Alphabétiquement     [«   »]
πώποτε 4
Πῶρον 1
Πῶς 10
πῶς 10
πως 2
ῥάβδῳ 1
ῥᾴδιον 4
Fréquences     [«    »]
10 οὕτως
10 πάντες
10 Πῶς
10 πῶς
10 ὑμεῖς
10 ὤν
11
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

πῶς


Dialogue
[24]   κομίσας ἦν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν ὁρᾷς  πῶς   ἄδικα ποιεῖς κολάζων ἡμᾶς ὑπηρέτας
[7]   ἐδύνατο͵ σὺ δὲ ψυχὴ  πῶς   ἂν ἔτι διψῴης
[2]   ἀλλ΄ γε ~μὴ ἔχω͵  πῶς   ἂν λάβοις; ~ΧΑΡΩΝ ~Σὺ δ΄
[17]   ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Σὺ δὲ͵ Καλλιδημίδη͵  πῶς   ἀπέθανες; ἐγὼ μὲν γὰρ ὅτι
[28]   καλῇ σου ~ἐκείνῃ νύμφῃ φανῆναι;  πῶς   δὲ κἀκείνη προσήσεταί σε οὐδὲ
[19]   φιλοτιμίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Τέλος δ΄ οὖν  πῶς   ἐβουλεύσω περὶ τῶν κτημάτων; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
[25]   αὐτὸν καὶ φυγεῖν καταναγκάσας ἀτίμως.  πῶς   οὖν οὐκ ~ἀναίσχυντος οὗτος͵ ὃς
[4]   ἔλεγχος ἀκριβής. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἐγὼ δὲ  πῶς   σοι κατεληλυθέναι ἔδοξα; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ ~Μόνος͵
[8]   Χείρων. τὰ ἐν ᾅδου δὲ  πῶς   φέρεις͵ ἀφ΄ οὗ προελόμενος ~αὐτὰ
[13]   ~ἡδέως ἂν μάθοιμι παρὰ σοῦ͵  πῶς   φέρεις͵ ὁπόταν ἐννοήσῃς ὅσην ~εὐδαιμονίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006