Alphabétiquement     [«   »]
βασιλεῖς 2
βασιλεύειν 1
βασιλεύοντας 1
βασιλεὺς 27
βασιλεύς 4
βασιλεύσας 2
βασιλεύων 2
Fréquences     [«    »]
26 αὐτῷ
26 Λεύκιον
26 πλῆθος
27 βασιλεὺς
27 ἐγένετο
27 Ἐπὶ
27 πολεμίους
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

βασιλεὺς


Livre, Chap.
[15, 3]   Εὐαγόρᾳ σίτου πλῆθος ἱκανὸν  βασιλεὺς   Ακορις ἐκ τῆς Αἰγύπτου παρεκόμισε,
[15, 8]   δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος. (Ὁ δὲ  βασιλεὺς   ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν καὶ πιστεύσας
[15, 76]   τούτοις πραττομένοις τῶν Περσῶν  βασιλεὺς   ἀποστείλας πρέσβεις ἔπεισε τοὺς Ελληνας
[15, 91]   τῷ στρατηγεῖν σύνεσιν· δὲ  βασιλεὺς   Αρταξέρξης πυθόμενος τὴν στρατηγίαν τοῦ
[15, 15]   ἔπεσε δὲ καὶ Μάγων  βασιλεὺς   αὐτῶν ἀγωνισάμενος λαμπρῶς. (Οἱ δὲ
[15, 33]   πολιτῶν, ἐν οἷς καὶ  βασιλεὺς   αὐτῶν Κλεόμβροτος ἔπεσε· μετὰ δὲ
[15, 9]   κατ' ἐνιαυτὸν καὶ ὑπακούειν ὡς  βασιλεὺς   βασιλεῖ προστάττοντι. μὲν οὖν
[15, 41]   Ἐπὶ δὲ τούτων Αρταξέρξης  βασιλεὺς   ἐστράτευσεν ἐπ' Αἰγυπτίους ἀφεστηκότας ἀπὸ
[15, 2]   τούτων Αρταξέρξης τῶν Περσῶν  βασιλεὺς   ἐστράτευσεν ἐπ' Εὐαγόραν τὸν Κύπρου
[15, 23]   τούτων Αγησίπολις τῶν Λακεδαιμονίων  βασιλεὺς   ἐτελεύτησε νόσῳ, βασιλεύσας ἔτη δεκατέσσαρα·
[15, 8]   Εὐαγόρας μὲν τῶν Σαλαμινίων  βασιλεὺς   ἧκεν εἰς Κύπρον ἐξ Αἰγύπτου,
[15, 11]   πάντων τῶν δικαστῶν. ~Ὁ δὲ  βασιλεὺς   καθ' ἕνα τῶν δικαστῶν προσκαλούμενος
[15, 55]   τῶν κεράτων, Κλεόμβροτός τε  βασιλεὺς   καὶ Αρχίδαμος Αγησιλάου τοῦ
[15, 92]   δὲ τὴν Αἴγυπτον Ταχὼς  βασιλεὺς   κατασκευασάμενος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον
[15, 38]   τούτων Αρταξέρξης τῶν Περσῶν  βασιλεὺς   μέλλων πολεμεῖν πρὸς Αἰγυπτίους καὶ
[15, 59]   Αρκαδίαν στρατεῦσαι. (Διόπερ Αγησίλαος  βασιλεὺς   μετὰ δυνάμεως καὶ τῶν φυγάδων
[15, 60]   καὶ Αγησίπολις τῶν Λακεδαιμονίων  βασιλεὺς   μετήλλαξεν ἄρξας ἐνιαυτόν, τὴν δὲ
[15, 42]   ἀποκρίσεις. ~Ὁ δὲ τῶν Αἰγυπτίων  βασιλεὺς   Νεκτάνεβις ἐπυνθάνετο μὲν τὸ μέγεθος
[15, 50]   τούτους τοὺς χρόνους Αρταξέρξης  βασιλεὺς   ὁρῶν πάλιν ταραττομένην τὴν Ελλάδα
[15, 90]   τῶν Περσῶν γενομένης, καὶ  βασιλεὺς   παρεσκευάζετο τὰ πρὸς τὸν πόλεμον.
[15, 2]   αὐτῷ καὶ τῶν Αράβων  βασιλεὺς   στρατιώτας οὐκ ὀλίγους καὶ ἄλλοι
[15, 11]   εἶναι τὸν κατηγορούμενον. (Ὁ δὲ  βασιλεὺς   τοὺς μὲν δικαστὰς ἐπῄνεσεν, ὡς
[15, 90]   δὲ τούτοις καὶ Ταχὼς  βασιλεὺς   τῶν Αἰγυπτίων κρίνας πολεμεῖν τοῖς
[15, 82]   ἐπὶ τὴν Σπάρτην, δὲ  βασιλεὺς   τῶν Λακεδαιμονίων Αγις ὑποπτεύσας τὴν
[15, 29]   προπετοῦς, ἔπεισεν αὐτὸν Κλεόμβροτος  βασιλεὺς   τῶν Λακεδαιμονίων ἄνευ τῆς γνώμης
[15, 55]   λαμβάνοντες. (Ἕως μὲν οὖν  βασιλεὺς   τῶν Λακεδαιμονίων Κλεόμβροτος ἔζη, πολλοὺς
[15, 93]   ~Μετ' ὀλίγον δὲ μὲν  βασιλεὺς   τῶν Περσῶν ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005