Alphabétiquement     [«   »]
γυναῖκες 2
γυναικῶν 1
Γυρτώνην 1
δ 184
δαιμόνι 2
δαίνυντ 1
δαΐξαι 1
Fréquences     [«    »]
94 δὲ
171 καὶ
133 τε
184 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

δ


Livre, vers
[2, 150-199]   Ἀχαιῶν, μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει, ~σοῖς  δ᾽   ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
[2, 150-199]   καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη ~τὸν  δ᾽   ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς· ~δαιμόνι᾽
[2, 750-799]   δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. ~Τρωσὶν  δ᾽   ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
[2, 800-849]   μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. ~Ἱππόθοος  δ᾽   ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων ~τῶν
[2, 50-99]   ~ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ  δ᾽   ἀγέροντο. ~Τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ
[2, 750-799]   αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ· ~οἳ  δ᾽   ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
[2, 50-99]   ἄγγελος· οἳ δ᾽ ἀγέροντο. ~Τετρήχει  δ᾽   ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
[2, 100-149]   ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν· ~κινήθη  δ᾽   ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
[2, 200-249]   γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ  δ᾽   ἀγορὴν δὲ ~αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν
[2, 550-599]   Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, ~στῆσε  δ᾽   ἄγων ἵν᾽ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
[2, 800-849]   τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. ~Οἳ  δ᾽   Ἀδρήστειάν τ᾽ εἶχον καὶ δῆμον
[2, 400-449]   κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας, ~ἡμεῖς  δ᾽   ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν
[2, 250-299]   δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ· ~σμῶδιξ  δ᾽   αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη ~σκήπτρου ὕπο
[2, 100-149]   τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ  δ᾽   ἀλαλητῷ ~νῆας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν
[2, 750-799]   ~ὥς ποτ᾽ ἐπ᾽ εἰρήνης· πόλεμος  δ᾽   ἀλίαστος ὄρωρεν. ~Ἤδη μὲν μάλα
[2, 150-199]   ὑπένερθε κονίη ~ἵστατ᾽ ἀειρομένη· τοὶ  δ᾽   ἀλλήλοισι κέλευον ~ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ᾽
[2, 50-99]   σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω· ~ὑμεῖς  δ᾽   ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν. ~Ἤτοι
[2, 400-449]   κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. ~Ἄλλος  δ᾽   ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων ~εὐχόμενος
[2, 800-849]   ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι, ~ἄλλη  δ᾽   ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων· ~τοῖσιν
[2, 500-549]   ~Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων. ~Τῷ  δ᾽   ἅμ᾽ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν
[2, 550-599]   Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός· ~τοῖσι  δ᾽   ἅμ᾽ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος
[2, 650-699]   τ᾽ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ· ~τοῖσι  δ᾽   ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 550-599]   ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης· ~τοῖσι  δ᾽   ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 600-649]   ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος· ~τῷ  δ᾽   ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
[2, 550-599]   γὰρ προγενέστερος ἦεν· ~τῷ  δ᾽   ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 700-749]   μεγαθύμου Πρωτεσιλάου ~ὁπλότερος γενεῇ·  δ᾽   ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων ~ἥρως
[2, 600-649]   δ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 750-799]   μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 600-649]   πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 500-549]   τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
[2, 700-749]   ~υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο· ~τοῖς  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 500-549]   ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο· ~τοῖς  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 700-749]   Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 500-549]   ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 700-749]   γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα· ~τῷ  δ᾽   ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
[2, 600-649]   δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε· ~τῶν  δ᾽   Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης· ~τῶν
[2, 0-49]   κίχανεν ~εὕδοντ᾽ ἐν κλισίῃ, περὶ  δ᾽   ἀμβρόσιος κέχυθ᾽ ὕπνος. ~Στῆ δ᾽
[2, 400-449]   γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον  δ᾽   ἀμέγαρτον ὄφελλεν. ~Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽
