Alphabétiquement     [«   »]
ἰσχυρὸν 2
ἰσχυρότερον 3
ἴσων 1
ἴσως 10
ἴωμεν 1
ἰώμενός 1
καθ 7
Fréquences     [«    »]
10 εἴ
10 εἴη
10 ἔφην
10 ἴσως
10 κακῶς
10 μᾶλλον
10 μηδὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ἴσως


Pages
[331]   λέγει, σὺ μέν, Πολέμαρχε,  ἴσως   γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον
[328]   ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ ἡμᾶς  ἴσως   δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς ἐστιν,
[350]   εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν. ἀλλ'  ἴσως,   ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό γε οὕτως
[339]   τὸ τοῦ κρείττονος. (σμικρά γε  ἴσως,   ἔφη, προσθήκη. οὔπω δῆλον οὐδ'
[353]   πῶς ἄν; ἔφη· τυφλότητα γὰρ  ἴσως   λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως. ἥτις,
[350]   (πλεονεκτήσειεν ἄν, ὁμοίως δὲ ἀνεπιστήμονος;  ἴσως.   δὲ ἐπιστήμων σοφός; φημί.
[330]   κεκτῆσθαι; ὅ, δ' ὅς,  ἴσως   οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων.
[345]   κερδαλεώτερον. ταῦτ' οὖν (καὶ ἕτερος  ἴσως   τις ἡμῶν πέπονθεν, οὐ μόνος
[348]   ποιεῖσθαι· σὺ δὲ οἴει με  ἴσως   τοὺς τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν.
[333]   ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκεῖ. πλήν γ'  ἴσως,   Πολέμαρχε, πρὸς τὸ χρῆσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005