Alphabétiquement     [«   »]
Δαυλίδα 1
δαφοινὸς 1
δαῶμεν 1
δὲ 94
δέ 34
δέγμενος 1
δεδήει 1
Fréquences     [«    »]
39 μὲν
69 τ
37 τῶν
94 δὲ
133 τε
171 καὶ
184 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

δὲ


Livre, vers
[2, 100-149]   Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ· ~Ἑρμείας  δὲ   ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ, ~αὐτὰρ
[2, 200-249]   εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν ~ἔμμεναι· αἴσχιστος  δὲ   ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε· ~φολκὸς
[2, 200-249]   δίεπε στρατόν· οἳ δ᾽ ἀγορὴν  δὲ   ~αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ
[2, 400-449]   ~πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, ~κίκλησκεν  δὲ   γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, ~Νέστορα μὲν
[2, 400-449]   διοτρεφέες βασιλῆες ~θῦνον κρίνοντες, μετὰ  δὲ   γλαυκῶπις Ἀθήνη ~αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον
[2, 250-299]   Ὀδυσσεὺς ~ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ  δὲ   γλαυκῶπις Ἀθήνη ~εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν
[2, 50-99]   μὲν εἰπὼν ~ᾤχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ  δὲ   γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. ~Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽
[2, 200-249]   ~πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ  δὲ   γυναῖκες ~εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι,
[2, 50-99]   εἴ ποτ᾽ ἀϋτῆς ~σχοίατ᾽ ἀκούσειαν  δὲ   διοτρεφέων βασιλήων. ~Σπουδῇ δ᾽ ἕζετο
[2, 500-549]   μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν  δὲ   ἑκάστῃ ~κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ
[2, 400-449]   παγχρύσεοι ἠερέθονται, ~πάντες ἐϋπλεκέες, ἑκατόμβοιος  δὲ   ἕκαστος· ~σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο
[2, 100-149]   ~εἵατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι  δὲ   ἔργον ~αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα
[2, 500-549]   Ἀθήνη ~θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε  δὲ   ζείδωρος ἄρουρα, ~κὰδ δ᾽ ἐν
[2, 800-849]   μάχης εὖ εἰδότε πάσης. ~Οἳ  δὲ   Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον
[2, 450-499]   κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, ~Ἄρεϊ  δὲ   ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. ~Ἠΰτε
[2, 150-199]   ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης, ~βῆ  δὲ   θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε·
[2, 100-149]   δῶκ᾽ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν, ~Ἀτρεὺς  δὲ   θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, ~αὐτὰρ
[2, 100-149]   αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. ~Ὣς φάτο, τοῖσι  δὲ   θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε ~πᾶσι
[2, 550-599]   ἀγαθὸς Μενέλαος ~ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε  δὲ   θωρήσσοντο· ~ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν
[2, 550-599]   πεποιθὼς ~ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα  δὲ   ἵετο θυμῷ ~τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά
[2, 200-249]   ~Ἄλλοι μέν ῥ᾽ ἕζοντο, ἐρήτυθεν  δὲ   καθ᾽ ἕδρας· ~Θερσίτης δ᾽ ἔτι
[2, 50-99]   ~Σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν  δὲ   καθ᾽ ἕδρας ~παυσάμενοι κλαγγῆς· ἀνὰ
[2, 700-749]   ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. ~Τοῦ  δὲ   καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
[2, 250-299]   ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ. ~Οἳ  δὲ   καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ᾽ αὐτῷ
[2, 300-349]   ~μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο· ~τοῖσι  δὲ   καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
[2, 250-299]   ~Ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ  δὲ   καὶ τετελεσμένον ἔσται· ~εἴ κ᾽
[2, 100-149]   ~Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, ~νῦν  δὲ   κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με
[2, 650-699]   Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, ~Μυρμιδόνες  δὲ   καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
[2, 400-449]   κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε ~κηρύσσειν πόλεμον  δὲ   κάρη κομόωντας Ἀχαιούς· ~οἳ μὲν
[2, 50-99]   κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε ~κηρύσσειν ἀγορὴν  δὲ   κάρη κομόωντας Ἀχαιούς· ~οἳ μὲν