[2, 400-449]   δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. ~Οἳ  δ᾽   ἀμφ᾽ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες ~θῦνον
[2, 400-449]   στήθεσσι δαΐξαι ~χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες  δ᾽   ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι ~πρηνέες ἐν
[2, 300-349]   τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας· ~μήτηρ  δ᾽   ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα· ~τὴν
[2, 300-349]   Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι, ~ἡμεῖς  δ᾽   ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ
[2, 100-149]   ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί, ~Τρώων  δ᾽   ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, ~πολλαί
[2, 600-649]   αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα  δ᾽   ἀνδρὶ ἑκάστῳ ~νῆες ἕποντο θοαί,
[2, 50-99]   εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι  δ᾽   ἀνέστη ~Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο
[2, 650-699]   γε κεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα  δ᾽   ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. ~Οἳ δ᾽ εἶχον
[2, 350-399]   κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. ~Τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· ~ἦ
[2, 600-649]   ἱππότα Φυλεύς, ~ὅς ποτε Δουλίχιον  δ᾽   ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς· ~τῷ δ᾽
[2, 200-249]   ~οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ  δ᾽   ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις ~οὔτέ ποτ᾽
[2, 500-549]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Οἳ  δ᾽   ἄρ᾽ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
[2, 400-449]   ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, ~σπλάγχνα  δ᾽   ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. ~Αὐτὰρ
[2, 200-249]   ~ὀξέα κεκλήγων λέγ᾽ ὀνείδεα· τῷ  δ᾽   ἄρ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν
[2, 250-299]   ἐξυπανέστη ~σκήπτρου ὕπο χρυσέου·  δ᾽   ἄρ᾽ ἕζετο τάρβησέν τε, ~ἀλγήσας
[2, 0-49]   θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, ~βῆ  δ᾽   ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν
[2, 600-649]   ~υἷες μὲν Κτεάτου,  δ᾽   ἄρ᾽ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε· ~τῶν δ᾽
[2, 750-799]   κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο. ~Οἳ  δ᾽   ἄρ᾽ ἴσαν ὡς εἴ τε
[2, 0-49]   κήδε᾽ ἐφῆπται. ~Ὣς φάτο, βῆ  δ᾽   ἄρ᾽ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον
[2, 50-99]   φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει· ~στῆ  δ᾽   ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με
[2, 0-49]   δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυθ᾽ ὕπνος. ~Στῆ  δ᾽   ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι
[2, 0-49]   λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, ~ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
[2, 600-649]   σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. ~Οἳ  δ᾽   ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα
[2, 700-749]   Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. ~Οἳ  δ᾽   ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
[2, 650-699]   δέ οἱ εἵπετο λαός. ~Οἳ  δ᾽   ἄρα Νίσυρόν τ᾽ εἶχον Κράπαθόν
[2, 800-849]   γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~Οἳ  δ᾽   ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
[2, 700-749]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Οἳ  δ᾽   Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
[2, 550-599]   ἵν᾽ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. ~Οἳ  δ᾽   Ἄργός τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε
[2, 450-499]   δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, ~φωνὴ  δ᾽   ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ
[2, 750-799]   κεῖτο ἀνάκτων ~ἐν κλισίῃς· οἳ  δ᾽   ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες ~φοίτων ἔνθα
[2, 800-849]   Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει ~Εὔφημος  δ᾽   ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων ~υἱὸς
[2, 350-399]   μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ  δ᾽   ἀσπίδα θέσθω, ~εὖ δέ τις
[2, 500-549]   ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. ~Οἳ  δ᾽   Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
[2, 150-199]   Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει· ~αὐτὸς  δ᾽   Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν ~δέξατό
[2, 150-199]   δέ μητίετα Ζεύς. ~Ὃν  δ᾽   αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι
[2, 200-249]   Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ· ~Ἀτρεΐδη τέο  δ᾽   αὖτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις; ~πλεῖαί
[2, 400-449]   δύω καὶ Τυδέος υἱόν, ~ἕκτον  δ᾽   αὖτ᾽ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
