Alphabétiquement     [«   »]
ταῦθ 3
ταῦτ 3
ταῦτά 1
ταῦτα 17
ταὐτὰ 4
ταύτῃ 6
ταύτην 2
Fréquences     [«    »]
17 πάντων
17 πόλιν
17 πρῶτον
17 ταῦτα
18 αὐτῶν
18 ὅσα
18 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

ταῦτα


Livre, pages
[12, 968]   οὕτω δὴ πάντα τὰ περὶ  ταῦτα   ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα οὐκ ἂν
[12, 964]   νικητήρια τούτων αὐτῶν εἴληφεν,  ταῦτα   αὐτὰ περὶ ὧν νῦν λέγομεν,
[12, 942]   καὶ ὑποδημάτων γένεσιν καὶ φύσιν·  ταῦτα   γὰρ ἀκρωτήρια ὄντα σῳζόμενά τε
[12, 949]   κέρδος μέγα φανερὸν εἶναι δοκεῖ,  ταῦτα   δὲ διὰ δικῶν ὅρκων χωρὶς
[12, 944]   ἐν τοῖς γάμοις ἐπιδοθῆναι Θέτιδι,  ταῦτα   δὲ Ἕκτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν
[12, 941]   οὔτε παῖς ἐστίν ποτε θεῶν,  (ταῦτα   δὲ νομοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν
[12, 960]   ἡμέρας ἔξω τῆς πόλεως εἶναι.  ταῦτα   δὴ κείσθω τε οὕτω περὶ
[12, 943]   παθεῖν ἀποτίνειν. μετὰ δὲ  ταῦτα,   ἐκδικασθεισῶν τῶν τῆς ἀστρατείας δικῶν,
[12, 958]   ἀλυπήτως τοῖς ζῶσι δεχομένη κρύπτειν,  ταῦτα   ἐκπληροῦν, τοῖς δὲ ἀνθρώποις ὅσα
[12, 947]   παιδοποιήσεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν, μετὰ δὲ  ταῦτα   ἱερέας τε καὶ ἱερείας ὡς
[12, 966]   πᾶν διακεκοσμηκώς. γὰρ ἰδὼν  ταῦτα   μὴ φαύλως μηδ' ἰδιωτικῶς, οὐδεὶς
[12, 967]   ὃς ἂν μὴ τὰ λεγόμενα  ταῦτα   νῦν δύο λάβῃ, ψυχή τε
[12, 958]   μήτηρ οὖσα γῆ πρὸς  ταῦτα   πέφυκεν βούλεσθαι φέρειν, μήτε ζῶν
[12, 969]   φασίν, τρεῖς κύβους βάλλοντες,  (ταῦτα   ποιητέον, ἐγὼ δ' ὑμῖν συγκινδυνεύσω
[12, 963]   καὶ μὴν ἕν γε ἅπαντα  ταῦτα   προσαγορεύομεν. ἀνδρείαν γάρ φαμεν ἀρετὴν
[12, 947]   θήσουσιν. τὰ μὲν δὴ γέρα  ταῦτα   τοῖς τὰς εὐθύνας διαφυγοῦσιν· ἂν
[12, 941]   δὲ ἀπιστήσας τὸ μετὰ  ταῦτα   τοιῷδέ τινι μαχέσθω νόμῳ· ἐάν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007