[2, 150-199]   ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη, ~βῆ  δὲ   κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα· ~καρπαλίμως
[2, 250-299]   πολλὰ διδοῦσιν ~ἥρωες Δαναοί· σὺ  δὲ   κερτομέων ἀγορεύεις. ~Ἀλλ᾽ ἔκ τοι
[2, 0-49]   γὰρ ἅπαντας ~Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι  δὲ   κήδε᾽ ἐφῆπται ~ἐκ Διός· ἀλλὰ
[2, 50-99]   γὰρ ἅπαντας ~Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι  δὲ   κήδε᾽ ἐφῆπται ~ἐκ Διός· ἀλλὰ
[2, 0-49]   γὰρ ἅπαντας ~Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι  δὲ   κήδε᾽ ἐφῆπται. ~Ὣς φάτο, βῆ
[2, 0-49]   ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν  δὲ   κίχανεν ~εὕδοντ᾽ ἐν κλισίῃ, περὶ
[2, 250-299]   τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, ~αὐτὸν  δὲ   κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
[2, 450-499]   τε ἴστέ τε πάντα, ~ἡμεῖς  δὲ   κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι
[2, 150-199]   ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν  δὲ   κόμισσε ~κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς
[2, 100-149]   καθ᾽ ἕδρας ~παυσάμενοι κλαγγῆς· ἀνὰ  δὲ   κρείων Ἀγαμέμνων ~ἔστη σκῆπτρον ἔχων
[2, 450-499]   ἔνθα ~ὑσμίνην δ᾽ ἰέναι, μετὰ  δὲ   κρείων Ἀγαμέμνων ~ὄμματα καὶ κεφαλὴν
[2, 50-99]   ποιμένι λαῶν ~σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο  δὲ   λαοί. ~Ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων
[2, 0-49]   ~Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν  δὲ   λίπ᾽ αὐτοῦ ~τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ
[2, 800-849]   μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ. ~Ἕκτορ σοὶ  δὲ   μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
[2, 300-349]   Πριάμοιο ἕλωμεν. ~Ὣς ἔφατ᾽ Ἀργεῖοι  δὲ   μέγ᾽ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
[2, 350-399]   ἠδ᾽ οἰωνούς. ~Ὣς ἔφατ᾽ Ἀργεῖοι  δὲ   μέγ᾽ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
[2, 0-49]   ἔνδυνε χιτῶνα ~καλὸν νηγάτεον, περὶ  δὲ   μέγα βάλλετο φᾶρος· ~ποσσὶ δ᾽
[2, 150-199]   ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν· ~θυμὸς  δὲ   μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων, ~τιμὴ
[2, 50-99]   γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων, ~βοτρυδὸν  δὲ   μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
[2, 250-299]   πληγῇσιν. ~Ὣς ἄρ᾽ ἔφη, σκήπτρῳ  δὲ   μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω ~πλῆξεν·
[2, 550-599]   ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν ~κυδιόων, πᾶσιν  δὲ   μετέπρεπεν ἡρώεσσιν ~οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην
[2, 700-749]   γε κεῖτ᾽ ἀχέων· τάχα  δὲ   μνήσεσθαι ἔμελλον ~Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ
[2, 550-599]   ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Οἳ  δὲ   Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον ~ἀφνειόν
[2, 650-699]   διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης, ~κὰδ  δὲ   Μύνητ᾽ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
[2, 350-399]   δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον  δὲ   νέεσθαι ~ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο
[2, 250-299]   τε γυναῖκες ~ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον  δὲ   νέεσθαι. ~Ἦ μὴν καὶ πόνος
[2, 350-399]   μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον  δὲ   νέεσθαι ~πρίν τινα πὰρ Τρώων
[2, 50-99]   ὄνειρος ~ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα  δὲ   Νέστορι δίῳ ~εἶδός τε μέγεθός
[2, 650-699]   γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος· ~αἶψα  δὲ   νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽
[2, 300-349]   Ἀργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ἀμφὶ  δὲ   νῆες ~σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ᾽
[2, 600-649]   ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, θάνε  δὲ   ξανθὸς Μελέαγρος· ~τῷ δ᾽ ἐπὶ
[2, 150-199]   ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. ~Ὣς φάθ᾽  δὲ   ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης, ~βῆ
[2, 300-349]   τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ  δὲ   πάντες ~μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες
[2, 750-799]   αἰγανέῃσιν ἱέντες ~τόξοισίν θ᾽ ἵπποι  δὲ   παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος ~λωτὸν