[2, 300-349]   πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ᾽ ἑκατόμβας, ~Κάλχας  δ᾽   αὐτίκ᾽ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε· ~τίπτ᾽
[2, 550-599]   καὶ ἄριστοι ~λαοὶ ἕποντ᾽ ἐν  δ᾽   αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν ~κυδιόων,
[2, 550-599]   νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο· ~ἐν  δ᾽   αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς
[2, 450-499]   ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. ~Τοῖσι  δ᾽   ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ
[2, 850-877]   ποδώκεος Αἰακίδαο ~ἐν ποταμῷ, χρυσὸν  δ᾽   Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. ~Σαρπηδὼν δ᾽
[2, 200-249]   ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. ~Ἔχθιστος  δ᾽   Ἀχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἦν ἠδ᾽ Ὀδυσῆϊ·
[2, 250-299]   ἄρ᾽ ἕζετο τάρβησέν τε, ~ἀλγήσας  δ᾽   ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ. ~Οἳ
[2, 300-349]   Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας, ~τούσδε  δ᾽   ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο,
[2, 350-399]   ἀμφὶ στήθεσφιν ~ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ  δ᾽   ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται· ~ἱδρώσει δέ
[2, 50-99]   πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν· ~πρῶτα  δ᾽   ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, θέμις
[2, 50-99]   ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. ~Σπουδῇ  δ᾽   ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽
[2, 300-349]   χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες. ~Ἀτρεΐδη σὺ  δ᾽   ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα
[2, 350-399]   κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται. ~Γνώσεαι  δ᾽   εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ
[2, 250-299]   εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα· ~ἡμῖν  δ᾽   εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς ~ἐνθάδε
[2, 550-599]   δὲ πλείστους ἄγε λαούς. ~Οἳ  δ᾽   εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, ~Φᾶρίν
[2, 700-749]   Ρήνη ὑπ᾽ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ. ~Οἳ  δ᾽   εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
[2, 650-699]   τάχα δ᾽ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. ~Οἳ  δ᾽   εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
[2, 150-199]   μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων, ~τιμὴ  δ᾽   ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ
[2, 600-649]   ~υἱὸς Ἀγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος. ~Οἳ  δ᾽   ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ᾽ ἱεράων
[2, 700-749]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Γουνεὺς  δ᾽   ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ
[2, 700-749]   ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, ~τοὺς  δ᾽   ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι
[2, 550-599]   πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Αἴας  δ᾽   ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
[2, 500-549]   ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ, ~ἐγχείῃ  δ᾽   ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς· ~οἳ
[2, 700-749]   ἐλέλειπτο ~καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν  δ᾽   ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ ~νηὸς ἀποθρῴσκοντα
[2, 300-349]   ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα· ~τὴν  δ᾽   ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν. ~Αὐτὰρ
[2, 350-399]   πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, ~τίσασθαι  δ᾽   Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
[2, 150-199]   ἕκαστον, ~μηδὲ ἔα νῆας ἅλα  δ᾽   ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. ~Ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽
[2, 150-199]   ἕκαστον, ~μηδὲ ἔα νῆας ἅλα  δ᾽   ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. ~Ὣς φάθ᾽
[2, 800-849]   τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, ~αἶψα  δ᾽   ἔλυσ᾽ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ᾽
[2, 600-649]   ἑκάστῳ ~νῆες ἕποντο θοαί, πολέες  δ᾽   ἔμβαινον Ἐπειοί. ~Τῶν μὲν ἄρ᾽
[2, 0-49]   ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· ~νῦν  δ᾽   ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ
[2, 50-99]   ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· ~νῦν  δ᾽   ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ
[2, 500-549]   Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, ~Βοιωτῶν  δ᾽   ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. ~Λοκρῶν
[2, 500-549]   τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα, ~κὰδ  δ᾽   ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν
[2, 700-749]   ἐῢ εἰδὼς ~ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται  δ᾽   ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα ~ἐμβέβασαν τόξων
