Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπης 1
ἔμπλην 1
Ἐν 1
ἐν 35
ἕνα 2
ἔναιον 6
ἐναίσιμα 1
Fréquences     [«    »]
33 Ἀχαιῶν
35 γὰρ
34 δέ
35 ἐν
37 τῶν
39 μὲν
69 τ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ἐν


Livre, vers
[2, 500-549]   δὲ ζείδωρος ἄρουρα, ~κὰδ δ᾽  ἐν   Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι
[2, 250-299]   ~νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον  ἐν   Ἀργείοισιν ἔρεξεν, ~ὃς τὸν λωβητῆρα
[2, 550-599]   πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ~λαοὶ ἕποντ᾽  ἐν   δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
[2, 550-599]   ~ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·  ~ἐν   δ᾽ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι
[2, 500-549]   ~τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον,  ἐν   δὲ ἑκάστῃ ~κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν
[2, 450-499]   διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν ~ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι·  ἐν   δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ ~καρδίῃ
[2, 450-499]   κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν ~ὥρῃ  ἐν   εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα
[2, 700-749]   εἰδὼς ~ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ᾽  ἐν   ἑκάστῃ πεντήκοντα ~ἐμβέβασαν τόξων εὖ
[2, 700-749]   κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων ~Λήμνῳ  ἐν   ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες
[2, 0-49]   Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν ~εὕδοντ᾽  ἐν   κλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυθ᾽
[2, 750-799]   δ᾽ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων  ~ἐν   κλισίῃς· οἳ δ᾽ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον
[2, 800-849]   Ἀγχίσῃ τέκε δῖ᾽ Ἀφροδίτη ~Ἴδης  ἐν   κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα, ~οὐκ
[2, 400-449]   δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι ~πρηνέες  ἐν   κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. ~Ὣς
[2, 450-499]   ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην ~οὔρεος  ἐν   κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται
[2, 450-499]   γεράνων κύκνων δουλιχοδείρων ~Ἀσίω  ἐν   λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα ~ἔνθα
[2, 450-499]   τε καὶ ἵππων. ~Ἔσταν δ᾽  ἐν   λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι ~μυρίοι, ὅσσά
[2, 750-799]   ἀμύμονα Πηλεΐωνα. ~Ἀλλ᾽ μὲν  ἐν   νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι ~κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας
[2, 650-699]   ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο· ~κεῖτο γὰρ  ἐν   νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς ~κούρης
[2, 150-199]   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν ~φεύξεσθ᾽  ἐν   νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες, ~κὰδ δέ
[2, 600-649]   Ἀγαπήνωρ ~ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ᾽  ἐν   νηῒ ἑκάστῃ ~Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον
[2, 700-749]   ἶφι μάχεσθαι. ~Ἀλλ᾽ μὲν  ἐν   νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
[2, 450-499]   πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι  ~ἐν   νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα
[2, 800-849]   τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη  ~ἐν   πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ
[2, 450-499]   ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ  ~ἐν   πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~Τοὺς
[2, 750-799]   σταφύληῥ| ἐπὶ νῶτον ἐΐσας· ~τὰς  ἐν   Πηρείῃ θρέψ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων ~ἄμφω
[2, 500-549]   δ᾽ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ  ἐν   πίονι νηῷ· ~ἔνθα δέ μιν
[2, 200-249]   ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις ~οὔτέ ποτ᾽  ἐν   πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ·
[2, 450-499]   θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ ~ἐκπρεπέ᾽  ἐν   πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. ~Ἔσπετε
[2, 850-877]   ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο  ~ἐν   ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε
[2, 850-877]   ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο  ~ἐν   ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε
[2, 300-349]   τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;  ~ἐν   πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο
[2, 150-199]   Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν  ~ἐν   Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος
[2, 150-199]   Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν  ~ἐν   Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος
[2, 200-249]   ~ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι  ἐν   φιλότητι, ~ἥν τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι
[2, 350-399]   Κρονίωνα ~ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν  ἐν   ὠκυπόροισιν ἔβαινον ~Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005