[2, 750-799]   Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν ~Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ  δὲ   παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης ~δίσκοισιν τέρποντο
[2, 400-449]   θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. ~Βοῦν  δὲ   περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο· ~τοῖσιν
[2, 550-599]   ἡρώεσσιν ~οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην πολὺ  δὲ   πλείστους ἄγε λαούς. ~Οἳ δ᾽
[2, 0-49]   φρένα ὡς Ἀχιλῆα ~τιμήσῃ, ὀλέσῃ  δὲ   πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~Ἥδε
[2, 300-349]   ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, ~τῷ δεκάτῳ  δὲ   πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. ~Κεῖνος τὼς
[2, 450-499]   τερπικεραύνῳ, ~Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον  δὲ   Ποσειδάωνι. ~Ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽
[2, 50-99]   δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα· ~βουλὴν  δὲ   πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων ~Νεστορέῃ
[2, 550-599]   ὁρμήματά τε στοναχάς τε. ~Οἳ  δὲ   Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην
[2, 400-449]   βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον ~αἰθαλόεν, πρῆσαι  δὲ   πυρὸς δηΐοιο θύρετρα, ~Ἑκτόρεον δὲ
[2, 800-849]   σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι, ὧδε  δὲ   ῥέξαι· ~πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ
[2, 450-499]   λαὸν Ἀχαιῶν ~ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι· ἐν  δὲ   σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄλληκτον
[2, 0-49]   ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον· ~εἵλετο  δὲ   σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ ~σὺν
[2, 50-99]   ἀγέροντο. ~Τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ  δὲ   στεναχίζετο γαῖα ~λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος
[2, 450-499]   μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα  δὲ   στόματ᾽ εἶεν, ~φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος,
[2, 600-649]   Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης· ~τῶν  δὲ   τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς ~υἱὸς
[2, 250-299]   ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων· ~νῦν  δὲ   τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν
[2, 500-549]   δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ· ~τοῖς  δὲ   τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Αὐτὰρ
[2, 650-699]   υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος· ~τοῖς  δὲ   τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Νῦν
[2, 700-749]   ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων· ~τοῖς  δὲ   τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. ~Οἳ
[2, 700-749]   τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ~Οἳ  δὲ   Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
[2, 750-799]   προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· ~εἴσατο  δὲ   φθογγὴν υἷϊ Πριάμοιο Πολίτῃ, ~ὃς
[2, 150-199]   τέκος Ἀτρυτώνη, ~οὕτω δὴ οἶκον  δὲ   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν ~Ἀργεῖοι
[2, 150-199]   πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, ~οὕτω δὴ οἶκον  δὲ   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν ~φεύξεσθ᾽
[2, 700-749]   ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, ~τῶν  δὲ   Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
[2, 350-399]   ~ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα  δὲ   φύλοις. ~Εἰ δέ κεν ὣς
[2, 400-449]   δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα, ~Ἑκτόρεον  δὲ   χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι ~χαλκῷ
[2, 150-199]   φωνησάσης, ~βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ  δὲ   χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
[2, 550-599]   ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο· ~αἳ  δὲ   χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
[2, 850-877]   ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. ~Μυσῶν  δὲ   Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
[2, 650-699]   ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων· ~τριχθὰ  δὲ   ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν ~ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005