[2, 450-499]   αὐτῶν τε καὶ ἵππων. ~Ἔσταν  δ᾽   ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι ~μυρίοι,
[2, 600-649]   κρείων Ἀγαπήνωρ ~ἑξήκοντα νεῶν· πολέες  δ᾽   ἐν νηῒ ἑκάστῃ ~Ἀρκάδες ἄνδρες
[2, 0-49]   ὀμφή· ~ἕζετο δ᾽ ὀρθωθείς, μαλακὸν  δ᾽   ἔνδυνε χιτῶνα ~καλὸν νηγάτεον, περὶ
[2, 600-649]   ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· ~τῷ  δ᾽   ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Οἳ
[2, 700-749]   δύω καὶ εἴκοσι νῆας· ~τῷ  δ᾽   Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
[2, 0-49]   Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. ~Ἔγρετο  δ᾽   ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν
[2, 800-849]   σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, ~τῶν  δ᾽   ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας. ~Ὣς ἔφαθ᾽
[2, 50-99]   φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι, ~οἳ  δ᾽   ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
[2, 650-699]   ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. ~Τληπόλεμος  δ᾽   ἐπεὶ οὖν τράφ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ
[2, 200-249]   ὕπερθε ~φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ  δ᾽   ἐπενήνοθε λάχνη. ~Ἔχθιστος δ᾽ Ἀχιλῆϊ
[2, 600-649]   θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος· ~τῷ  δ᾽   ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
[2, 350-399]   κακοῦ ἔσσεται οὐδ᾽ ἠβαιόν. ~Νῦν  δ᾽   ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν
[2, 100-149]   λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, ~ἡμεῖς  δ᾽   ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί, ~Τρώων
[2, 300-349]   πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. ~Ἔνθα  δ᾽   ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
[2, 800-849]   δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα  δ᾽   ἐσσεύοντο· ~πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι,
[2, 800-849]   ~πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ  δ᾽   ἔσσυτο λαὸς ~πεζοί θ᾽ ἱππῆές
[2, 300-349]   ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω· ~ἡμεῖς  δ᾽   ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη. ~Ὡς
[2, 200-249]   Ἴλιον ἦλθε· ~φολκὸς ἔην, χωλὸς  δ᾽   ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ
[2, 200-249]   ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας· ~Θερσίτης  δ᾽   ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, ~ὃς
[2, 750-799]   ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον ~ἕστασαν· ἅρματα  δ᾽   εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων ~ἐν
[2, 500-549]   ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης. ~Οἳ  δ᾽   Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
[2, 400-449]   περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο· ~τοῖσιν  δ᾽   εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων· ~Ζεῦ
[2, 600-649]   ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Οἳ  δ᾽   ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος
[2, 700-749]   τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Οἳ  δ᾽   ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην
[2, 200-249]   περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε  δ᾽   ἐῶμεν ~αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα
[2, 50-99]   Ἀχαιούς· ~οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ  δ᾽   ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα· ~βουλὴν δὲ
[2, 400-449]   Ἀχαιούς· ~οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ  δ᾽   ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. ~Οἳ δ᾽
[2, 550-599]   ~Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος· ~συμπάντων  δ᾽   ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης· ~τοῖσι
[2, 600-649]   νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. ~Αἰτωλῶν  δ᾽   ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός, ~οἳ
[2, 850-877]   κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. ~Παφλαγόνων  δ᾽   ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ ~ἐξ
[2, 500-549]   ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. ~Λοκρῶν  δ᾽   ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας ~μείων,
[2, 650-699]   ἀρήϊος ἡγεμόνευε ~ζωὸς ἐών· τότε  δ᾽   ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
[2, 50-99]   στεναχίζετο γαῖα ~λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος  δ᾽   ἦν· ἐννέα δέ σφεας ~κήρυκες
[2, 650-699]   ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Τληπόλεμος  δ᾽   Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
[2, 150-199]   οὐρανὸν ἷκεν ~οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ  δ᾽   ᾕρεον ἕρματα νηῶν. ~Ἔνθά κεν
[2, 750-799]   Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. ~Μαγνήτων  δ᾽   ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός, ~οἳ
[2, 850-877]   δ᾽ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. ~Σαρπηδὼν  δ᾽   ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
