Alphabétiquement     [«   »]
εἰσιν 4
εἶτα 6
εἰώθαμεν 1
ἐκ 21
ἐκάθισεν 1
ἐκάλεσά 1
ἕκαστα 1
Fréquences     [«    »]
20 ἀλλὰ
20 οὕτως
19 τοὺς
21 ἐκ
21 ἐστιν
22 θεοῦ
24 ἡμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

ἐκ


Chapitre
[4]   λαός σου, οὓς ἐξήγαγες  ἐκ   γῆς Αἰγύπτου, καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς
[2]   ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐκπορευομένοις  ἐκ   γῆς Αἰγύπτου, προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα
[14]   λαός σου, ὃν ἐξήγαγες  ἐκ   γῆς Αἰγύτου, ἠνόμησεν. καὶ συνῆκεν
[11]   λέγει; Καὶ ἦν ποταμὸς ἕλκων  ἐκ   δεξιῶν, καὶ ἀνέβαινεν ἐξ αὐτοῦ
[12]   κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου  ἐκ   δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ
[14]   ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν καὶ ἐξαγαγεῖν  ἐκ   δεσμῶν πεπεδημένους καὶ ἐξ οἴκου
[19]   πλασαντα, δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον  ἐκ   θανάτου· ἔσῃ ἁπλοῦς τῇ καρδίᾳ
[5]   καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν  ἐκ   νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι ἐν
[15]   καὶ Ἰησοῦς ἀνέστη  ἐκ   νεκρῶν καὶ φανερωθεὶς ἀνέβη εἰς
[12]   λέγει κύριος, ὅτι ἐκκόψει  ἐκ   ῥιζῶν τὸν οἶκον πάντα τοῦ
[9]   τῶν εἰδώλων. ἄρα οὖν κἀκεῖνοι  ἐκ   τῆς διαθήκης αὐτῶν εἰσίν; ἀλλὰ
[9]   λέγει γάρ· Καὶ περιέτεμεν Ἀβραὰμ  ἐκ   τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἄνδρας δεκαοκτὼ
[14]   τῇ τῆς πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος  ἐκ   τοῦ σκότους, διάθηται ἐν ἡμῖν
[14]   πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον ἡμᾶς  ἐκ   τοῦ σκότους ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν
[16]   τοῦ λέγοντος τὰ ῥήματα ἀκηκοέναι  ἐκ   τοῦ στόματος μήτε αὐτός ποτε
[7]   ἐν τῷ προφήτῃ; Καὶ φαγέτωσαν  ἐκ   τοῦ τράγου τοῦ προσφερομένου τῇ
[4]   καὶ ἔριψεν τὰς δύο πλάκας  ἐκ   τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καὶ συνετρίβη
[14]   ἑαυτοῖς πάλιν χωνέματα, καὶ ἔρριψεν  ἐκ   τῶν χειρῶν, καὶ συνετρίβησαν αἱ
[2]   μοι. τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα  ἐκ   τῶν χειρῶν ὑμῶν; πατεῖν μου
[3]   δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον σου  ἐκ   ψυχῆς σου καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην
[19]   μὴ γένῃ πλεονέκτης. οὐδὲ κολληθήσῃ  ἐκ   ψυχῆς σου μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008