Alphabétiquement     [«   »]
οὐδενὸς 1
οὐδέποτε 2
οὐδεπώποτε 1
οὐκ 19
Οὐκοῦν 1
οὐκοῦν 3
οὖν 22
Fréquences     [«    »]
19 ἐν
19 οἱ
18 τὰ
19 οὐκ
20 οὐδὲ
21 ἀλλὰ
21 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

οὐκ


Discours, Par.
[1, 30]   βασιλεύς, ὃν οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες  οὐκ   αἰσχύνονται ἐπαινοῦντες οὔτε τὸν παρόντα
[1, 0]   οὖσα καὶ θυμοειδής· (ἐπεὶ Σαρδανάπαλλον  οὐκ   ἄν ποτε ἤγειρεν ἐκ τοῦ
[1, 30]   τε καὶ βίον; {πόθεν δὲ  οὐκ   ἂν ἔλθοιεν ἐπ´ ἐκεῖνον ὀψόμενοί
[1, 30]   ἄξιον ζῆν ψευσαμένοις. (τίς οὖν  οὐκ   ἂν μακαρίσειε τὸν τοιοῦτον ἄνδρα
[1, 35]   Ἕλλησιν βαρβάροις γεγόνασι βασιλεῖς  οὐκ   ἀνάξιοι τυγχάνειν ταύτης τῆς προσηγορίας,
[1, 55]   θεῶν τε καὶ τοῦ σύμπαντος,  οὐκ   ἄνευ θείας ποτε βουλήσεως καὶ
[1, 55]   ~Καὶ σὺ δὲ ἐλήλυθας, ἔφη,  οὐκ   ἄνευ θείας τύχης εἰς τόνδε
[1, 30]   τῶν ἐλευθέρων καὶ γενναίων, οἷς  οὐκ   ἄξιον ζῆν ψευσαμένοις. (τίς οὖν
[1, 50]   δὲ παρὰ βαρβάρους, αἰτίζων ἀκόλους,  οὐκ   ἄορας οὐδὲ λέβητας. καὶ δή
[1, 45]   λόγον σχήματι μύθου λεγόμενον, τυχὸν  οὐκ   ἄτοπός σοι φανήσεται νῦν τε
[1, 80]   δὲ ὑπενόει. καθημένη δὲ ἀτρεμίζειν  οὐκ   ἐδύνατο, θαμινὰ δὲ κύκλῳ περιέβλεπε
[1, 20]   οἱ μὲν ἰδόντες καὶ συγγενόμενοι  οὐκ   ἐθέλουσιν ἀπολιπεῖν, οἱ δὲ ἀκούοντες
[1, 50]   οἶδα τοῖς θεοῖς, ὅτι με  οὐκ   εἴασαν θεατὴν γενέσθαι πολλῶν καὶ
[1, 25]   τοὺς δὲ προσιόντας καὶ ὁρῶντας  οὐκ   ἔκπληξις οὐδὲ φόβος, ἀλλ´ αἰδὼς
[1, 5]   ὥσπερ οἱ κινοῦντες καὶ μεταφέροντες  οὐκ   εὔφορον βάρος φθέγγονταί τε καὶ
[1, 75]   χρωμάτων πεποικιλμένῳ. τὴν δὲ βάσιν  οὐκ   ἦν ἀσφαλὴς θρόνος οὐδὲ
[1, 55]   ἁπάσης. τοῦτο δὲ οἱ πολλοὶ  οὐκ   ἴσασιν, ἀλλ´ ὅτι αὐτὸς ἀπεδήμει
[1, 10]   δι´ ὅλης τῆς νυκτός, ὡς  οὐκ   οὖσαν αὐτῷ σχολὴν ῥᾳθυμεῖν. (ταῦτα
[1, 5]   τὸ ἔργον παραμυθούμενοι, ἐργάται ὄντες,  οὐκ   ᾠδοί τινες οὐδὲ ποιηταὶ μελῶν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007