[2, 350-399]   εἵνεκα κούρης ~ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ  δ᾽   ἦρχον χαλεπαίνων· ~εἰ δέ ποτ᾽
[2, 50-99]   φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον· ~νῦν  δ᾽   ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος Ἀχαιῶν
[2, 250-299]   ἠδὲ καὶ ὤμω ~πλῆξεν·  δ᾽   ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε
[2, 600-649]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Κρητῶν  δ᾽   Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν, ~οἳ
[2, 850-877]   ~ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον  δ᾽   ἴεν ἠΰτε κούρη ~νήπιος, οὐδέ
[2, 450-499]   διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα ~ὑσμίνην  δ᾽   ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
[2, 300-349]   οὐκ ἔσσεται αὐτῶν· ~πρὶν Ἄργος  δ᾽   ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
[2, 150-199]   κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα· ~καρπαλίμως  δ᾽   ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
[2, 0-49]   ἄκουσε· ~καρπαλίμως  δ᾽   ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
[2, 150-199]   κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν· ~ἀγχοῦ  δ᾽   ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη· ~διογενὲς
[2, 750-799]   ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες· ~ἀγχοῦ  δ᾽   ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
[2, 150-199]   Ἀτρεΐωνος· ~νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα  δ᾽   ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν. ~Ἐν βουλῇ
[2, 650-699]   ~αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν  δ᾽   γε λαὸν ἀγείρας ~βῆ
[2, 250-299]   ~Ὣς φάσαν πληθύς· ἀνὰ  δ᾽   πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς ~ἔστη σκῆπτρον
[2, 350-399]   ἔνθ᾽ ἔνθα γένωνται. ~Ἀνστάντες  δ᾽   ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας, ~κάπνισσάν
[2, 0-49]   δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή· ~ἕζετο  δ᾽   ὀρθωθείς, μαλακὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα
[2, 800-849]   ~πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε· πολὺς  δ᾽   ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. ~Ἔστι δέ τις
[2, 100-149]   πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. ~Ὡς  δ᾽   ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον
[2, 150-199]   ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν. ~Ἐν βουλῇ  δ᾽   οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
[2, 350-399]   Νότος ἐλθών, ~προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν  δ᾽   οὔ ποτε κύματα λείπει ~παντοίων
[2, 100-149]   ἠδὲ μάχεσθαι ~ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος  δ᾽   οὔ πώ τι πέφανται· ~εἴ
[2, 550-599]   ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. ~Τῷ  δ᾽   οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος
[2, 800-849]   κοσμησάμενος πολιήτας. ~Ὣς ἔφαθ᾽ Ἕκτωρ  δ᾽   οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
[2, 450-499]   Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· ~πληθὺν  δ᾽   οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽
[2, 300-349]   κεν Ἀχαιῶν ~νόσφιν βουλεύωσ᾽ ἄνυσις  δ᾽   οὐκ ἔσσεται αὐτῶν· ~πρὶν Ἄργος
[2, 0-49]   ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ ~εὗδον παννύχιοι, Δία  δ᾽   οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος, ~ἀλλ᾽
[2, 150-199]   δῖαν, ~οὐρούς τ᾽ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ  δ᾽   οὐρανὸν ἷκεν ~οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ
[2, 150-199]   ἀλαλητῷ ~νῆας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν  δ᾽   ὑπένερθε κονίη ~ἵστατ᾽ ἀειρομένη· τοὶ
[2, 750-799]   πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο· ~γαῖα  δ᾽   ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ ~χωομένῳ
[2, 0-49]   δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος· ~ποσσὶ  δ᾽   ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
[2, 850-877]   θεοειδὴς ~τῆλ᾽ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν  δ᾽   ὑσμῖνι μάχεσθαι. ~Μῄοσιν αὖ Μέσθλης
[2, 800-849]   ἐπὶ τεύχεα δ᾽ ἐσσεύοντο· ~πᾶσαι  δ᾽   ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο
[2, 750-799]   μέγα στεναχίζετο γαῖα ~ἐρχομένων· μάλα  δ᾽   ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. ~Τρωσὶν δ᾽
[2, 200-249]   Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν, ~Θερσίτης· τῷ  δ᾽   ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς, ~καί
[2, 400-449]   ἐκάλυψαν ~δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν  δ᾽   ὠμοθέτησαν. ~Καὶ τὰ μὲν ἂρ
[2, 450-499]   πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~Τοὺς  δ᾽   ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν
[2, 450-499]   δι᾽ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε. ~Τῶν  δ᾽   ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005