Alphabétiquement     [«   »]
χαροπὰ 1
Χάροπος 1
Χάρων 3
ΧΑΡΩΝ 23
ΧΑΡΩΝΟΣ 3
χάσματος 1
χείλη 1
Fréquences     [«    »]
23 ἔτι
23 οὐδὲ
22 ΠΛΟΥΤΩΝ
23 ΧΑΡΩΝ
24 οὔτε
24 ὥστε
25 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ΧΑΡΩΝ


Dialogue
[20]   ~κληρονομείτωσαν μόνον. ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ  ~ΧΑΡΩΝ   ~Ἀκούσατε ὡς ἔχει ὑμῖν τὰ
[2]   τοῦτό σοι͵ Χάρων͵ ἥδιον.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Ἀπόδος͵ φημί͵ ἀνθ΄ ὧν σε
[2]   τοὺς λόγους. ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ  ~ΧΑΡΩΝ   ~Ἀπόδος͵ κατάρατε͵ τὰ πορθμεῖα.
[2]   ~προσλάβω. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μὴ ἐνόχλει οὖν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Δεῖξον τί ἐν τῇ πήρᾳ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Πῶς οὖν ποιήσαντες εὐπλοήσομεν;  ~ΧΑΡΩΝ   ~Ἐγὼ ὑμῖν φράσω· γυμνοὺς ἐπιβαίνειν
[2]   λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Ἔστι δέ τις ὀβολὸν μὴ
[14]   ὑπέραν ἐποίησας͵ δύο δραχμῶν ἅπαντα.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Καὶ ἄξια ταῦτα ὠνήσω. ~ΕΡΜΗΣ
[2]   οἶδα͵ ἐγὼ δ΄ οὐκ ἔχω.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ
[2]   μέλει. οὗτός ἐστιν Μένιππος.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Καὶ μὴν ἄν σε λάβω
[14]   ἱστίου· πέντε ὀβολοὺς ἐγὼ κατέβαλον.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Καὶ τούτους προστίθει. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ
[14]   ~αὖθις ἐρίζωμέν τι περὶ αὐτῶν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Λογισώμεθα͵ Ἑρμῆ· ἄμεινον γὰρ
[2]   σου πατάξας διαλύσω τὸ κρανίον.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Μάτην οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον
[2]   ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν;  ~ΧΑΡΩΝ   ~Μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι;
[14]   δ΄ οὖν ~ταῦτα ἀποδώσειν φῄς;  ~ΧΑΡΩΝ   ~Νῦν μέν͵ Ἑρμῆ͵ ἀδύνατον͵
[2]   ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθμέα· τὸν
[2]   μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Οὐκ ἀποστήσομαί σου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τούτου
[14]   ὡς ἂν ~ἀπὸ τούτων ἀπολάβοιμι;  ~ΧΑΡΩΝ   ~Οὐκ ἔστιν ἄλλως͵ Ἑρμῆ.
[14]   ἥκουσιν ἐπιβουλεύοντες ~ἀλλήλοις͵ ὡς ἐοίκασι.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Πάνυ γὰρ περιπόθητά ἐστι ταῦτα.
[2]   καὶ τῆς Ἑκάτης τὸ δεῖπνον.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Πόθεν τοῦτον ἡμῖν͵ Ἑρμῆ͵
[14]   ~Ἄγκυραν ἐντειλαμένῳ ἐκόμισα πέντε δραχμῶν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Πολλοῦ λέγεις. ~ΕΡΜΗΣ ~Νὴ τὸν
[2]   ~μὴ ἔχω͵ πῶς ἂν λάβοις;  ~ΧΑΡΩΝ   ~Σὺ δ΄ οὐκ ᾔδεις κομίζειν
[14]   ὠνησάμην͵ καὶ τροπωτῆρα δύο ὀβολῶν.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Τίθει πέντε δραχμὰς καὶ ὀβολοὺς
[2]   με αὖθις ἐς τὸν βίον.  ~ΧΑΡΩΝ   ~Χάριεν λέγεις͵ ἵνα καὶ πληγὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006