Alphabétiquement     [«   »]
Κάθου 1
καθὼ 1
καθὼς 5
Καὶ 24
Και 1
καὶ 315
καί 5
Fréquences     [«    »]
21 ἐστιν
24 ἡμῖν
22 θεοῦ
24 Καὶ
25 οἱ
26 διὰ
27 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Καὶ


Chapitre
[15]   Σινᾶ πρὸς Μωϋσῆν κατὰ πρόσωπον·  Καὶ   ἁγιασατε τὸ σάββατον κυρίου χερσὶν
[6]   τῆς γῆς. προειρήκαμεν δὲ ἐπάνω.  Καὶ   αὐξανέσθωσαν καὶ πληθυνέσθωσαν καὶ ἀρχέτωσαν
[10]   λέγει αὐτοῖς ἐν τῷ Δευτερονομίῳ·  Καὶ   διαθήσομαι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον
[6]   σάρκα αὐτοῦ κύριος. λέγει γάρ·  Καὶ   ἔθηκέ με ὡς στερεὰν πέτραν.
[4]   περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγει Δανιήλ·  Καὶ   εἶδον τὸ τέταρτον θηρίον τὸ
[7]   τύπος τοῦ Ἰησοῦ φανεροῦνται·  Καὶ   ἐμπτύσατε πάντες καὶ κατακεντήσατε καὶ
[6]   καρδίας. λέγει γὰρ κύριος πάλιν·  Καὶ   ἐν τίνι ὀφθήσομαι τῷ κυρίῳ
[13]   τοῦ μεταξύ· καὶ τί λέγει;  Καὶ   ἐποίησεν Ἰακὼβ ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας
[15]   λέγει ἐν ἀρχῇ τῆς κτίσεως·  Καὶ   ἐποίησεν θεὸς ἐν ἓξ
[16]   ποιεῖν καὶ καταρτίζειν. γέγραπται γάρ·  Καὶ   ἔσται, τῆς ἑβδομάδος συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται
[11]   καὶ πάλιν ἕτερος προφήτης λέγει.  Καὶ   ἦν γῆ τοῦ Ἰακὼβ
[4]   Μωϋσέως. λέγει γὰρ γραφή·  Καὶ   ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει
[14]   αὐτῶν. λέγει γὰρ προφήτης·  Καὶ   ἦν Μωϋσῆς νηστεύων ἐν ὄρει
[11]   αὐτοῦ δοξάζει. εἶτα τί λέγει;  Καὶ   ἦν ποταμὸς ἕλκων ἐκ δεξιῶν,
[15]   ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελεσθήσεται τὰ σύμπαντα.  Καὶ   κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
[16]   ἐφανερώθη. λέγει γὰρ γραφή·  Καὶ   κύριος τὰ πρόβατα τῆς νομῆς
[9]   οὗτος ἀπερίτμητος καρδίας. ἀλλ’ ἐρεῖς·  Καὶ   μὴν περιτέτμηται λαὸς εἰς
[11]   καρποφοροῦντες ἐν τῇ πνεύματι ἔχοντες.  Καὶ   ὃς ἂν φάγῃ ἀπὸ τούτων,
[6]   ἀκρογωναῖον, ἔντιμον. εἶτα τί λέγει;  Καὶ   ὃς ἐλπίσει ἐπ’ αὐτὸν ζήσετα
[10]   ὄντα λοιμὰ τῇ πονηρίᾳ αὐτῶν.  Καὶ   οὐ φάγῃ, φησίν, σμύραιναν οὐδὲ
[9]   τριῶν γραμμάτων δόγματα. λέγει γάρ·  Καὶ   περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου
[12]   ὁρίζει ἐν ἄλλῳ προφήτῃ λέγοντι·  Καὶ   πότε ταῦτα συντελεσθήται; λέγει κύριος·
[7]   οὖν λέγει ἐν τῷ προφήτῃ;  Καὶ   φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου τοῦ
[7]   πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν. προσέχετε ἀκριβῶς·  Καὶ   φαγέτωσαν οἱ ἱερεῖς μόνοι πάντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008