Alphabétiquement     [«   »]
μεμαῶτες 2
μέμηλε 2
μεμήλει 1
μὲν 39
μέν 10
μένεα 1
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
35 γὰρ
35 ἐν
37 τῶν
39 μὲν
69 τ
94 δὲ
133 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

μὲν


Livre, vers
[2, 600-649]   πολέες δ᾽ ἔμβαινον Ἐπειοί. ~Τῶν  μὲν   ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
[2, 850-877]   Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα· ~τῶν  μὲν   ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
[2, 650-699]   οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. ~Τῶν  μὲν   ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
[2, 400-449]   αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. ~Καὶ τὰ  μὲν   ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, ~σπλάγχνα
[2, 300-349]   φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, ~τὸν  μὲν   ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ
[2, 700-749]   οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε  μὲν   ἀρχόν· ~ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀϊλῆος
[2, 700-749]   οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε  μὲν   ἀρχόν· ~ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης
[2, 400-449]   θεὸς ἐγγυαλίζει. ~Ἀλλ᾽ ἄγε κήρυκες  μὲν   Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων ~λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων
[2, 150-199]   νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. ~Ὅν τινα  μὲν   βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
[2, 450-499]   ὀνομήνω, ~οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα  μὲν   γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν,
[2, 100-149]   ἀγορήν· Ἥφαιστος κάμε τεύχων. ~Ἥφαιστος  μὲν   δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι, ~αὐτὰρ
[2, 500-549]   Αἴας ~ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος  μὲν   ἔην λινοθώρηξ, ~ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο
[2, 50-99]   σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς  μὲν   εἰπὼν ~ᾤχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ
[2, 50-99]   δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς· ~οἳ  μὲν   ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽
[2, 400-449]   δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς· ~οἳ  μὲν   ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽
[2, 750-799]   φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα. ~Ἀλλ᾽  μὲν   ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι ~κεῖτ᾽
[2, 700-749]   εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. ~Ἀλλ᾽  μὲν   ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα
[2, 200-249]   τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ  μὲν   ἔοικεν ~ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν
[2, 700-749]   λαοὶ ~δεύονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε  μὲν   ἐσθλὸν ἐόντα· ~τῷ δ᾽ ἅμα
[2, 800-849]   τε διέκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. ~Τρωσὶ  μὲν   ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ ~Πριαμίδης·
[2, 400-449]   Κρονίων, ~ἀλλ᾽ γε δέκτο  μὲν   ἱρά, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
[2, 600-649]   καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην ~υἷες  μὲν   Κτεάτου, δ᾽ ἄρ᾽ Εὐρύτου,
[2, 100-149]   πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, ~Τρῶας  μὲν   λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, ~ἡμεῖς
[2, 750-799]   πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. ~Ἤδη  μὲν   μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
[2, 750-799]   οἳ ἅμ᾽ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο. ~Ἵπποι  μὲν   μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, ~τὰς
[2, 600-649]   ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο· ~τῶν  μὲν   Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
[2, 100-149]   Ἀγαμέμνων ~ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ  μὲν   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς Β. ~Ὄνειρος Βοιωτία.
[2, 700-749]   ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν. ~Οὐδὲ  μὲν   οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν
[2, 700-749]   παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. ~Οὐδὲ  μὲν   οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν
[2, 150-199]   οἶσθ᾽ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος· ~νῦν  μὲν   πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἴψεται υἷας
[2, 500-549]   ζαθέην Ἀνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν· ~τῶν  μὲν   πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ
[2, 450-499]   ἐρέω νῆάς τε προπάσας. ~Βοιωτῶν  μὲν   Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον ~Ἀρκεσίλαός
[2, 750-799]   καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ~ναίεσκον· τῶν  μὲν   Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, ~τῷ δ᾽
[2, 400-449]   εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, ~αὐέρυσαν  μὲν   πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
[2, 400-449]   δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, ~Νέστορα  μὲν   πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, ~αὐτὰρ
[2, 650-699]   τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. ~Τῶν  μὲν   Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν, ~ὃν
[2, 300-349]   ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί; ~ἡμῖν  μὲν   τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα
[2, 250-299]   μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ  μὲν   φίλα εἵματα δύσω, ~χλαῖνάν τ᾽
[2, 500-549]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Οἳ  μὲν   Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, ~Βοιωτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005