστου μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ὑποστάντος,  ἐγένετο   μάχη καρτερά, καθ' ἣν
[15, 62]   δύναμιν Λακεδαιμονίων ἐκ τῆς πόλεως  ἐγένετο   μάχη καρτερά, καθ' ἣν
[15, 77]   δὲ Ηλείων βοηθησάντων τοῖς φυγάσιν  ἐγένετο   μάχη πλησίον τοῦ Λασίωνος, καὶ
[15, 40]   ὀχυρὸν καὶ πλῆθος μισθοφόρων ἀθροισάντων,  ἐγένετο   μάχη πρὸς τοὺς ἐκ τῆς
[15, 72]   δὲ χρόνον Λακεδαιμονίοις πρὸς Αρκάδας  ἐγένετο   μεγάλη μάχη, ἐν ἐνίκησαν
[15, 34]   ναυτικῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς  ἐγένετο   μεγάλη ναυμαχία μεταξὺ Νάξου καὶ
[15, 53]   πολισματίων χειρωσάμενος δέκα τριήρων ἐγκρατὴς  ἐγένετο.   (Μετὰ δὲ ταῦτα καταντήσας εἰς
[15, 3]   τῶν ἄλλων ἡγεμόνων γενναίως ὑποστάντων,  ἐγένετο   ναυμαχία καρτερά, καθ' ἣν
[15, 32]   ἀδεῶς καὶ πολλῶν λαφύρων ἐγκρατὴς  ἐγένετο.   ~Οἱ δὲ συνόντες τῷ Αγησιλάῳ
[15, 95]   παράδοξος εὐημερία περὶ τὸν Αλέξανδρον  ἐγένετο.   Οὐ μόνον γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους
[15, 56]   τοῦ δὲ παραγγέλλοντος ἡγεμόνος τετελευτηκότος,  ἐγένετο   παντελὴς τροπὴ τοῦ στρατοπέδου. (Οἱ
[15, 66]   εἰκοσαετῆ πόλεμον. δ' ὕστατος  ἐγένετο   πόλεμος αὐτοῖς σεισμοῦ μεγάλου γενομένου·
[15, 91]   τούτῳ καὶ κατὰ τὴν Καππαδοκίαν  ἐγένετο   προδοσία, καθ' ἣν ἴδιόν τι
[15, 91]   ξενολογίαν, δισμυρίοις στρατιώταις ἐνιαύσιον μισθόν,  ἐγένετο   προδότης τῶν πιστευσάντων. Ὑπολαβὼν γὰρ
[15, 57]   ἐν τῇ πόλει τῶν Αργείων  ἐγένετο   στάσις καὶ φόνος τοσοῦτος, ὅσος
[15, 61]   δ' Αθήνησι Λυσιστράτου παρὰ Ρωμαίοις  ἐγένετο   στάσις, τῶν μὲν οἰομένων δεῖν
[15, 76]   πλούτοις, καὶ τὸ σύνολον ἐνάμιλλος  ἐγένετο   ταῖς πρωτευούσαις πόλεσιν. (Ἅμα δὲ
[15, 52]   συνέσει διαφέρειν μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος  ἐγένετο   τῇ πατρίδι. Εὐθὺς γὰρ προαγαγὼν
[15, 35]   Εἰ δὲ μὴ περὶ ταύτην  ἐγένετο   τὴν ἐπιμέλειαν, ῥᾳδίως ἂν ἅπαντα
[15, 81]   οὗ προεμβαλὼν τοῖς Σπαρτιάταις ἀρχηγὸς  ἐγένετο   τῆς νίκης. ἐν δὲ ταῖς
[15, 17]   τόπος νεκρῶν ἐπληρώθη. (Τοσοῦτος δ'  ἐγένετο   φόνος, μνησικακούντων τῶν Φοινίκων, ὥστε




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005